Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Budowa

Budowa

Budowa jest to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowa , rozbudowa i nadbudowa .

Spis treści

Źródła prawa

Podstawowe zasady realizacji budowy są unormowane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Określa ona całe postępowanie poprzedzające budowę, zasady jej realizacji i postępowanie po zakończeniu budowy oraz normuje działalność w tym zakresie.

Ponadto istnieje ogromna liczba przepisów prawnych, obowiązujących podczas budowy uczestników procesu budowlanego. Do najważniejszych należą:

  • przepisy techniczno-budowlane (tj. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych),
  • przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
  • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • oraz wiele innych przepisów, norm, opracowań techniczno-budowlanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych dokumentów.

Proces budowlany

Budowa, jako realizacja obiektu budowlanego - jak wynika z poprzednich punktów - jest tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić rozpoczęcie tego etapu muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę (w przypadku pewnych wymienionych w Prawie budowlanym prostych obiektów wystarczy zgłoszenie), która musi stać się decyzją ostateczną.

Prowadzenie budowy

Budowa realizowana jest na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora), który zobowiązany jest z mocy art. 18 p.b. do zorganizowania procesu budowy, w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności. W przypadku budowy są to:

Oprócz ww. osób może okazać się niezbędnym włącznie w proces budowy innych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, np. geodety , geologa , archeologa i innych.

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych (art. 41 p.b.), przy czym zwykle wcześniej następuje przejęcie placu budowy przez kierownika budowy .

Budowa jest złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy . Podlega on także kontroli ze strony wielu urzędów i instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.

Po zakończeniu realizacji budowy, przed przystąpieniem do użytkowania ukończonego obiektu budowlanego, należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów – uzyskać pozwolenia na użytkowanie (decyzja administracyjna, która również musi stać się ostateczna, aby zgodnie z prawem móc użytkować obiekt budowlany).

Roboty budowlane

Prawo budowlane definiując pojęcie robót budowlanych , zalicza do nich oprócz budowy także: przebudowę , montaż , remont , rozbiórkę . Odróżnienie budowy od innych rodzajów robót budowlanych wydaje się dość proste: wszędzie tam gdzie powstaje nowy obiekt budowlany, lub następuje w wyniku prowadzenia robót budowlanych powstanie w przestrzeni nowego elementu obiektu budowlanego nie istniejącego przed rozpoczęciem prac, mamy do czynienia z budową. Często jednak takie rozróżnienie nie jest proste, występuje np. remont i nadbudowa łącznie.

Potoczne znaczenie terminu "budowa"

W potocznym języku terminem "budowa" określa się prowadzenie każdych niemal robót budowlanych w wydzielonym miejscu, nawet jeżeli nie jest to budowa w sensie Prawa budowlanego. I odwrotnie: często budowa wymagająca pozwolenia na budowę, lecz dotycząca małego obiektu budowlanego lub jego rozbudowy , nigdy nie zostanie w potocznym pojęciu nazwana budową. Termin "budowa" w potocznym rozumieniu obejmuje również miejsce wykonywania robót, plac budowy .


Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Budowa":

Most Konstantinasa Čiurlionisa w Kownie Mostu Kolejowego (Kauno geležinkelio tiltas, Žaliasis tiltas) i Zaniemeńskiego (Panemunės tiltas). Jego Budowa została ukończona jesienią 2002 roku. ...

II wiek (stłumione przez namiestnika Syrii )około 200 - powstanie Kościoła koptyjskiego Wydarzenia w Ameryceokoło 150 Budowa piramid w Teotihuacan ( Aztekowie ) Majowie wznosili pierwsze świątynie w postaci piramidokoło 200 ...

I wiek podatkówokoło 10 - główne drogi w mieście Rzym zaczęto oświetlać pochodniami 14 - wyBudowanie akweduktu Pont du Gard w pobliżu Nimes 14 - 37 - rządy cesarza Tyberiusza 28 ...

Grzyby parafiletyczny . Jednokomórkowi i posiadający wici kuzyni grzybów wielokomórkowych. Zaliczani czasem do (pod-)królestwa Protista .Budowa owocnika grzyba. CharakterystykaW zasadzie grzyby to wielokomórkowe lub komórczakowe organizmy cudzożywne ...

Paznokieć obronne.Paznokieć jest jednym z wytworów naskórka , a jego głównym budulcem jest keratyna BudowaZBudowany jest z blaszki grzbietowej i blaszki podeszwowej. Blaszka grzbietowa składa się ...

Mioglobina w magazynowaniu tlenu. Jest pojedynczym łańcuchem białkowym, o masie cząsteczkowej 17053 Da , zBudowanym z 153 reszt aminokwasowych . Jej Budowa drugorzędowa i trzeciorzędowa jest bardzo ...

Zugspitze zimowe wejście na szczyt. Wysokościowa Stacja MeteorologicznaSzczyt w roku 2004 z nowoczesnymi zaBudowaniamiJesienią 1898 radca Adolf Wenz przedstawił projekt obserwatorium meteorogicznego na Zugspitze. Pomysł ...

Trianon budowy1993Trianon – wieżowiec we Frankfurcie nad Menem . Ma 186 metrów wysokości, jego Budowa została zakończona w 1993 roku.ZBudowano go w miejscu, gdzie wcześniej stał ...

Kopiec Kościuszki zachodniej części Krakowa na terenie dzielnicy administracyjnej VII Zwierzyniec .Spis treści1 Historia kopca1.1 Budowa1.2 Dalsze losy2 Przypisy3 Zobacz też4 Linki zewnętrzne Historia kopca BudowaOd momentu ...

Staw (akwen) powstały przez sztuczne zatamowanie (zastawienie) rzeki, najczęściej w celu hodowli ryb".Spis treści1 Budowa stawu2 Rodzaje stawów3 Literatura4 Przypisy5 Zobacz też Budowa stawuStaw składa się ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Budowa":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

013. Pierścienice - segmentowe zwierzęta robakokształtne (plansza 9) e height=380 width=770 > Budowa zewnętrzna i powłoka ciała pierścienic ...

012. Islam (plansza 12) logarytm, algebra), a także odkryli krwiobieg. W architekturze stosowano osiągnięcia Rzymian (np. Budowa łuków) oraz wzorowano się na stylach bizantyjskim i hellenistycznym. Ich najwspanialszymi ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie