Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Datowanie termoluminescencyjne

Datowanie termoluminescencyjne

Metoda termoluminescencyjna, metoda TL metoda określania wieku używana w archeologii do datowania przede wszystkim ceramiki oraz w geologii do datowania osadów czwartorzędowych .

Wprowadzono ja w latach '50 XX wieku, lecz bardziej precyzyjne metody pojawiły się w latach '70. Polega ona na podgrzaniu badanego materiału, np. ceramiki do ok. 500 °C i zmierzeniu termolominescencji , czyli ilości światła wypromieniowanego z badanego materiału. Metoda ta jest metodą jednorazową i destrukcyjną.

Metoda może być stosowana tylko do niektórych materiałów np. ceramiki , czy przepalonego krzemienia , mierzy czas od wytworzenia badanego materiału lub od ostatniego jego podgrzania do temperatury co najmniej 300 °C (zależnej od materiału).

Mechanizm metody termoluminescencyjnej

W ceramice znajdują się drobne ziarna minerałów o własnościach termoluminescencyjnych. Minerały te są pobudzane promieniowaniem tła, a pobudzone po podgrzaniu świecą. Ilość wydzielonego światła jest proporcjonalna do pochłoniętego promieniowania jonizującego. Podgrzanie kasuje centra pobudzenia.

W geologii używana jest do datowania drobnych ziaren kwarcu w utworach eolicznych (zwłaszcza w lessach ) oraz w utworach glacjalnych i fluwioglacjalnych . Założeniem metody jest określenie dawki geologicznej promieniowania kosmicznego i pierwiastków promieniotwórczych tła otrzymanej przez osad od jego ostatniego kontaktu ze światłem słonecznym. W przypadku osadów eolicznych warunek "wyzerowania" ziaren mineralnych nie budzi zastrzeżeń, jednak osady glacjalne, a także fluwioglacjalne mogą równie dobrze być redeponowane bez kontaktu ze światłem słonecznym. Także nagrzanie ziaren kwarcowych przez promieniowanie słoneczne w momencie wytapiania czy późniejszego transportu niekoniecznie musi prowadzić do całkowitego "wyzerowania", czyli do usunięcia elektronów z wcześniej powstałych pułapek elektronowych. Dodatkowo duży wpływ na wyniki ma radiacja pierwiastków promieniotwórczych, która jest zależna od budowy geologicznej podłoża (np: na intruzjach skał magmowych notuje się zwiększoną radiację). Dlatego też wyniki datowań mogą być bardzo niedokładne (dla środkowego plejstocenu na początku lat 90. XX wieku błąd dochodził do kilkuset procent). Tym niemniej metoda ta jest szeroko stosowana w badaniach czwartorzędu w Polsce.

Bibliografia

  • L. Lindner (red.), 1992. Czwartorzęd. Wyd. PAE, Warszawa.


Inne hasła zawierające informacje o "Datowanie termoluminescencyjne":

Archeologia ...

Rawicz (herb szlachecki) ...

Grzegorz I ...

Ambroży z Mediolanu ...

Hieronim ze Strydonu ...

Fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego ...

Łukasz Ewangelista ...

Mateusz Ewangelista ...

Nowy Rok ...

Grupa Laokoona ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Datowanie termoluminescencyjne":

Zabytki języka polskiego (plansza 9) ...

009. Metody odtwarzania dziejów Ziemi (plansza 10) ...

009. Metody odtwarzania dziejów Ziemi (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie