Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Bernard Wapowski

Bernard Wapowski - (1450-25 XI 1535), był kanonikiem krakowskim, historykiem, humanistą, astronomem, i najwybitniejszym polskim kartografem w XVI wieku. Nazywany jest Ojcem polskiej kartografii. Studiował w Akademii Krakowskiej (1493), potem w Bolonii (1503-1505), gdzie uzyskał doktorat prawa. Pracował jako kantor przemyski. W 1511 otrzymał w Rzymie tytuł cubiculanius et protonotarius apostolicus, gdzie współpracował przy wydawaniu Nauki geograficznej Klaudiusza Ptolemeusza. Od 1515 w Polsce, został kanonikiem wiślickim oraz sekretarzem królewskim Zygmunta I Starego, potem kantorem i kanonikiem krakowskim. Był humanistą i żarliwym katolikiem. Na początku XVI wieku współpracował z kartografem Marco Beneventano przy opracowywaniu przeróbki mapy Europy Środkowej. W 1526 roku ukazały się dwie pierwsze wydane w Polsce mapy, będące właśnie jego dziełem. Przedstawiały one: Europę między Toruniem i Konstantynopolem oraz Europę pomiędzy ujściem Donu oraz Poznaniem. Jednocześnie mapy były pierwszymi kompletnymi mapami przedstawiającymi ziemie Polski. Do dzisiaj zachowała się kopia części jednej z map, pozwalająca ustalić, iż polski kartograf prawdopodobnie jako pierwszy poprawił błąd Ptolemeusza związany z położeniem Morza Czarnego. W 1526 r. wykonał także mapę Polski w skali 1:1 000 000 obejmującą jedynie jej obszar. Mapa ta jest najstarszym zabytkiem kartografii polskiej. Została ona wykonana w Krakowie sposobem drzeworytniczym przez tamtejszego sztycharza Unglera. Nosiła tytuł Mapp/a in qua illustr/antur ditiones Regni/ Poloniae ac Magni D/ucatus Lithuaniae pars. Mapa Wapowskiego uściśliła obraz kartograficzny Rzeczypospolitej. Na niej bazowały późniejsze mapy regionu. Wykonał także mapę krajów wschodniej Europy Tabula Sarmatiae... (w skali 1:2 900 000), obie wydane w 1526 r. Bernard Wapowski był historiografem na dworze Zygmunta I Starego oraz autorem kroniki obejmującej dzieje Polski od czasów legendarnych po 1535 rok (część do 1380r. zaginęła, część 1381-1463 w tłumaczeniu wydano w latach 1847-1849, część 1480-1535 wydano w 1874r.). Był też kontynuatorem Kroniki Jana Długosza.


Inne hasła zawierające informacje o "Bernard Wapowski":

Oddychanie komórkowe ...

Wittenberga ...

Wojciech Brudzewski w której nauczał przez 20 lat. Jego uczniami byli m.in. Mikołaj Kopernik , Bernard Wapowski , Konrad Celtis .Wojciech z Brudzewa był wyraźnie nieufny wobec systemu geocentrycznego. ...

1986 ...

Teatr Nasz ...

1738 ...

Mszaki ...

Order Orła Białego ...

1039 ...

1038 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bernard Wapowski":

214. Ochrona środowiska (plansza 11) ...

120 Kultura baroku w Polsce (plansza 12) pochodzenia odwoływali się już kronikarze i pisarze historyczni, m.in. Marcin Kromer i Bernard Wapowski. ...

112 Kultura renesansu w Polsce (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie