Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Czarne ziemie

Czarne ziemie

Czarne ziemie (feoziemy wg systematyki FAO / UNESCO ) - rząd gleb w obrębie którego wydziela się jeden typ czarne ziemie. Czarne ziemie powstają na utworach mineralnych zasobnych w materię organiczną , oraz węglan wapnia , lub będących pod wpływem wód gruntowych zasobnych w kationy wapnia. Występują na obszarach płaskich obniżeń, obszarach pojeziernych, starych aluwiach , obrzeżeniach torfowisk i deluwiach . Ich powstanie jest generalnie uwarunkowane długotrwałym oddziaływaniem wysokiego zwierciadła wód gruntowych, ale kształtują się również na bardzo ciężkich glinach i iłach w warunkach utrudnionego przesiąkania wód opadowych. W Polsce takiego pochodzenia są czarne ziemie kętrzyńskie i gniewskie. Ich rozwój związany jest z obecnością roślinności łąkowo-zaroślowej lub darniowo-leśnej.

Profil glebowy tworzą przeważnie poziomy A-C, lub A-AC-C. Poziom A - próchniczny (często przekraczający 40 cm) zawierający od 2 do 6% próchnicy głównie mollic o barwie czarnej lub ciemnoszarej jest dobrze wykształcony. Stanowi on ważną cechę rozpoznawczą czarnych ziem. Odczyn w całym profilu jest obojętny lub zasadowy.

Wartość użytkowa czarnych ziem jest różna w zależności od miąższości poziomu próchniczego, fizycznych i chemicznych właściwości skał itd. Generalnie uznaje się je za gleby żyzne i bardzo żyzne. Pod względem bonitacyjnym zaliczane są do II i III klasy.
Bardzo urodzajne są czarne ziemie wykształcone z glin marglistych.

Do typu czarne ziemie zalicza się 6 podtypów:

 • czarne ziemie glejowe
 • czarne ziemie właściwe
 • czarne ziemie zbrunatniałe
 • czarne ziemie wyługowane
 • czarne ziemie zdegradowane (szare)
 • czarne ziemie murszaste

Występują na różnych obszarach, największe w Afryce środkowej, Indiach i Urugwaju . W Polsce występują w kilku płatach:

 • kujawskim
 • kętrzyńskim
 • pyrzyckim
 • ciechanowskim
 • błońsko-sochaczewskim
 • wrocławskim

Zobacz też

Źródła

 • Saturnin Zawadzki(red): Gleboznawstwo. PWRiL, 1999. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Czarne ziemie":

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Iwan IV Groźny ...

XVI wiek ...

1408 ...

Pokój toruński 1411 ...

Zygmunt III Waza ...

Maciej Słomczyński ...

Pstrąg tęczowy ...

Pstrąg potokowy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Czarne ziemie":

218b Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 7) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 7) ...

008c. Grecja (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie