Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Budżet

Budżet

Budżet - plan dochodów i wydatków.

Definicje budżetu

  1. Ilość określonego zasobu (np. czasu, wody, energii, roboczogodzin), która pozostaje do dyspozycji osoby albo organizacji.
  2. Ilość określonego zasobu przeznaczona na określone działania, cel, bądź przedsięwzięcie, np. budżet kancelarii prezydenta, budżet gminy , budżet marketingowy, inwestycyjny, budżet na określony projekt.
  3. Propozycja, prognoza albo plan wyszczególniający ilość środków potrzebnych w określonym okresie na sfinansowanie zamierzeń wraz z propozycjami źródeł finansowania, np. plan przychodów i wydatków na dany okres. Plan alokacji ograniczonych środków w określonym okresie.

Budżet może dotyczyć dowolnej skali - od budżetu domowego przez budżet przedsiębiorstwa do budżetu państwa .

Budżet pełniący rolę prognozy może wykazywać nadwyżkę przychodów nad wydatkami, może być zrównoważony (bilansować się) albo wykazywać deficyt .

Budżet pełniący rolę planu buduje się najczęściej opierając się na danych o wykonaniu budżetu w poprzednim roku (danych historycznych) i dopasowując wzajemnie sumę wydatków i przychodów, aby uzyskać określony wynik docelowy (np. zysk docelowy). Szczególną metodą budowania budżetu jest tzw. zero budżetowania. W metodzie tej nie bierze się pod uwagę danych historycznych, a budżet powstaje od zera, poprzez dodawanie kolejnych zadań bądź pozycji wydatków i jednoczesne określanie źródła ich finansowania. W niektórych przedsiębiorstwach budowany jest budżet podwójny, składający się z budżetu kapitałowego dotyczącego środków trwałych oraz budżetu operacyjnego.

Budżet operacyjny, zazwyczaj roczny, zawiera informacje o zadaniach, które mają być sfinansowane oraz o koordynacji i harmonogramie przychodów i wydatków umożliwiającej realizację planu. Jednym z zadań wewnętrznej kontroli finansowej w przedsiębiorstwie jest badanie odchyłek od budżetu oraz analizowanie przyczyn odchyłek większych od ustalonej odchyłki progowej.

W przedsiębiorstwach mających niskie koszty zmienne można stosować budżet sztywny, który nie uwzględnia możliwych wahań poziomu aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa. W pozostałych przypadkach bardziej trafny jest budżet elastyczny.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Budżet":

Delegatura Rządu na Kraj później Stefan Mateja) - prowadził czynną dzialność (dystrybucję subwencji, zasiłków, itp.), jego Budżet stanowił blisko 30% wydatków DR. Pomagano m.in. rodzinom ofiar terroru okupantów, ...

Wrocław jest bardzo duży.Wrocław posiada także drugi pod względem wielkości wydatków w kraju Budżet (niemal 3,99 mld zł w 2009 r.)[24], ustępując pod tym względem ...

Epoka lodowcowa (film) BergMuzyka David Newman ScenografiaBrian McEnteeMontażJohn CarnochanProdukcjaJohn C. DonkinLori ForteChristopher MeledandriDystrybucja 20th Century Fox Syrena EG Budżet60.000.000 $Od latdozwolone od 7 lat ( wg KRRiT )Kontynuacja Epoka lodowcowa 2: Odwilż Nagrodynominacja do ...

National Aeronautics and Space Administration i rządu dla przyszłych projektów.Wszystko to sprawiło, że przez całe lata 90. Budżet agencji stale się kurczył. W odpowiedzi na działania Kongresu , dziewiąty administrator ...

Fiskalizm ...

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza służby wojskowej w Chinach w wieku 18-49 lat wynosi ok. 343 mln. Budżet Chińskiej armii wynosi 78 miliardów dolarów , stanowi 1,5 % PKB podczas gdy ...

Toronto nowemu merowi po raz pierwszy od wielu lat udało się zrównoważyć miejski Budżet.Dziś Toronto jest najważniejszym kanadyjskim miastem, najważniejszą metropolią kraju i jego ekonomiczną ...

Budżet Budżet - plan dochodów i wydatków.Definicje BudżetuIlość określonego zasobu (np. czasu, wody, ...

Sanok dziełach literackich3.6 Domy kultury3.7 Biblioteki4 Ludzie związani z Sanokiem5 Demografia6 Struktura powierzchni7 Budżet miasta8 Dzielnice Sanoka9 Władze miasta9.1 Rada miasta9.2 Burmistrzowie miasta10 Kościoły i ...

Ukraińska Powstańcza Armia podstawowePodporządkowanie OUN-B (do lipca 1944 ), UHWR (od lipca 1944)Liczebnośćdo 35 tysięcy (wiosna 1944)Wojskowy BudżetKwotab.d.Ukraińska Powstańcza Armia ( ukr. Українська Повстанська Армія (УПА), Ukrajinśka Powstanśka Armija – ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Budżet":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) kraju i zawieszono wymienialność waluty amerykańskiej. Poprzez obniżenie pensji urzędnikom uzyskano rezerwy Budżetowe. Władze za wszelką cenę starały się poprawić koniunkturę. Budowano drogi, lotniska, ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 8) Procesy integracyjne w Europie Zachodniej Najważniejsze uprawnienia Parlamentu Europejskiego: uprawnienia Budżetowe - Parlament zatwierdza corocznie Budżet i udziela absolutorium z jego wykonania współudział ...

18. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? Rada Ministrów (plansza 7) uchwalanie projektu Budżetu i kierowanie jego wykonaniem ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie