Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Chloroform

Chloroform

Chloroform
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
trichlorometan
Inne nazwytrójchlorometan
trójchlorek metylenu
trójchlorek formylu
R-20
Wzór sumarycznyCHCl3
SMILES
ClC(Cl)Cl
Masa molowa 119,38 g / mol
Wyglądbezbarwna, klarowna ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 67-66-3
PubChem 6212[1]
Niebezpieczeństwa
MSDS Zewnętrzne dane MSDS
Zagrożenia wg  Dyrektywy 67/548/EWG , zał. I[2]
Szkodliwy
Szkodliwy
(Xn)
NFPA 704

0
2
0
 
Temperatura zapłonu niepalny
Temperatura samozapłonu niepalny
Zwroty ryzyka R22, R38, R40, R48/20/22
Zwroty bezpieczeństwa S2, S36/37
Numer RTECS FS9100000
Podobne związki
Podobne związki chlorometan
dichlorometan
tetrachlorometan
fluoroform
bromoform
jodoform
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Chloroform (nazwa systematyczna: trichlorometan, C H Cl 3) - organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilu ; chlorowa pochodna metanu .

Spis treści

Własności chemiczne

Substancja niepalna i mało reaktywna. W zetknięciu z ogniem pary chloroformu ulegają rozkładowi, z wytworzeniem chloru, chlorowodoru i fosgenu . Podobny powolny rozkład zachodzi również pod wpływem światła , w wyniku czego chloroform często jest zanieczyszczony ww. substancjami.

W reakcji chloroformu z wodnym roztworem NaOH powstaje dichlorokarben, wykorzystywany w syntezie organicznej .

Zastosowania

Głównie jako rozpuszczalnik np. przy syntezie białek , analizach środowiskowych, analizach pestycydów , chromatografii , substancja niegdyś używana do narkozy . W syntezie organicznej używany także jako źródło rodników .

Ze względu na dużą szkodliwość jego użycie zostało bardzo ograniczone. Zastępowany jest najczęściej chlorkiem metylenu . Deuterowany chloroform, CDCl3 jest popularnym rozpuszczalnikiem w spektroskopii NMR .

Bezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę i oczy, szkodliwy przy wchłanianiu przez drogi oddechowe i po połknięciu; w przypadku długotrwałego narażenia lub wysokiego stężenia stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia. Może nastąpić nagła śmierć wskutek zaburzeń rytmu serca i zatrzymania akcji serca lub/i zatrzymania oddechu. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (włącznie z wystąpieniem trwałych zmian), wywołuje poczucie senności, nudności, zmniejsza sprawność umysłową, powoduje utratę przytomności. Uszkadza wątrobę i nerki. Prawdopodobnie wykazuje własności kancerogenne .[3]

Doświadczenia, które doprowadziły do zastosowania chloroformu do znieczulania chorych. Sir J. Y. Simpson (prawdop. 4 listopada 1847 [4])

Przypisy

  1. Chloroform – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.
  2. Chloroform ( pol. ) European chemical Substances Information System . IHCP . [dostęp 2010-07-05].
  3. Karta charakterystyki chloroformu
  4. J. Thorwald "Stulecie chirurgów"


Inne hasła zawierające informacje o "Chloroform":

Narkotyk ...

Substancja psychoaktywna ...

Znieczulenie ...

Ozon ...

Metan ...

Rozpuszczalnik ...

Kwas propionowy ...

Metabolizm ...

Gaz wysypiskowy ...

Kofeina ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Chloroform":

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.3 (plansza 12) ...

Fluorowcopochodne węglowodorów (plansza 20) e height=434 width=770 > Zastosowanie wybranych fluorowcopochodnych Do najpopularniejszych fluorowcowęglowodorów należą:  tetrachlorek węgla, Chloroform, freony, teflon i polichlorek winylu (PCW, lub z angielska PCV). Tetrachlorek węgla ...

Dysocjacja elektrolityczna (plansza 3) to związki chemiczne posiadające zerowy albo bardzo mały moment dipolowy (np. Chloroform, benzen, heksan). Protonowe to posiadające w swojej strukturze tzw. kwaśne atomy wodoru, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie