Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cynizm

Cynizm

Cynizm – postawa etyczna , charakteryzująca się nieuznawaniem wartości i norm obowiązujących w danym środowisku.

Cynizm wiąże się z negatywnym poglądem na naturę ludzką. Zgodnie z tym uznaje, że jednostki dążą do realizacji swoich egoistycznych interesów , i wątpi w autentyczność altruistycznych motywów działań. Według cyników nie istnieją "wyższe wartości", "wzniosłe cele" czy ideały (np. dobro powszechne, rodzina, Bóg). Są one jedynie słowami, za pomocą których jednostki oszukują same siebie, lub które służą jednym do manipulacji drugimi. Tym samym podając je w wątpliwość obnaża się ludzkie zakłamanie. Cynizm może więc być uznany za postawę, nastawioną na realizację wyższej, bardziej autentycznej moralności.

Współczesne znaczenie cynizmu jest bardzo różne od poglądów starożytnej filozofii cynickiej , powstałej w V w.p.n.e.. Dla starożytnych cyników (np. Antystenesa czy Diogenesa z Synopy ) odrzucenie powszechnie obowiązujących norm i wartości było warunkiem dobrego życia. Bogactwo, sława i inne dążenia większości ludzi uniemożliwiają osiągnięcie cnoty i niewolą człowieka, dlatego powinno się z nich rezygnować.

W okresie cesarstwa rzymskiego , cynizm uległ popularyzacji i stopniowej degeneracji. Starożytne źródła podają wiele przykładów jednostek, które deklarując przywiązanie do filozofii cynickiej (odrzucenie dóbr materialnych, dążenie do cnoty), jednocześnie prowadziły sprzeczne z nią życie[1]. Tym samym w okresie późnego cesarstwa rzymskiego pozytywne przesłanie cynizmu zostało zapomniane, a on sam zaczął być utożsamiany z egoizmem i zakłamaniem.

Współczesne rozumienie słowa cynizm jest efektem wybiórczego potraktowania doktryny cynickiej przez XVIII i XIX wiecznych historyków filozofii, akcentujących jego odrzucenie obowiązującego porządku społecznego. Mianem "cynika" (podobnie jak "stoika" czy "epikurejczyka") zaczęto określać osoby nie odwołujące się do założeń filozofii cynickiej, a po prostu podważające obowiązujące hierarchie wartości (np. Rousseau )[2].

Przypisy

  1. Giovanni Reale: Historia filozofii starożytnej. T. 4. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1999, ss. 254-261. . 
  2. David Mazella: The Making of Modern Cynicism. University of Virginia Press, 2007. ISBN 978-0-8139-2615-5. 


Inne hasła zawierające informacje o "Cynizm":

Cynizm Cynizm – postawa etyczna , charakteryzująca się nieuznawaniem wartości i norm obowiązujących w ...

Qin Shi Huang ...

Teoria emocji Plutchika ...

Andrzej Szeptycki Podobne zarzuty nie mające potwierdzenia w faktach wskazywały na głęboką niewiedzę bądź Cynizm Szeptyckiego[35].Arcybiskup Szeptycki uważał również, że powinien być wystosowany wspólny apel hierarchów ...

Józef Beck Beck to płaz czołgający się po ziemi, który w polityce widział tylko Cynizm[83].Historyk Marian Wojciechowski pisał na temat Becka i prowadzonej przez niego polityki: ...

Robin z Sherwood Jest on raczej niebezpiecznym, przebiegłym przeciwnikiem. Widoczne są też jego bezduszność i Cynizm.Guy z Gisburne - to postać, wokół której zawsze pojawiają się komiczne ...

Niccolò Machiavelli słowa są zrozumiałe u kogoś, kto był świadkiem spalenia Savonaroli . Nowatorstwo podejściaAmoralizm, Cynizm i wyrachowanie, które przypisuje się postawie makiawelicznej , u samego Machiavellego wynika ...

Faust (dramat) cielesności bohaterki. Spotykają się tu dwie postawy wobec miłości: idealizm Fausta i Cynizm Mefista. Faustowi wydaje się, że to wielkie uczucie, kładzie nacisk na ...

Kategoria:Etyka ...

William Hurt ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cynizm":

041. B. Russell – atomizm logiczny (plansza 15) e height=430 width=770 > Cytaty Bertrand Russell Cytaty z Bertranda Russella Cynizm to produkt wygodnictwa i bezsilności. Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie