Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

dźwięczność

dźwięczność - (fonacja) to jedna z cech artykulacji głosek związana z pracą więzadeł głosowych. Głoski wymawiane z wymuszeniem drgań więzadeł przy produkcji dźwięku nazywane są głoskami dźwięcznymi, natomiast wymawiane bez ich drgania nazywane są głoskami bezdźwięcznymi.

W węższym znaczeniu dźwięczność oznacza cechę artykulacyjną głoski dźwięcznej odróżniającą ją od odpowiadającej jej pod względem miejsca i sposobu artykulacji głoski bezdźwięcznej, np. głoska [d] różni się od głoski [t] właśnie dźwięcznością. Cecha braku tak zdefiniowanej dźwięczności, charakteryzująca głoskę [t], nazywa się bezdźwięcznością. Dźwięczność jest stałą cechą samogłosek, w przypadku spółgłosek jest cechą fakultatywną (tzn. istnieją spółgłoski dźwięczne i spółgłoski bezdźwięczne).

W wielu językach świata, w tym w języku polskim, dźwięczność jest cechą fonologicznie relewantną - pełni funkcję rozróżniania fonemów, np. w języku polskim wyrazy pary minimalnej "kody" i "koty", różniące się dźwięcznością jednej z głosek, różnią się też znaczeniem (a więc /d/ i /t/ są oddzielnym fonemami). Istnieją też języki, w których dźwięczność nie posiada funkcji dystynktywnej, ponieważ w systemie fonologicznym tych języków brak jest rozróżnienia na spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, a fonologicznie relewantna jest na przykład opozycja spółgłoska przydechowa: spółgłoska nieprzydechowa (tak jest m.in. w języku chińskim mandaryńskim).

Inne rodzaje dźwięczności spotykane w językach naturalnych to:

  • dysząca dźwięczność (ang. breathy voice),
  • skrzypiąca dźwięczność (ang. creaky voice),
  • szorstka dźwięczność (ang. harsh voice),
  • luźna dźwięczność (ang. slack voice),
  • sztywna dźwięczność (ang. stiff voice).


Inne hasła zawierające informacje o "dźwięczność":

Cecha fonologiczna relewantna się fonem definiowany przez tę cechę.W języku polskim cechą relewantną jest np. dźwięczność , por.:/pas/ pas vs. /bas/ bas,/rafa/ rafa vs. /rawa/ Rawa.Kontrast pomiędzy dźwięcznymi ...

Język fiński w języku fińskim występują w szczątkowej postaci, w zapożyczeniach bardzo często tracą dźwięczność, co niekoniecznie znajduje odbicie w zapisie[19].banaani (czyt. / 'pana:ni / (banan) Podział słowa ...

Język baskijski ...

Esperanto ...

Język nowogrecki ...

Język wu chińskich. W pewnych przypadkach dopełnienie bliższe i dalsze odróżniane są poprzez opozycję dźwięczność/bezdźwięczność. Przykład tekstu w języku wu Pismo chińskie : 阿拉现在主要个问题就是哪能去解决搿只拼音个事体。 Transliteracja : Ala yeezei tsuiauge vendii ...

Język akadyjski ...

Ubezdźwięcznienie Ubezdźwięcznienie (desonoryzacja) – upodobnienie fonetyczne polegające na tym, że spółgłoska dźwięczna traci dźwięczność .W języku polskim następuje to pod wpływem sąsiadującej spółgłoski bezdźwięcznej lub z ...

X-SAMPA boczny dziąsłowy  =\ mlask podniebienny  -\znak łączący  Znaki diakrytyczneX-SAMPAIPAOpis_"centralizacja_+przesunięcie języka do przodu_-przesunięcie języka do tyłu_/ ton wznoszący_0 bezdźwięczność _<  spółgłoska iniektywna = (lub _=)spółgłoska zgłoskotwórcza_> spółgłoska ejektywna _?\ faryngalizacja _\ ton opadający_^samogłoska niezgłoskotwórcza_}spółgłoska zwarta bez plozji` retrofleksja , na ...

Międzynarodowy alfabet fonetyczny diakrytyków. Seria spółgłosek przedniojęzykowych zwartych od otwartej do zamkniętej głośni to (zobacz dźwięczność ):[t]bezdźwięczna[d̤]dysząco dźwięczna[d̥]luźno dźwięczna[d]"zwykła" dźwięczna[d̬]sztywno dźwięczna[d̰]skrzypiąco dźwięczna[ʔt͡] glottalizacja Przypisy↑ http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/N2945.pdf ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "dźwięczność":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie