Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Biskupi gnieźnieńscy

Biskupi gnieźnieńscy

bł. Radzim Gaudenty
Henryk Kietlicz
Jakub Świnka
Janisław
Jarosław Bogoria Skotnicki
Janusz Suchywilk
Bodzanta
Jan Kropidło
Mikołaj Trąba
Wojciech Jastrzębiec
Władysław Oporowski
Jan Gruszczyński
Jan Latalski
Piotr Gamrat
kard. Bernard Maciejowski
Andrzej Olszowski
kard. Stefan Radziejowski
Władysław Łubieński
Michał Poniatowski
Ignacy Krasicki
Wojciech Skarszewski
kard. August Hlond
kard. Stefan Wyszyński
kard. Józef Glemp
Henryk Józef Muszyński

Arcybiskupi metropolici gnieźnieńscy

Arcybiskupi metropolici - okresy rządów w archidiecezji gnieźnieńskiej
bł. Radzim Gaudenty 1000 - ?data śmierci nieznana
Hipolit przed 1025 ? - 1027 data rozpoczęcia posługi nieznana
Bossuta Stefan 1027 - 1028
prawdopodobnie wakat, upadek archidiecezji ok. 1038 1028 - 1076
Bogumił 1076 ? - 1092
Heinrich von Wülzburg ok. 1092 ?okres posługi, a nawet samo istnienie tego arcybiskupa dyskusyjne[1]
Marcin I ok. 1099 - po 1112 daty rozpoczęcia i zakończenia posługi nieznane
Jakub I ze Żnina przed 1136 - 1148 data rozpoczęcia posługi nieznana (najwcześniej 1124 )
Jan Gryfita 1149 - po 1167 data śmierci nieznana
Zdzisław 1177 - po 1180 daty rozpoczęcia i zakończenia posługi nieznane
Bogumił z Dobrowa lata 80. XII w.dokładny okres posługi nieznany; niekiedy utożsamiany ze swym następcą (jako Bogumił Piotr)
Piotr Łabędź 1191 - 1198 data rozpoczęcia posługi niepewna; niekiedy utożsamiany ze swym poprzednikiem (jako Bogumił Piotr)
Henryk I Kietlicz 1199 - 1219 wprowadzono zwyczaj noszenia krzyża przed arcybiskupem (crux erecta)
Wincenty I z Niałka 1220 - 1232
Pełka (Fulko) 1232 - 1258
Janusz I 1258 - 1271 zatwierdzony 1259
Marcin II z Opawy 1278
Jakub II Świnka 1283 - 1314
Borzysław 1314 - 1317 konsekrowany w 1317
Janisław 1317 - 1341
Jarosław Skotnicki 1342 - 1374 skodyfikował prawo kościelne
Janusz II Suchywilk 1374 - 1382
Bodzanta 1382 - 1388
Jan II Kropidło 1389 - 1394 ( książę )
Dobrogost Nowodworski 1394 - 1401
Mikołaj I Kurowski 1402 ? - 1411
Arcybiskupi metropolici, prymasi I RP - okresy rządów w archidiecezji gnieźnieńskiej
Mikołaj II Trąba 1412 - 1422
Wojciech I Jastrzębiec 1423 - 1436
Wincenty II Kot z Dębna 1436 - 1448 w latach 1440 - 1447 kardynał w obediencji antypapieża Feliksa V
Władysław I Oporowski 1449 - 1453
Jan III Sprowski 1453 - 1464
Jan IV Gruszczyński 1464 - 1473
Jakub III z Sienna 1474 - 1480
Zbigniew Oleśnicki 1481 - 1493
Fryderyk Jagiellończyk 1493 - 1503 (kardynał)
Andrzej I Boryszewski 1503 - 1510
Jan V Łaski 1510 - 1531 wprowadzono tytuł legata urodzonego (legatus natus)
Maciej I Drzewicki 1531 - 1535
Andrzej II Krzycki 1535 - 1537
Jan VI Latalski 1537 - 1540
Piotr Gamrat 1541 - 1545
Mikołaj III Dzierzgowski 1545 - 1559
Jan VII Przerębski 1559 - 1562
Jakub IV Uchański 1562 - 1581
Stanisław I Karnkowski 1581 - 1603
Jan VIII Tarnowski 1603 - 1605
Bernard Maciejowski 1605 - 1608 (kardynał)
Wojciech II Baranowski 1608 - 1615
Wawrzyniec Gembicki 1616 - 1624
Henryk III Firlej 1624 - 1626
Jan IX Wężyk 1627 - 1638
Jan X Lipski 1638 - 1641
Maciej II Łubieński 1641 - 1652
Andrzej III Leszczyński 1653 - 1658
Wacław Leszczyński 1659 - 1666
Mikołaj IV Prażmowski 1666 - 1673
Kazimierz Florian Czartoryski 1673 - 1674 (książę)
Andrzej IV Olszowski 1674 - 1677
Jan XI Stefan Wydżga 1677 - 1685
Stefan II Wierzbowski 1686 - 1687 (nominat)
Michał I Stefan Radziejowski 1687 - 1705 (kardynał)
Stanisław II Szembek 1706 - 1721
Teodor Potocki 1723 - 1738
Krzysztof Antoni Szembek 1739 - 1748
Adam Ignacy Komorowski 1749 - 1759
Władysław II Aleksander Łubieński 1759 - 1767
Gabriel Podoski 1767 - 1777
Antoni Kazimierz Ostrowski 1777 - 1784
Michał II Jerzy Poniatowski 1785 - 1794
Arcybiskupi metropolici, prymasi zaborów - okresy rządów w archidiecezji gnieźnieńskiej
Ignacy I Krasicki 1795 - 1801
Ignacy II Raczyński 1806 - 1818
Arcybiskupi metropolici, prymasi zaborów - okresy rządów w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej
Tymoteusz Paweł Gorzeński 1821 - 1825
Teofil Cyprian Wolicki 1828 - 1829
Marcin III Dunin 1831 - 1842
Leon Przyłuski 1845 - 1865
Mieczysław Ledóchowski 1866 - 1886 (kardynał)
Juliusz Józef Dinder 1886 - 1890
Florian Stablewski 1891 - 1906
Edward Likowski 1914 - 1915
Arcybiskupi metropolici , prymasi II RP, PRL, III RP - okresy rządów w archidiecezjach ...
Edmund Dalbor 1915 - 1926 ... gnieźnieńskiej i poznańskiej (kardynał)
August Hlond 1926 - 1946 ... gnieźnieńskiej i poznańskiej (kardynał)
j. w. 1946 - 1948 ... gnieźnieńskiej i warszawskiej
Stefan III Wyszyński 1948 - 1981 ... gnieźnieńskiej i warszawskiej (kardynał)
Józef I Glemp 1981 - 1992 ... gnieźnieńskiej i warszawskiej (kardynał)
j. w. 1992 - 2007 ... warszawskiej
j. w. 1981 - 2009 prymas
Henryk IV Muszyński 1992 - 2010 ... gnieźnieńskiej (arcybiskup)
j. w. 2009 - 2010 prymas
Józef II Kowalczyk 2010 - nadal... gnieźnieńskiej (arcybiskup)
j. w. 2010 - nadalprymas

Uwaga! Do Henryka Kietlicza daty, a w paru przypadkach (np. Bogumił z Dobrowa) nawet kolejność poszczególnych arcybiskupów są niepewne.

Biskupi sufragani - okresy urzędowania w archidiecezji gnieźnieńskiej
Paweł 1299 - 1308
Dominik 1310 - 1323
Andrzej Wasiło 1377 - 1382
Jan I 1404 - 1411
Piotr 1411 - 1412 , 1414 - 1415
Erazm 1414 zarządzał archidiecezją 1420 - 1424
Jan II 1434 zarządzał archidiecezją 1437 - 1440 , 1447 - 1468
Antoni 1469 - 1476
Andrzej z Opalenicy 1476 - 148?
Wojciech z Secemina 1493
Jan z Radziejowaok. 1497
Maciej 1498
Jan IV 1501 - 1517
Mikołaj 1517 - 1526
Jan Rusiński 1527 - 1541
Sebastian Żydowski 1541 - 1560
Stanisław Falęcki 1562 - 1581
Jan Gniazdowski 1583 - 1608
Andrzej Wilczyński 1608 - 1625
Andrzej Gembicki 1628 - 1638
Jan Madaliński 1640 - 1644
Adrian Grodecki 1644 - 1658
Kasper Trzemeski 1660 - 1665
Jan Buzeński 1667 - 1674
Wojciech Stanowski 1676 - 1693
Konstanty Józef Zieliński 1694 - 1700
Stefan Mdzewski 1700 - 1718
Franciszek Kraszkowski 1719 - 1731
Józef Michał Trzciński 1732 - 1738
Krzysztof Dobiński 1738 - 1769
Kornel Przedwojski 1768 - 1793
Jan Karski 1771 - 1784
Józef Korytowski 1785 - 1790
Stefan Łubieński 1790 - 1808
Michał Mateusz Kosmowski 1791 - 1804
Ignacy Bardziński 1809 - 1813
Józef Gembart 1814 - 1821
Marcin Siemieński 1815 - 1818 zarządzał archidiecezją 1818 - 1821 , 1825 - 1831
Kajetan Kowalski 1833 - 1840
Anzelm Brodziszewski 1841 - 1866
Józef Cybichowski 1867 - 1887
Jan Korytkowski 1888 (nominat)
Antoni Andrzejewicz 1890 - 1907
Wilhelm Kloske 1910 - 1924
Antoni Laubitz 1924 - 1939
Lucjan Bernacki 1946 - 1975
Antoni Baraniak 1951 - 1957 (arcybiskup) metropolita poznański 1957 - 1977
Andrzej Wronka 1957 - 1967
Józef Drzazga 1958 - 1967
Jerzy Stroba 1958 - 1967
Wacław Wycisk 1958 - 1967
Jan Czerniak 1959 - 1989
Henryk Grzondziel 1959 - 1967
Wincenty Urban 1959 - 1967
Ignacy Jeż 1960 - 1967
Paweł Latusek 1961 - 1967
Jan Obłąk 1961 - 1967
Władysław Rubin 1964 - 1979 (kardynał)
Szczepan Wesoły 1969 - 2003 (arcybiskup "ad personam") od 1994
Jan Michalski 1975 - 1989
Jerzy Dąbrowski 1982 - 1991
Jan Wiktor Nowak 1982 - 1996
Bogdan Wojtuś 1988 - nadal
Stanisław Gądecki 1992 - 2002 (arcybiskup) metropolita poznański 2002 - nadal
Wojciech Polak 2003 - nadal

Przypisy

  1. Nie wymieniają go dawne katalogi arcybiskupów gnieźnieńskich ani Długosz, wspomina o nim tylko "Żywot św. Ottona z Bambergu" autorstwa Ebona (poł. XII w.). Gerard Labuda: Szkice historyczne X-XI wieku: z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Wyd. Pozn. 2004, s. 364 i nast., uznaje relację Ebona za niedokładną i uważa, że nie było w ogóle takiego metropolity. Wojciech Kętrzyński: Studyja nad dokumentami XII wieku, Roczniki Akademii Umiejętności, Lwów 1891, s. 311, umieścił go między Marcinem a Jakubem ze Żnina. Władysław Abraham, Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Lwów 1890, s. 83, oraz Jan Powierski: Data konsekracji katedry gnieźnieńskiej (1 maja 1099) na tle sytuacji politycznej Polski, Rusi i krajów sąsiednich, Roczniki historyczne 1994, s. 96, uważają, że Heinrich został bezpośrednim następcą zmarłego w 1092 Bogumiła. Ta ostatnia wersja najlepiej współgra z tekstem Ebona, brak jednak jakichkolwiek innych wzmianek źródłowych, które pozwalałyby skontrolować jego wiarygodność.

Bibliografia

  • Piotr Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 - 1999, , Warszawa 2000.
  • M. Kosman, Między ołtarzem a tronem. Poczet prymasów Polski, Poznań 2000.
  • Z. Rola, Tajemnice katedry gnieźnieńskiej, Poznań 2005.
  • Jacek Maciejewski: Episkopat polski doby dzielnicowej, 1180-1320, Tow. Nauk. Societas Vistulana, 2003

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Biskupi gnieźnieńscy":

Biskup ...

Diakon ...

Stanisław Hozjusz ...

Zygmunt III Waza ...

Ignacy Hołowiński ...

Józef Kowalczyk ...

Prałat ...

Racjonał ...

Maurus ...

Jakub Zadzik ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Biskupi gnieźnieńscy":

010c. Rzym (plansza 13) ...

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 11) ...

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie