Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Chanat

Chanat

Chanat - rodzaj struktury wojskowo-półpaństwowej będącej w istocie formą istnienia Ordy , w której, ze względu na jej rozmiary pojawiają się już pewne stałe struktury dowodzenia i zarządzania.

Słowo Chanat było stosowane głównie przez ordy mongolskie , podczas gdy ordy tureckie nazwały tę samą strukturę kaganatem lub w okresie późniejszym sułtanatem .

Na czele chanatu/kaganatu stał zawsze chan/kagan, który posiadał absolutną władzę nad całą strukturą. Chanem/kaganem zostawała zwykle głowa aułu , który zapoczątkował istnienie ordy, z której wywodził się dany chanat. Chan nie mógł jednak zwykle osobiście dowodzić całym chanatem ze względu na jego rozmiary. Zmuszało go to do tworzenia struktury dowodzenia. Struktura ta zwykle opierała się na członkach rodziny samego chana i w dalszej kolejności na innych mężczyznach z jego pierwotnego aułu i plemienia.

Szczególnie duże chanaty, takie jak Imperium Mongolskie , które obejmowało swoim zasięgiem cały Wielki Step , musiało z konieczności być dzielone na jednostki terytorialne. Jednostkami tymi dowodzili pomniejsi chani/kaganowie, którzy przynajmniej w teorii uznawali podległość głównemu chanowi. Ze względu na wielkie odległości i trudności komunikacyjne jednostki te stawały się jednak w końcu niezależnymi ordami, które czasami "zapominały" o swoich korzeniach i zaczynały po jakimś czasie walczyć między sobą.

Chanaty/kaganaty, którym udawało się przetrwać więcej niż jedno pokolenie, wytwarzały często dość ścisłą hierarchę dowodzenia, wciąż jednak opartą na rodowo-klanowym pokrewieństwie. Członkowie tej hierarchii w końcu oddzielali się od masy zwykłych "żołnierzy" ordy i zaczynali tworzyć hermetyczną elitę, która powoli dążyła do przekształcania ordy w prawdziwe państwo. Proces ten jednak często kończył się z wielu powodów niepowodzeniem, stąd tylko nielicznym chanatom dane było przekształcić się w państwa.

Częściej zdarzało się, że chanat, który zdołał podbić jakieś wielkie państwo np. Chiny , "rozpływał" się pod wpływem swojego sukcesu. Kadra dowódcza takiego chanatu dołączała do struktur elity danego państwa, a szeregowi jej członkowie, poprzez mieszane małżeństwa coraz bardziej upodabniali się do miejscowej ludności.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Chanat":

Iwan IV Groźny Syberię , doprowadził też do nawiązania kontaktów handlowych z Anglią . W 1552 zaanektował Chanat Kazański , w 1554 roku Astrachański a w 1582 roku przyłączył Chanat ...

Bitwa pod Wiedniem (1683) Jana Matejki Data 12 września 1683 roku Miejsce Wiedeń Przyczynaoblężenie Wiednia Wynikwygrana koalicji antytureckiejTerytorium Austria Strony konfliktu   Rzeczpospolita Obojga Narodów Austria , Saksonia , Frankonia , Szwabia , Bawaria Imperium osmańskie , Chanat Krymski , Siedmiogród , Wołoszczyzna , Mołdawia Dowódcy Jan III Sobieski Kara Mustafa Siły70 000138 000Straty4 00015 000 Wojna polsko-turecka 1683-1699 Wiedeń ...

Baku dzisiejszego Baku pochodzi z II w.znane od V w. XII w. – stolica Chanatu Szyrwanu XV - XVI w. – rezydencja władców z dynastii Szyrwanszachów 1509 – przyłączone do ...

Dniepropetrowsk celu ich odzyskania. Ustala się wtedy granica pomiędzy Wielkim Księstwem Litewskim a Chanatem krymskim wzdłuż Dniepru, a dalej na wschód wzdłuż rzeki Samara, tj. ...

Kałmucy rzekami Don i Jaik (dzisiejszy Ural) , a następnie na terenach tych utworzyli Chanat kałmucki.W 1771 r., pod naporem rosyjskim większość Kałmuków postanowiła wrócić do ...

Tatarzy którzy zamieszkują Tatarstan .Drugą dużą grupą są Tatarzy Krymscy. Stanowili oni lud rządzący Chanatem Krymskim , to z tymi właśnie Tatarami walczyli Polacy w XVI - XVII wieku. ...

V wojna rosyjsko-turecka (1772) Stefana Torelliego.Data1768–1774Miejsce Kaukaz Wynikzdecydowane zwycięstwo Rosji Traktat w Küczük Kajnardży Strony konfliktu  Imperium Rosyjskie Imperium osmańskie Chanat Krymski (protektorat osmański)Dowódcy Katarzyna II Wielka Grigorij Potiomkin Aleksij Orłow Piotr Aleksandrowicz ...

Sicz Zaporoska Mehmeda IV , sułtana tureckiego do Kozaków zaporoskich po jednym z napadów na Chanat Krymski , lennika tureckiego:"Ja sułtan Mehmed IV, brat słońca i księżyca, wnuk ...

Autonomiczna Republika Krymu się do Sądu Konstytucyjnego Ukrainy o ustalenie ich zgodności z prawem. Zobacz też Chanat krymski Półwysep Krymski Krymska ASRR Premierzy Krymu Przypisy↑ inne źródła podają liczbę 2 033,7 tys. ...

Rosyjska kolonizacja Azji Moskwa . Po upadku Złotej Ordy , w XV w. na południowym zachodzie powstał Chanat Syberyjski .Rosyjską ekspansję zapoczątkował w 1552 podbój Chanatu Kazańskiego . Kolonizację terenów nad ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Chanat":

114 a Europa Środkowowschodnia w XVI w. (plansza 4) w 1380 r. nad rzeką Don. W następnych dziesięcioleciach XV w. pozycja Chanatu tatarskiego słabła, co doprowadziło następców Dymitra Dońskiego, zwycięzcy bitwy na Kulikowym ...

114 a Europa Środkowowschodnia w XVI w. (plansza 7) stronie I Rzeczypospolitej, do tego na niekorzyść Rusi wzrosło zagrożenie ze strony Chanatu krymskiego na jej południowych krańcach. Wydarzenia te skłoniły Iwana IV Groźnego ...

114. Konflikty wewnętrzne w Rzeczpospolitej (plansza 15) skład wchodzili zbiegli chłopi, mieszczanie, drobna szlachta osiadła na pograniczu Rzeczpospolitej z Chanatem krymskim (państwem tatarskim). Kozacy organizowali się w oddziały zbrojne dowodzone przez ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie