Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Biomasa

Biomasa

Proso rózgowe , jedna z roślin wykorzystywanych w USA jako paliwo

Biomasamasa materii zawarta w organizmach. Biomasa podawana jest w odniesieniu do powierzchni (w przeliczeniu na metr lub kilometr kwadratowy) lub objętości (np. w środowisku wodnym - metr sześcienny). Wyróżnia się czasem fitomasę (biomasę roślin) oraz zoomasę (biomasę zwierząt), a także biomasę mikroorganizmów. Inny podział wyróżnia w ekosystemach biomasę producentów i biomasę konsumentów , które składają się na całkowitą biomasę biocenozy . Biomasa producentów tworzona jest w procesie fotosyntezy . Konsumenci i reducenci ( destruenci ) tworzą swoją biomasę kosztem biomasy producentów.

Biomasa wyrażana jest w postaci świeżej masy (organizmów żywych lub naturalna masa organizmów żywych) oraz suchej masy (masa organizmów żywych po wysuszeniu lub odparowaniu wody). Biomasa wyrażana jest w jednostkach wagowych (np. gram lub kilogram ) a także w przeliczeniu na węgiel organiczny lub w jednostkach energii ( kaloria , dżul ).

Pomiar biomasy pozwala obliczyć produkcję biologiczną (zob. produktywność ) poszczególnych jednostek organizacji biologicznej: osobnika , populacji , biocenozy, ekosystemu, biomu czy całej biosfery .

Spis treści

Biomasa jako źródło energii

Poprzez fotosyntezę energia słoneczna jest akumulowana w biomasie, początkowo organizmów roślinnych, później w łańcuchu pokarmowym także zwierzęcych. Energię zawartą w biomasie można wykorzystać dla celów człowieka . Polega to na przetwarzaniu na inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub spalanie produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło , które może być przetworzone na inne rodzaje energii, np. energię elektryczną .

Do celów energetycznych wykorzystuje się najczęściej:

W Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące:

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych , gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków (przede wszystkim siarki ) w biomasie jest niższa, a powstanie w procesie spalania dwutlenku węgla jest zredukowane niedawnym pochłanianiem przez te rośliny CO2. Natomiast dwutlenek wprowadzony do środowiska przy spalaniu paliw kopalnych jest dodatkowym dwutlenkiem węgla wnoszonym do atmosfery, zwiększającym globalne ocieplenie . Wadą biomasy stosowanej do spalania jest wydzielanie się szkodliwych substancji podczas spalania białek i tłuszczy.

Oprócz bezpośredniego spalania wysuszonej biomasy, energię pochodzącą z biomasy uzyskuje się również poprzez:

Zobacz też

Bibliografia

  • Łabno G., 2006. „Ekologia – Słownik encyklopedyczny”. Wyd. Europa, Wrocław.
  • „Słownik hydrobiologiczny – terminy, pojęcia, interpretacje” Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Hłuszyk H., Stankiewicz A., Szkolny słownik – Ekologia”. WSiP, Warszawa 1996.


Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Biomasa":

Ziemia ...

Elektrownia cieplna ...

Pustynia całkowicie jej pozbawione (niektóre obszary afrykańskiej pustyni Namib i południowoamerykańskiej pustyni Atakama). Biomasa roślin wynosi na pustyniach średnio zaledwie 0,02 kg suchej masy x ...

Szczyt Ziemi 1992 2002) Źródła Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w serwisie poświęconym zmianom klimatycznym Biomasa Dokumenty Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro na stronie UWr Linki zewnętrzne Official ...

Fitoplankton ...

Paliwo ...

Energia geotermalna ...

Drewno opałowe Jan Osipiuk: Drewno jako materiał energetyczny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2007. .  Zobacz też Biomasa jako źródło energii ...

Elektrownia Połaniec ...

Grążel żółty ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Biomasa":

032. Najważniejsze formacje roślinne i ich związek z czynnikami strefowymi i astrefowymi (plansza 4) ...

031b. Ekosystemy i ich rozwój (plansza 13) ...

031b. Ekosystemy i ich rozwój (plansza 17) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie