Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cytochrom c

Cytochrom c

Struktura cytochromu c

Cytochrom c jest to hemoproteina pełniąca funkcję transportera elektronów w łańcuchu oddechowym pomiędzy kompleksem cytochromów bc1 a oksydazą cytochromową w mitochondriach . Rodzina cytochromów c jest jedną z najlepiej scharakteryzowanych rodzin białek .

Masa cząsteczkowa cytochromu c wynosi 12,4 kDa . Jest to białko o długości 104 aminokwasów w łańcuchu peptydowym połączonym z cząsteczką hemu .

Cytochrom c bierze udział także w procesie apoptozy . Uwolniony do cytoplazmy z przestrzeni międzybłonowej mitochondriów dzięki działaniu białek Bax i Bak, wiąże się z białkami adaptorowymi. Adaptory następnie agregują i wiążą prokaspazy, co rozpoczyna kaskadę kaspaz prowadzącą do apoptozy komórki.

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Cytochrom c":

Oddychanie komórkowe cytochromowa , K V – syntaza ATP , Q – ubichinon , cyt. c – Cytochrom c .Kompleks I nazywany dehydrogenazą NADH [EC 1.6.5.3] pobiera elektrony z NADH ...

Łańcuch oddechowy dalej do kompleksu III cytochromów bc1 . Ten ostatni obejmuje cytochrom b i Cytochrom c1, a także białko Fe-S.Każdy cytochrom zawiera grupę hemową z umieszczonym ...

Fosforylacja oksydacyjna (Kompleks I)3.2 Oksydoreduktaza bursztynian-ubichinon (kompleks II)3.3 Oksydoreduktaza flawoproteina przenosząca elektron-ubichinon3.4 Oksydoreduktaza koenzym Q-Cytochrom c (kompleks III)3.5 Oksydaza cytochromu c (Kompleks IV)3.6 Alternatywne reduktazy i ...

Cytochrom bc1 Schemat kompleksu IIIOksydoreduktaza Q – Cytochrom c, inaczej cytochrom bc1, kompleks III, kompleks oksydoreduktazy ubichinon-Cytochrom c – ...

Cytochrom c Struktura cytochromu cCytochrom c jest to hemoproteina pełniąca funkcję transportera elektronów w łańcuchu oddechowym ...

Cytochromy prostetycznej pełni hem lub jego analogi.Cytochromy łańcucha oddechowego wg wzrastającego potencjału oksydoredukcyjnego : cytochrom b Cytochrom c1 Cytochrom c cytochrom a i a3Niektóre białka cytochromowe,są końcowymi przenośnikami elektronów w ...

Cykl Q w mitochondriachCykl Q w mitochondriach zachodzi na kompleksie III określanym jako reduktaza ubichinol-Cytochrom c (EC 1.10.2.2).Zredukowana forma ubichononu-ubichinolu QH2 przyłączana jest do histydyny 182 ...

Oksydaza alternatywna NADH przekazywane są na ubichinon, a następnie poprzez kompleks cytochromowy bc1 i Cytochrom c na oksydazę cytochromową . Oksydaza alternatywna przenosi elektrony na tlen z ...

Mitochondrium tego, występującego w cytozolu. Jednym z białek charakterystycznych dla tej przestrzeni jest Cytochrom c [10], zaś jej enzymem markerowym (markerem) jest kinaza adenilanowa. Błona wewnętrznaBłona ...

Człowiek rozumny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cytochrom c":

106. Oddychanie komórkowe oraz przemiany lipidów i aminokwasów (plansza 15) ...

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.2 (plansza 24) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie