Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

ciecz

ciecz - stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.

Istnienie cieczy ogranicza od strony niskich temperatur temperatura krzepnięcia, a od wysokich temperatura wrzenia. Czysta ciecz może istnieć w temperaturze niższej od temperatury krzepnięcia – nazywana jest wówczas cieczą przechłodzoną. Może ona także istnieć w temperaturze wyższej od temperatury wrzenia – jest wtedy nazywana cieczą przegrzaną. Ciecz przechłodzona lub przegrzana jest w nietrwałym stanie termodynamicznym i pod wpływem zanieczyszczenia lub zaburzenia odpowiednio krzepnie lub wrze. Niektóre substancje ciekłe o dużej lepkości nie krystalizują się, pozostając w stanie amorficznym, który formalnie biorąc jest cieczą przechłodzoną.

Własności cieczy wynikają z zachowania się jej cząsteczek:

  • podobnie jak w gazie, mają one pełną swobodę przemieszczania się w objętości zajmowanej przez ciecz
  • występują między nimi oddziaływania międzycząsteczkowe, które się jednak w obrębie objętości cieczy znoszą nawzajem.
  • oddziaływania międzycząsteczkowe nie znoszą się na granicy cieczy z inną fazą na skutek czego występuje zjawisko zwane napięciem powierzchniowym.

Ciecze kwantowe

W analogii do klasycznych cieczy wprowadza się pojęcie cieczy kwantowych, w których oddziaływanie ma istotny wpływ na właściwości układu i nie może zostać pominięte. Do cieczy kwantowych zaliczamy układy silnie oddziałujących fermionów lub bozonów.


Inne hasła zawierające informacje o "ciecz":

Aldehyd glicerynowy racemiczna )Ogólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):2,3-dihydroksypropanalInne nazwygliceraldehyd, gliceralWzór sumarycznyC3H6O3Inne wzoryHO-CH2-CH(OH)-CHO SMILES C(C(C=O)O)O Masa molowa 90,079 g / mol WyglądPrzezroczysta żółtobrunatna lepka cieczIdentyfikacja Numer CAS 367-47-556-82-6 (racemat)453-17-8 (aldehyd D(+)glicerynowy) PubChem 751Właściwości Gęstość i stan skupienia 1,455 g/cm3 ; cieczPodobne związkiPodobne ...

Alkohole ...

Kondensacja Kondensacja w fizyce to przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie), lub w ciało stałe (resublimacja). Kondensacja w mineralogii to zjawisko łączenia ...

Wybuch pod wpływem gwałtownego wzrostu temperatury (grzmot burzowy i wybuch jądrowy) parowaniu i sublimacji cieczy i ciał stałych w strefie wybuchu.Spis treści1 Systematyka wybuchów2 Przykłady3 Zobacz ...

Fenyloetyloamina PEAWzór sumarycznyC8H11NInne wzoryC6H5CH2CH2NH2; PhCH2CH2NH2 SMILES c1ccccc1CCN Masa molowa 121,18 g / mol Identyfikacja Numer CAS 64-04-0 PubChem 1001Właściwości Gęstość i stan skupienia 0,964 g/cm3 ; ciecz Temperatura topnienia -60 °C Niebezpieczeństwa NFPA 704 222 Podobne związkiPodobne związki anilina , benzyloamina Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków ...

Kwas siarkowy(VI) nazwykwas siarkowy witriol kwas tetraoksosiarkowyWzór sumarycznyH2SO4 SMILES (O[H])(=O)(=O)O[H] Masa molowa 98,08 g / mol Wyglądbezbarwna lub lekko żółta, klarowna, gęsta, oleista cieczIdentyfikacja Numer CAS 7664-93-9 PubChem 1118Właściwości Gęstość i stan skupienia 1,8356 g/cm3 ; ciecz Rozpuszczalność w wodzie bez ograniczeń Temperatura topnienia 10,38 ...

Tytan (pierwiastek) elementach roboczych łopatek turbin , silników i narzędzi skrawających.Czterochlorek tytanu (TiCl4) jest bezbarwną cieczą, używaną w procesie produkcji dwutlenku tytanu do farb lub redukowany magnezem ...

Terpentyna TerpentynaOgólne informacjeInne wzory≈ C10H16 (wartość średnia) Masa molowa ≈ 136 g / mol Wyglądżółta lub bezbarwna ciecz, o charakterystycznym zapachuIdentyfikacja Numer CAS 8006-64-2 Właściwości Gęstość i stan skupienia ≈0,86 g/cm3 ; ciecz Rozpuszczalność w ...

Chmura oddziaływaniu. Makrofizyka chmur traktuje chmurę jako ośrodek ciągły (taki jak gaz lub ciecz, abstrahując od jej mikrostruktury kropelkowej lub kryształkowej), charakteryzowany przez zmienne zależne ...

Termometr rtęciowy Zbliżenie czubka lekarskiego termometru rtęciowegoTermometr rtęciowy - termometr cieczowy, w którym do pomiaru temperatury wykorzystuje się rtęć .Modyfikacje (elementy ruchome) wprowadzane ...


Inne lekcje zawierające informacje o "ciecz":

Układ limfatyczny i odporność organizmu (plansza 4) e height=380 width=770 > Limfa Limfa (chłonka) jest to żółto zabarwiona ciecz krążąca w naczyniach limfatycznych. Skład limfy jest zbliżony do składu osocza ...

Budowa atomu (plansza 5) swoje stałe pozycje. W rezultacie ciało stałe topi się, by stać się cieczą. Dalsze ogrzewanie jeszcze bardziej zwiększa drganie molekuł. Wówczas ciecz wrze i ...

Blaise Pascal. Biografia (plansza 11) a także hamulce. Wszystkie te urządzenia działają na zasadzie kolby szklarskiej. Naczynia wypełnione cieczą (np. płynem hamulcowym) jest zamknięte dwoma tłoczkami o różnych powierzchniach przy ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie