Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

bor

Bor - półmetaliczny pierwiastek z 13 (IIIA) grupy układu okresowego.

Symbol chemiczny

B

Nazwa łacińska

borum

Liczba atomowa

5

Masa atomowa

10,811

Konfiguracja elektronowa

 

1s22s22p1

Położenie w układzie okresowym

grupa IIIA (13) okres 2

Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling)

2,01; 2,04

Stopień utlenienia

+3

Izotopy

10B(19,57%);11B(80,43%)

Rok odkrycia

1828

  

 

 

 

 

 

Bor posiada dwie odmiany alotropowe:

 • bor amorficzny (w formie bezpostaciowej jest brunatnym proszkiem bez smaku i zapachu).
 • bor krystaliczny

Właściwości fizyczne ( bor krystaliczny):

Stan skupienia:

stały

Barwa:

czarno - szara

Budowa

krystaliczna ( romboedryczna odmiany a i ß oraz odmiana tetragonalna)

Twardość

twardy, kruchy

Temperatura wrzenia

2820K (sublimacja)

Temperatura topnienia

2500K

 

 

 

 

 

Właściwości chemiczne:

 • w warunkach normalnych bor jest mało aktywny
 • bezpośrednio reaguje tylko z fluorem
 • bor i jego związki barwią płomień palnika na zielono
 • w wyższych temperaturach reaguje z tlenem, siarką, chlorem i azotem
 • związki boru z azotem o wzorze BN, pod względem budowy i właściwości fizycznych stanowią analogi grafitu i diamentu. W bezpośredniej reakcji tych dwóch pierwiastków powstaje analog grafitu. W wyższej temperaturze i pod ciśnieniem 60000 do 80000 atm. otrzymuje się analog diamentu minimalnie tylko ustępujący mu pod względem twardości. Innym związkiem boru z azotem jest borazol - czyli nieorganiczny benzen. Można go otrzymać w reakcjach:

3LiBH4 + NH4Cl -> B3N3H6 + 3LiCl + 9H2

3BCl3 + 3NH4Cl -> 2B3N3H6 + 9HCl

 • łączy się z wodorem tworząc związki o ogólnym wzorze BnH4+n lub BnHn+6
 • w stanie wolnym nie występuje BH3. Podobnie jak węglowodory są one gazami, cieczami lub ciałami stałymi w zależności od ilości atomów boru. I analogicznie jak węglowodory ulegają całemu szeregowi reakcji chemicznych
 • wchodzi w reakcję z gorącym, stężonym kwasem azotowym(V) z utworzenie kwasu borowego H3BO3

Występowanie:

Zawartość boru w skorupie ziemskiej wynosi 5 × 10-4 %.

Głównymi minerałami tego pierwiastka są: boraks - Na2B4O7.10H2O,
kernit - Na2B4O7.4H2O, kolemanit - Ca2B6O11.5H2O, boracyt - Mg6B14O26Cl2.

Woda morska zawiera około 0,2g boru w 1 m3.

Otrzymywanie:

Otrzymywanie czystego pierwiastka jest trudne. Stosuje się np. redukcję tlenku boru metalicznym magnezem:

B2O3 + 3Mg -> 2B + 3MgO

ale otrzymywany produkt zawiera jedynie 98% boru.

Bardziej czysty produkt otrzymuje się przez redukcję chlorku lub bromku boru wodorem czy też rozkład termiczny jodku.

Zastosowanie:

 • służy jako dodatek stopowy podwyższający twardość stali
 • bor wykazuje dużą zdolność pochłaniania neutronów i z tego względu stosuje się go w energetyce jądrowej
 • w postaci wolnego pierwiastka stosuje się jako domieszkę do półprzewodników
 • jako dodatek przy produkcji szkieł, w przemyśle włókienniczym do zapraw farbiarskich i do garbowania skór

 


Inne hasła zawierające informacje o "bor":

Bór świeży Poziom wody gruntowej znajduje się w zasięgu systemów korzeniowych drzew.W runie leśnym boru świeżego występują: borówka czernica , widłoząb kędzierzawy , rokiet gałązkowy i błyszczący. W ...

Lantan ...

Cez ...

Ruten ...

Technet ...

Niob ...

Cyrkon (pierwiastek) ...

Itr ...

Tytan (pierwiastek) stalowej w temperaturze 700-800 °C. Do 1946 tytan nie był używany nigdzie poza laboratorium, dopóki William Justin Kroll nie opracował opłacalnego sposobu otrzymywania metalicznego tytanu ...

Skand ...


Inne lekcje zawierające informacje o "bor":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 20) spotykane są w przyrodzie wyłącznie w związkach, w których są dwuwartościowe. BOROWCE Do grupy borowców zalicza się następujące pierwiastki: glin (Al), gal (Ga), ind (In), tal ...

Pierwiastki bloku p (plansza 9) się w czystym tlenie dając tlenek B2O3. Nie istnieje jon B3+, w związkach bor tworzy wiązania kowalencyjne. Jego tlenek jest bezwodnikiem szeregu polikwasów - od borowego ...

Pierwiastki bloku p (plansza 8) e height=434 width=770 > Charakterystyka borowców stopnie utlenienia: +3 i +1 (tal tworzy obok Tl(OH)3 również TlOH) - w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie