Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Chłopi

Chłopi, włościanie - warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedprzemysłowych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych. W przedindustrialnym społeczeństwie chłopi dzielili się na gospodarzy, zagrodników i komorników.


Inne hasła zawierające informacje o "Chłopi":

Nowa Polityka Ekonomiczna co spowodowało zmniejszenie potencjału intelektualnego i kadr zdolnych do kierowania scentralizowanym systemem gospodarki.Chłopi sprzeciwiali się coraz bardziej obowiązkowym kontyngentom , nie tylko odmawiali ich przekazywania, ...

Ludwik XVIII nie potrafią, a domagają się wszystkiego. Wielu weteranów zostało zwolnionych z armii. Chłopi obawiali się powrotu ziemi do rąk arystokracji. Burżuazji nie podobał się ...

Uniwersał połaniecki ...

Warstwa społeczna ludzi żyjących w podobnych warunkach, tworząca wspólnotę obyczajów , stylu życia, np. młodzież, Chłopi, renciści.Wyodrębniało się następujące warstwy społeczne:Chłopi i ziemiaństworycerzerobotnicybogate mieszczaństwo (burżuazja, właściciele fabryk)drobnomieszczaństwoDrobnomieszczaństwo ...

Monarchia despotyczna najwyższym kapłanemzhierarchizowane społeczeństwo : zamknięte grupy społeczne: np. cesarz, kapłani, urzędnicy, armia, rzemieślnicy, Chłopi, niewolnicylicząca się politycznie grupa kapłanówdostęp do edukacji monopolizowany przez wyższe klasy ...

Bitwa pod Kircholmem jego potomkom tytuł baronów). Do pościgu za uciekającymi Szwedami dołączyli także miejscowi Chłopi łotewscy, mszcząc się za liczne grabieże. Po bitwieArmia szwedzka straciła w ...

Szlachta zaściankowa kredytów.Pod względem wykształcenia szlachta zaściankowa znajdowała się na tym samym poziomie co Chłopi, lub nawet niżej (co światlejsi dziedzice przymuszali chłopów do nauki w ...

Andrzej Frycz Modrzewski ...

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe ...

Literatura – przegląd chronologiczny Julian Tuwim Na nieludzkiej ziemi – Józef Czapski 1948 w literaturze Doktor Faustus – Tomasz Mann Chłopiec z Salskich Stepów – Igor Newerly Pożegnanie z Marią – Tadeusz Borowski Popiół ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Chłopi":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 10) terrorowi, rozstrzeliwano ich lub wysyłano do obozów pracy zagarniając ich własność siłą. Chłopi dla państwa pracowali gorzej i mniej efektywnie, w związku z tym ...

Jak przygotować prezentację maturalną z języka polskiego (plansza 19) Kraków 2005. H. Sienkiewicz, Szkice węglem, Warszawa 1982. S. Żeromski, Zmierzch, Warszawa 1958. W. Reymont, Chłopi, Kraków 2001. II Literatura przedmiotu: T. Nowacka, Szkice węglem, opracowanie, Warszawa 1982 A. Poprawska, ...

103 Rozwój reformacji w Europie (plansza 6) m.in. zniesienie zależności poddańczej i ograniczenia dziesięcin oraz hasło „wolność słowa bożego”. Chłopi ponieśli klęskę, a ich przywódców stracono. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie