Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Chlorowodór

Chlorowodór

Chlorowodór
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
chlorek wodoru
Inne nazwy kwas solny lub kwas chlorowodorowy – roztwór wodny chlorowodoru
Wzór sumarycznyHCl
Masa molowa 36,46 g / mol
Wyglądbezbarwny gaz
Identyfikacja
Numer CAS 7647-01-0
PubChem 313[1]
Niebezpieczeństwa
MSDS Zewnętrzne dane MSDS
Zagrożenia
Żrący
Toksyczny
Żrący
(C)
Toksyczny
(T)
NFPA 704

0
3
1
 
Zwroty ryzyka R23, R35
Zwroty bezpieczeństwa S9, S26, S36, Nieprawidłowy zwrot, S45
Numer RTECS MW4025000
Podobne związki
Inne aniony fluorowodór , bromowodór , jodowodór , cyjanowodór
Inne kationy chlorek sodu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Chlorowodór HClnieorganiczny związek chemiczny , połączenie chloru i wodoru . W warunkach standardowych jest to bezbarwny gaz , dymiący na powietrzu, o ostrym i duszącym zapachu . Dobrze rozpuszczalny w wodzie – tworzy kwas solny (kwas chlorowodorowy) z wydzieleniem dużej ilości ciepła. Suchy gazowy chlorowodór nie posiada właściwości kwasowych.

Przy ciśnieniu normalnym, począwszy od temperatury ok. 1500 °C chlorowodór zaczyna dysocjować na wodór i chlor , natomiast w ok. 2000 °C jest w 50% zdysocjowany na pierwiastki składowe. Gazowy chlorowodór na gorąco reaguje z miedzią i srebrem . Gazowy chlorowodór reaguje też z nienasyconymi węglowodorami i ich pochodnymi, tworząc odpowiednie chlorki alkilowe w reakcjach chlorowodorowania .

Otrzymywanie

Otrzymywany jest :

  • poprzez bezpośrednią syntezę H2 i Cl2 (reakcja inicjowana fotochemicznie (potrzebne jest światło) ma charakter łańcuchowy i może przebiegać wybuchowo)
H2 + Cl2 → 2HCl

Poprzez ogrzewanie mieszaniny chlorku sodu ze stężonym kwasem siarkowym (reakcja przebiega w dwóch etapach):

  • pierwszy zachodzi w temperaturze pokojowej:
H2SO4 + NaCl → HCl↑ + NaHSO4
  • natomiast drugi wymaga podgrzania do 800 °C:
NaCl + NaHSO4 → HCl↑ + Na2SO4

Transport chlorowodoru może się odbywać w butlach stalowych. W przemyśle używany do produkcji kwasu solnego i niektórych syntez np. chlorku winylu .

Naturalnie występuje w gazach wulkanicznych .

Przypisy

  1. Chlorowodór – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.


Inne hasła zawierające informacje o "Chlorowodór":

Gaz wulkaniczny ...

Siarkowodór ...

Czterochlorek węgla ...

Kwas solny ...

Elektrolit ...

Gaz wysypiskowy ...

Kategoria:Substancje toksyczne ...

Chloroetan ...

Trichloroeten ...

Prątek gruźlicy ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Chlorowodór":

Reakcje chemiczne (plansza 9) wodorotlenek magnezu + Chlorowodór chlorek magnezu + woda Równanie chemiczne ...

Reakcje chemiczne (plansza 8) magnez + Chlorowodór chlorek magnezu + wodór Równanie chemiczne     ...

Kwasy nieorganiczne - część 1 (plansza 13) Dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc z wydzieleniem dużej ilości ciepła kwas chlorowodorowy. Chlorowodór rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas chlorowodorowy (solny). Właściwości: Kwas solny jest bezbarwną, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie