Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Constitutio Criminalis Carolina

Constitutio Criminalis Carolina

Constitutio Criminalis Carolina (nazwa potoczna: Carolina; znana również pod skrótem CCC) – szesnastowieczny niemiecki kodeks karny , uznawany za pierwszą wielką kodyfikację prawa czasów nowożytnych.

Carolina wprowadziła do prawa karnego materialnego i procesowego szereg przełomowych unowocześnień (m.in. przyjęcie zasady publicznoprawnej w ściganiu przestępstw, określenie winy jako podstawy odpowiedzialności karnej, zniesienie systemu kar kompozycyjnych , przyjęcie zasady prawdy materialnej i zasady racjonalnych środków dowodowych w procesie karnym ) przy jednoczesnym radykalnym zwiększeniu surowości kar w porównaniu z czasami średniowiecza .

Czas powstania tej konstytucji datuje się pod koniec lipca 1532 w Ratyzbonie . Uchwalona przez Sejm Rzeszy, ogłoszona przez Karola V w 1532.

Wywarła wpływ na większość kodyfikacji prawa karnego w Europie od XVI do XVIII wieku.

Spis treści

Historia powstania

Karol V Habsburg

Carolina była próbą przełamania partykularyzmu prawa niemieckiego i ujednolicenia systemu prawa karnego. Składała się z 219 art. Dotyczyła przede wszystkim prawa proceduralnego i organizacyjnego, w mniejszym stopniu materialnego. Art. 104 wprowadzał znaną włoskiemu prawu statutowemu zasadę analogii, według której jeśli jakaś sprawa nie była uregulowana prawnie, sędzia mógł wydać wyrok skazujący na karę przewidzianą w sytuacji podobnej[1]. Była ona krokiem milowym w rozwoju prawa karnego.

Carolina wzorowana była na ordynacji karnej biskupstwa Bambergu (Constitutio Criminalis Bambergensis, CCB), która została wprowadzona w 1507 r. przez biskupa Georga III, usilnie zabiegającego o o zreformowanie prawa. Jej autorem prawdopodobnie był ochmistrz i sędzia sądu nadwornego biskupa, Johann von Schwarzenberg (1463/65-1528). Kodyfikacja z Bambergu bardzo często określana jest przez prawników jako mater Carolinae (matka Caroliny). Nie jest wykluczone, iż Johann von Schwarzenberg był przez pewien czas przewodniczącym komisji do spraw reformy i brał udział w początkowych pracach nad Caroliną. Istniało kilka wstępnych redakcji aktu, lecz były one kolejno odrzucane przez Sejm Rzeszy uznającym obawy władców terytorialnych o możliwość ograniczenia samodzielności prawnej ich terenów. Dlatego zawarto w niej klauzulę salwatoryjną (łac. clausula salvatoria) oznaczającą subsydiarność / posiłkowość stosowania Caroliny. Miała być używana tylko w wypadkach nieuregulowanych kwestii w prawie miejscowym. Mimo tego osiągnęła znaczny sukces - pośrednio lub bezpośrednio wywarła olbrzymi wpływ na prawo karne wielu państw, w tym Polski (gdzie w swobodnym przekładzie Bartłomieja Groickiego weszła do praktyki sądów miast na prawie magdeburskim)[1].

Rozwiązania szczegółowe

Illustration
 • Obrona konieczna dopuszczalna, gdy zagrożone były tylko życie i zdrowie.
 • Znała stan wyższej konieczności (np. kradzież z nędzy).
 • Nakazywała uzależniać odpowiedzialność chorego od opinii biegłych.
 • Jeżeli nastąpił błąd (niezgodność między rzeczywistością a jej odbiciem) co do faktu, wyłączał winę sprawcy i powodował bezkarność czynu.
 • Pojawia się pierwsze ogólne określenie usiłowania.
 • Stała na zasadzie prewencji ogólnej.
 • Częściowo stosowała racjonalizację sprawiedliwościową.
 • Często podwyższała karę przy drugiej recydywie.
 • Stała na zasadzie publicznoprawnej.
 • Istniała nadal instytucja skargi, lecz osobę składającą skargę zamykano w areszcie wraz z oskarżonym aby w przypadku pomówienia pociągnąć do odpowiedzialności osobę skarżącą (dlatego łatwiej było złożyć doniesienie o przestępstwie a postępowanie było wszczynane z urzędu)
 • Stare rozwiązanie na morderstwo jako skryte i zabójstwo jako jawne uśmiercenie zastąpiono przyjętym w doktrynie włoskiej podziałem na uśmiercenie rozmyślne i nierozmyślne.
 • Przewidywała w wielu przypadkach możliwość zasięgania przez sędziów opinii fakultetów prawa w razie pojawienia się wątpliwości.
 • Szerokie stosowanie kary śmierci i kar mutylacyjnych.
 • Wzmianka o więzieniu - lecz nie jako zakład odbywania kary, lecz miejsce przetrzymywania sprawcy przed wykonaniem wyroku [osadzenie w wieży].
 • Znała kwalifikowane kary śmierci.
 • Arbitralność sędziego polegająca na przyznaniu szerokiej swobody w wymierzaniu kary.
 • Możliwość stosowania kar niewymienionych w kodeksie [poenae extraordinariae] - z reguły łagodniejsze
 • Możliwość stosowania analogii co do spraw nie skodyfikowanych w Carolinie.
 • Branie pod uwagę pozycji społecznej sprawcy czynu sankcjonowanego przez kodeks.
 • Możliwość zaostrzenia kary jeśli dany czyn przestępczy zdarzał się nagminnie

Podział Constitutio Criminalis Carolina

Znaczenie

Stała się podstawowym źródłem prawa karnego Rzeszy. Studia nad nią prowadzili m.in. Benedykt Carpzov i Christian Thomasius . Zawierała również mała ilość norm dotyczących procesu obchodzenia się z czarownicami w czasach inkwizycji.

Kary śmierci w Carolinie

Carolina znała aż 7 rodzajów kary śmierci (była to kara stopniowalna):

 • zwykłe:
 1. ścięcie (kara szlachecka)
 2. powieszenie (kara chłopska)
 • kwalifikowane:
 1. ćwiartowanie (tylko za zdradę kraju)
 2. utopienie (dla kobiet)
 3. spalenie
 4. pogrzebanie żywcem
 5. łamanie kołem (za morderstwo, które Carolina odróżniała od zabójstwa umyślnego i nieumyślnego na podstawie kryterium woli np. trucicielstwo, zabójstwo z odległości)
 • Przy przestępstwach zagrożonych kwalifikowaną karą śmierci możliwe zaostrzenie jej wykonania poprzez rozszarpywanie ciała rozpalonymi kleszczami i wleczenie końmi na miejsce stracenia (np. za mord szlachcica lub bliskiego przyjaciela).

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Stanisław Salmonowicz. Wizerunek kodeksu: Constitutio Criminalis Carolina. „Roczniki Nauk Prawnych”. 13 (1). 

Bibliografia

 • Emil Brunnenmeister: Die Quellen der Bambergensis. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Strafrechts, Leipzig 1879.
 • Josef Kohler / Willy Scheel (red.): Die Carolina und ihre Vorgängerinnen. Text, Erläuterungen, Geschichte, 4 tomy., Halle a. d. Saale 1902 (ND Aalen 1968).
 • Gustav Radbruch / Arthur Kaufmann: Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V. von 1532 (Carolina), Stuttgart 1991.
 • Sönke Lorenz: Aktenversendung und Hexenprozeß. Dargestellt am Beispiel der Juristenfakultät Rostock und Greifswald (1570/82-1630), 3 tomy., Frankfurt a. M. / Bern / New York 1983.
 • Peter Oestmann: Hexenprozesse am Reichskammergericht (za: Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich; Bd. 31), Köln 1997.
 • Winfried Trusen: "Rechtliche Grundlagen der Hexenprozesse und ihre Beendigung", in: S. Lorenz / D. Bauer (red.), Das Ende der Hexenverfolgung (w: Hexenforschung, t. 1), Stuttgart 1995.
 • Claudia Kauertz: Wissenschaft und Hexenglaube. Die Diskussion des Zauber- und Hexenwesens an der Universität Helmstedt 1576-1626 (w: Hexenforschung, t. 6), Bielefeld 2001.
 • Michael Ströhmer: "Von Hexen, Ratsherren und Juristen. Die Rezeption der Peinlichen Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V. in den frühen Hexenprozessen der Hansestadt Lemgo 1583-1621" (w: Studien und Quellen zur westfälischen Geschichte, t. 43), Paderborn 2002.
 • Artur Wójtowicz, Kryminalna Karolina, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2844
 • Czepelak M., Halberda J., Michalak A., Śmiałek K., Węglarz M., Historia prawa sądowego, Kraków 2000;
 • Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 1997.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Constitutio Criminalis Carolina":

1925 ...

Encyklika ...

Francesco Hayez ...

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu ...

Wojna libańska ...

Uniwersytet Karola w Pradze ...

Uniwersytet Boloński ...

1532 kanclerza Anglii . 25 lipca – na sejmie Rzeszy Niemieckiej został usankcjonowany kodeks karny (" Constitutio Criminalis Carolina "). Turcy najechali na Węgry . Hiszpanie zdobyli państwo Inków . Urodzili się Sofonisba Anguissola , ...

Pan (mitologia) ...

212 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Constitutio Criminalis Carolina":

086. Rośliny egzotyczne (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie