Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cerkiew Wołoska we Lwowie

Cerkiew Wołoska we Lwowie

Na mapach: 49°50'31.67″N 24°02'05.25″E / 49.8421306, 24.0347917

Cerkiew Wołoska we Lwowie

Cerkiew Wołoska – widok od ul. Ruskiej. Na dalszym planie kościół dominikanów.
Zbudowano 1591 - 1629
Data poświęcenia 1631
Wyznanie prawosławne
Rodzajcerkiew parafialna
Wezwanie Zaśnięcia Matki Bożej
ArchitektPaweł Rzymianin
Wojciech Kapinos
Ambroży Przychylny
Budulec cios wapienny
Obecnieczynna

Cerkiew Wołoska we Lwowie (inna nazwa: Cerkiew Uspieńska; ukr. Успенська (Волоська) церква у Львові) – renesansowa prawosławna cerkiew pod wezwaniem zaśnięcia Bogurodzicy we Lwowie przy ulicy Ruskiej.

Zespół Cerkwi Wołoskiej składa się z trzech organicznie ze sobą powiązanych budowli: właściwej cerkwi, Wieży Korniakta i Kaplicy Trzech Świętych.

Budowę pierwszej cerkwi sfinansował w dużej części hospodar mołdawski Aleksander Łopuszanin , dlatego nosi nazwę Wołoskiej. Obecna, druga cerkiew, została wzniesiona z inicjatywy Bractwa Lwowskiego w latach 1591-1629 przez włoskiego budowniczego Pawła Rzymianina, Wojciecha Kapinosa i Ambrożego Przychylnego w stylu włoskiego w stylu włoskiego odrodzenia z elementami architektury bizantyjskiej.

Duży wkład w jej budowę wniósł także najbogatszy kupiec lwowski , Konstanty Korniakt , który sfinansował słynną wieżę z barokowym hełmem, uważaną za pomnik manieryzmu na ziemiach Rzeczypospolitej a także Kaplicę Trzech Świętych ( Jana Chryzostoma , Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu ).

Cerkiew Wołoska jest obecnie użytkowana przez Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny .

Spis treści

Bractwa prawosławne we Lwowie

Cerkiew Wołoska poświęcona Zaśnięciu Matki Boskiej służyła bractwu prawosławnemu. Bractwa w miastach Rusi i Litwy stanowiły ważną instytucję życia religijnego i społecznego prawosławnych mieszczan i szlachty. Ich struktura i częściowo cele w pewnym stopniu przypominały średniowieczne cechy. W oparciu o swoje statuty posiadały własny samorząd bracki, troszczyły się o potrzeby świątyni i duchowieństwa, obchodziły święta. Ponieważ prawosławni nie byli dopuszczani do władz miejskich, bractwa zastępowały świeckie formy organizacji, znajdujące się we władaniu katolików. Pod koniec XVI w. w środowiskach bractw prawosławnych zrodził się ruch na rzecz odnowy życia religijnego Rusi. Sposobem osiągnięcia tego celu miało być podniesienie poziomu życia duchowego i obyczajów wśród duchowieństwa i wiernych. Założycielem bractwa lwowskiego był w 1581 książę Konstanty Wasyl Ostrogski . On też wspierał je w następnych latach.

Kiedy w 1585 do Lwowa przyjechał prawosławny patriarcha Antiochii Joachim V, ocenił wysoko działalność lwowskiej stauropigii i nadal jej pierwszeństwo przed innymi bractwami na Rusi. Zgodnie z nadanym statutem władze bractwa otrzymały szerokie uprawnienia wobec swoich członków i kleru. Rzeczywistą niezależność bractwa potwierdził przywilej patriarchy Jeremiasza II Tranosa z 1588 nadający bractwu lwowskiemu prawa stauropigii , czyli bezpośredniej podległości patriarchatowi konstantynopolitańskiemu.

Bractwa prawosławne prowadziły szkoły prawosławne, szpitale. Zrzeszały mieszczan i szlachtę. Po wprowadzeniu unii brzeskiej w 1596 stauropigie lwowska i wileńska stały się oparciem dla jej przeciwników .

Historia

W 1421, na miejscu obecnej cerkwi, stal gotycki kościół, wzniesiony z kamienia i z cegły. W 1527 uległ on zniszczeniu w wielkim pożarze, jaki ogarnął miasto.

W latach 1547-1549 zbudowano w tym miejscu cerkiew, którą ufundował hospodar mołdawski Aleksander Łopuszanin, co pozostawiło na stałe ślad w jej nazwie: Cerkiew Wołoska. Niewiele wiadomo o wyglądzie ówczesnej swiatyni. Miała ona oszkarpowaną fasadę, trzy wieżyczki z hełmami i polichromie we wnętrzu. Budowę prowadził Piotr z Lugano, zwany Włochem. W 1568 mistrz budowlany Feliks rozpoczął wznoszenie wieży; prace po nim kontynuował Piotr Krassowski. W 1570, trakcie robót budowlanych wieża runęła w w roku następnym w pożarze spłonęła cala cerkiew.

Zespół Cerkwi Wołoskiej

Wieża Korniakta

Wieża Korniakta.

Odbudowę cerkwi rozpoczęto od wzniesienia wieży, która stać się miała jednym z najważniejszych elementów panoramy Lwowa. Powstała ona dzięki datkom najbogatszego lwowskiego patrycjusza Konstantego Korniakta, członka bractwa lwowskiego, Greka pochodzącego z miasta Kandia na Krecie .

Wieża wzniesiona przez architekta Piotra Barbona w latach 1573-1580 jest uważana za pomnik manieryzmu na ziemiach Rzeczpospolitej[1]. W jej architekturze skrzyżowały się wpływy bizantyjskie, włoskie i polskie. Trójkondygnacyjną budowlę oblicowano kamieniem, na każdym piętrze oplatając kolumnami jońskimi. Całość zwieńczył niski, namiotowy dach. Wieża spłonęła w 1672 podczas oblężenia Lwowa przez Turków po upadku Kamieńca Podolskiego. W latach 1695-1696 architekt nadworny króla Jana III Sobieskiego Piotr Beber usunął uszkodzenia, podwyższył wieżę o jedno piętro z cegieł i nakrył całość barokowym hełmem z czterema narożnymi, spiralnymi pinaklami u jego podstawy. W 1779 wieżę uszkodziło uderzenie pioruna. Wiernej rekonstrukcji dokonała w latach 1792-1795 Dyrekcja Budowlana we Lwowie. W 1783 na wieży zawieszono dzwon Kiryło, 2-metrowej średnicy, największy we Lwowie, odlany przez miejscowego ludwisarza Teodora Polańskiego. W czasach późniejszych zawieszono też kilka dalszych dzwonów. Wieża, odseparowana od reszty cerkwi, założona na planie kwadratu o boku 6 m, wysoka na 66 m, uważana była za “najpiękniejszą włoską wieżę na polskiej ziemi”[2].

Dolną kondygnację wieży, wzniesioną z nietynkowanych kamiennych bloków zdobią z trzech stron pary arkadowych wnęk, rozdzielonych szerokimi pilastrami oraz potężne gzymsy wsparte wsparte na konsolach . Ozdobną oprawę otrzymały także półkoliście zamknięte okna w dwóch górnych kondygnacjach.

Kaplica Trzech Świętych

Kaplica Trzech Świętych.

Wkrótce po zbudowaniu wieży Konstanty Korniakt zawarł umowę na wzniesienie nowej budowli z architektem Piotrem Krassowskim. Miała to być Kaplica Trzech Świętych – św. Jana Chryzostoma, ws. Bazylego i św. Grzegorza. Powstała ona w latach 1578-1590[3]. Ołtarz w kaplicy poświęcono w 1581. Kaplica nawiązywała stylem do architektury bizantyjskiej – miała formę małej cerkwi o trzech kopułach na jednej osi i stanowiła jakby miniaturę Cerkwi Wołoskiej. Jej ściany oblicowano kamieniem. Szczególną uwagę zwracają trzy kopuły kaplicy, wsparte na ośmiokątnych podstawach, oplecione kolumienkami i portal wejściowy, wyrzeźbiony w białym wapieniu, bogato dekorowany kolumnami, fryzem i misternym ornamentem z motywami liści akantu i winogron. Bogaty wystrój zewnętrzny kaplicy tworzą podwójne pilastry i rzeźbiony fryz z główkami aniołów.

Po zniszczeniach wywołanych pożarem remont kapitalny kaplicy przeprowadził w 1671 lwowski kupiec Aleksy Bałłaban, o czym informuje kamienna tablica ze stosowną inskrypcją, umieszczona nad wejściem. Być może dopiero wówczas kaplica otrzymała swój ostateczny kształt. Wyposażenie kaplicy stanowią złocone obrazy i bogata ornamentyka rzeźbiarska z XVI i XVII w. Wnętrze kopuł wypełnia dekoracja stiukowa o motywach roślinnych i polichromia naśladująca mozaikę. Cennym elementem wyposażenia kaplicy jest XVI-wieczna ikona Przemienienia Pańskiego.

Cerkiew Wołoska

Cerkiew Wołoska na rycinie z 1618.
Wnętrze Cerkwi Wołoskiej – ikonostas.

Właściwa Cerkiew Wołoska została zbudowana w latach 1591-1629. Inicjatorem jej budowy było Bractwo Stauropigijskie a fundusze na jej budowę zbierano na całej Rusi. Dzieło wsparli m.in. hetman Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny , hospodarowie mołdawscy Jeremi Mohyła i Szymon Mohyła a nawet car moskiewski Fiodor I . Oryginalny plan świątyni, o trzech kopułach na jednej osi, stał się wzorem dla szeregu późniejszych realizacji. Bizantyjskiemu rozplanowaniu towarzyszyła architektura o renesansowym, włoskim rodowodzie. Cerkiew Wołoska była dziełem dwóch budowniczych – projektanta i głównego budowniczego Pawła Rzymianina i jego teścia Wojciecha Kapinosa, który mu pomagał. W 1598 Rzymianina zastąpił Ambroży Przychylny.

W 1631 konsekrowano cerkiew.

W 1700 po przystąpieniu eparchii lwowskiej do unii cerkiew stalą się świątynią greckokatolicką.

Po 1946 przejęli ją prawoslawni.

Cerkiew odznacza się przejrzystym rozkładem, zgrabną budową kopuł i pięknym, rzeźbionym fryzem . Na zewnątrz uwagę zwraca patyna poczerniałych ciosów wapiennych, podstawowego materiału, z którego wzniesiono cerkiew.

Cerkiew jest trzynawową bazyliką złożoną z krótkiego babińca , trzyprzęsłowej nawy na planie prostokąta i półkoliście zamkniętego prezbiterium . Nad dachem wznoszą się trzy kopuły z wysokimi latarniami , położonymi na osi głównej świątyni. Fasadę budowli rozczłonkowują szerokie toskańskie pilastry, między którymi symetrycznie rozmieszczono niewielkie okna z archiwoltami . Pod gzymsem biegnie dorycki fryz tryglifowy , (dzieło Jakuba i Konstantego Kulczyckich). Tematyka płaskorzeźb na metopach fryzu jest biblijna.

Wnętrze świątyni odznacza się proporcjonalnością założenia i ładem architektonicznym. Nawy są rozdzielone parami toskańskich kolumn, które jednocześnie wspierają środkową kopułę cerkwi. Wnętrze kopuły wypełnia dekoracja kasetonowa z rozetami. W pendentywach kopuły znajdują się kartusze z z herbami dobrodziejów cerkwi. W podobny sposób jest ozdobiona kopuła nad prezbiterium. Pozostałe części nawy i babiniec są nakryte gotyckim sklepieniem krzyżowym . Nad babińcem znajduje się chór połączony z galeriami ciągnącymi się nad nawami bocznymi.

W prezbiterium znajduje się ołtarz główny, dzieło artystów lwowskich: Michała Filewicza i Franciszka Olędzkiego. Reprezentuje on dojrzałe rokoko, stanowiąc oryginalne połączenie wpływów łacińskich i wschodnich. Wnętrze apsydy wypełnia duża, kolumnowa aedicula , podobna do ołtarzy epoki baroku, poprzedzona przez niską ścianę ikonostasu z misternie rzeźbionymi carskimi wrotami . Na ikonostasie umieszczonych jest kilkanaście cennych ikon namalowanych przez Fedora Seńkowicza i Mikołaja Petrachnowicza w I poł. XVII w. Ikony te pierwotnie stanowiły część wyposażenia pierwszego ikonostasu Cerkwi Wołoskiej, który w 1767 został przeniesiony do cerkwi w Grzybowicach wielkich pod Lwowem, gdzie znajduje się do chwili obecnej i jest uważany za najstarszy zachowany ikonostas na Ukrainie[4].

Najcenniejszym elementem wyposażenia cerkwi jest ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem pędzla Mikołaja Petrachnowicza z 1635, wisząca nad wejściem od ul. Ruskiej. Dużą wartość artystyczną mają też XVII-wieczne obrazy cechowe, m.in. Matki Boskiej i św. Mikołaja.

Portret Konstantego Korniakta namalował na przełomie XVIII i XIX w. Łukasz Doliński.

Obrazy Drogi Krzyżowej namalował Marcin Jabłoński w latach 1807-1852.

Witraże pochodzą z lat 1926-1930 i są dziełem Petra Chołodnego.

W podziemiach cerkwi znajduje się grobowiec Konstantego Korniakta.

Wszystkie trzy budowle – Cerkiew Wołoska, Kaplica Trzech Świętych i Wieża Korniakta są ze sobą organicznie połączone w jedną całość tworząc wewnętrzny arkadowy dziedziniec okolony kolumnadą. Kompleks budynków, obejmujący poza zespołem Cerkwi Wołoskiej także kamienice brackie, zbudowane przeważnie w XVII w. wypełnia ściśle czworobok między ulicami: Ruską, Fedorowa (d. Blacharską), Placem Muzealnym (d. Dominikańskim) i Podwalem. Stanowił on niegdyś własność lwowskiego Bractwa Stauropigijskiego, które posiadało najstarszą we Lwowie drukarnię, wydawało od XVI w. księgi cerkiewne i utrzymywało bursę. Cenne zbiory będące spuścizną po bractwie przechowywane są w cerkiewnym muzeum.

Przypisy

  1. Bartłomiej Kaczorowski: Zabytki starego Lwowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 1990, s. 154. . 
  2. Aleksander Medyński: Lwów. Przewodnik dla zwiedzających miasto. Lwów: nakładem autora, 1937, s. 68. 
  3. według innych danych 1584-1590 Grzegorz Rąkowski: LWÓW. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej. Część IV. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2008, s. 136. . 
  4. Grzegorz Rąkowski: LWÓW. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej. Część IV. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2008, s. 137. . 

Bibliografia

  • Ryszard Chanas, Janusz Czerwiński, Lwów, Przewodnik turystyczny, wyd. Ossolineum 1992, Wrocław, .
  • Bartłomiej Kaczorowski: Zabytki starego Lwowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 1990. . 
  • Aleksander Medyński: Lwów. Przewodnik dla zwiedzających miasto. Lwów: nakładem autora, 1937. 
  • Grzegorz Rąkowski: LWÓW. Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej. Część IV. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2008. . 

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Cerkiew Wołoska we Lwowie":

Tampere ...

Ratusz w Kownie ...

Kościół jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego w Kownie ...

Klasztor w Pożajściu ...

Diakon ...

Bereza (Białoruś) ...

Wojciech Bogusławski ...

Hector Berlioz ...

Benedykt Dybowski ...

Orlęta Lwowskie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cerkiew Wołoska we Lwowie":

208 Konflikty na wschodniej granicy (plansza 3) ...

119b Wojny XVII w. i ich konsekwencje (plansza 4) ...

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie