Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

dekret

dekret - jest to akt normatywny, który posiada moc ustawy. Wydawany jest jednak nie przez parlament, ale przez organ władzy wykonawczej (prezydent, premier, rząd). W Polsce międzywojennej konstytucja z 1935 r. nadawała prawo wydawania dekretów prezydentowi. W Polsce Ludowej uprawnienie to posiadała Rada Państwa, która na mocy konstytucji z 1952 r. była upoważniona do wydawania dekretów w przerwach między sesjami Sejmu. Obecnie znaczenie dekretu w systemie źródeł prawa zanika i występują tendencje do jego wyeliminowania. W XV i XVI wieku dekretem był akt prawny wydawany przez króla. W czasach cesarstwa rzymskiego i w dawnym prawie polskim dekret oznaczał wyrok sądu. Dekretem nazywamy także dokument wydany przez biskupa lub arcybiskupa, skierowany do księży, mówiący o przeniesieniu lub zmianie parafii przez poszczególnych duchownych.


Inne hasła zawierające informacje o "dekret":

Ukaz Ukaz ( ros. указ) – w dawnej Rosji : dekret , edykt lub akt prawny wyższego rzędu wydawany przez cara . Zobacz też Ukaz ...

1972 lipca Holandia objęła Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej prezydent Stanów Zjednoczonych Richard Nixon podpisał dekret wykonawczy (ang. executive order) powołujący do życia agencję federalną do zwalczania ...

Nowa Polityka Ekonomiczna X Zjeździe Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) . 21 marca 1921 roku został podjęty dekret w sprawie zastąpieniu prodrazwerstki przez prodnalog wydanego przez Ogólnorosyjski Komitet Wykonawczy ...

1977 500 m wynikiem 3.37,3 s. 19 lipca – W Warszawie Rada Państwa ogłosiła dekret o amnestii. 1 sierpnia – w Zalewie Solińskim znaleziono zwłoki studenta Uniwersytetu ...

1806 pruskiej armii wkroczył triumfalnie do Berlina . 21 listopada – Napoleon w Berlinie wydał dekret o blokadzie kontynentalnej .Nieudana próba powstania antyhiszpańskiego w Wenezueli . Urodzili się 21 marca ...

Archeologia do starożytnego Rzymu za pomocą Wercyngetoryksa , szukanie Alezji XII w. , senat miasta Rzymu, dekret o ochronie kolumny Trajana "Mehmed II mścicielem na Konstantynopolu za Troję", pretekst ...

Order Orła Białego ...

Stepan Bandera podaje portal www.zaxid.net, Stepana Bandery[22].20 stycznia 2010 prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko podpisał dekret № 46/2010 którym "za niezłomność ducha w obronie idei narodowej, za ...

Łaska ...

List do Hebrajczyków Lucyfer z Cagliari , Pryscylian i Rufin z Akwilei . Dyskusji nie zakończył nawet dekret papieża Damazego I z 382 roku i uchwała synodu w Kartaginie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "dekret":

214 Rządy autorytarne w Polsce (plansza 12) ...

013. Odrodzenie Europy (plansza 3) ...

134 Polska wobec polityki Napoleona Bonaparte. Księstwo Warszawskie (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie