Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

czyn zabroniony

czyn zabroniony - jest to zachowanie, które odpowiada opisowi zachowania określonego w ustawie karnej. Jest on obwarowany sankcją karną i w związku z tym jest czynem bezprawnym, i stanowi element składający się na strukturę przestępstwa lub wykroczenia. Czyn zabroniony jest jednym z czterech podstawowych składników przestępstwa lub wykroczenia. Pozostałymi elementami są: bezprawość, wina i społeczna szkodliwość. Każde przestępstwo lub wykroczenie jest czynem zabronionym. Z kolei nie każdy czyn zabroniony stanowi przestępstwo lub wykroczenie. Dzieje się tak w przypadku, gdy zabraknie któregokolwiek z pozostałych trzech elementów definicji przestępstwa lub wykroczenia. W związku z powyższym możliwe jest na przykład stworzenie takiej konstrukcji, w której czyn wypełniający znamiona czynu zabronionego nie będzie przestępstwem lub wykroczeniem z powodu zaistnienia okoliczności, która wyklucza karną bezprawość czynu (kontratyp). Przestępstwem jest tylko taki czyn, który został zabroniony pod groźbą kary. Katalog kar znajduje się w kodeksie karnym. Zgodnie z nim karami są: grzywna, ograniczenie wolności (od 1 do 12 miesięcy), pozbawienie wolności ( od 1 miesiąca do 15 lat), 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Czyn zabroniony jest bowiem czynem, który jest społecznie niebezpieczny w stopniu wyższym niż znikomy. Przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem jest natomiast czyn zabroniony, zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, z kolei występek można popełnić nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie wtedy, gdy sprawca ma zamiar jego popełnienia. Z kolei czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo, że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Nie popełnia przestępstwa ten, kto działa w obronie koniecznej, w stanie wyższej konieczności. Sprawca realizując znamiona czynu zabronionego popełnia przestępstwo i może podlega odpowiedzialności karnej tylko wtedy, jeżeli udowodni mu się winę (umyślną lub nieumyślną). Czynem niedozwolonym, ale nie przestępstwem, będzie na przykład kradzież dokonana przez osobę niepoczytalną.


Inne hasła zawierające informacje o "czyn zabroniony":

Łaska ...

Akt mowy ...

Przeszczepianie narządów ...

Chirurgia ...

Cnota ...

Działanie ...

Stanisław ze Szczepanowa ...

Buddyzm ...

Narkotyk ...

Występek Występek – czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo ...


Inne lekcje zawierające informacje o "czyn zabroniony":

11 Cofanie (plansza 4) ...

16 Przejazdy kolejowe (plansza 4) ...

16 Przejazdy kolejowe (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie