Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka

Белорусская Советская Социалистическая Республика
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka


1919-1941
1944-1991

Flaga Białoruskiej SRR
Godło Białoruskiej SRR
Flaga Białoruskiej SRR Godło Białoruskiej SRR
Dewiza : Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!
(Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!)
Hymn: Hymn Białoruskiej SRR
Państwo   ZSRR
Stolica Mińsk
Data utworzenia 1 stycznia 1919
Data likwidacji 25 sierpnia 1991
Powierzchnia 207 600 km²
Miejsce w ZSRR6
Populacja
•  liczba ludności
•  gęstość

10 151 806
48,9 osób/km²


Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, Białoruś ( ros. Белорусская Советская Социалистическая Республика, błr. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка) – jedna z czterech republik, które w grudniu 1922 roku utworzyły Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich .

Historia

Oficjalnie BSRR powołano do życia 1 stycznia 1919 roku w Smoleńsku - miała obejmować gubernie smoleńską , mińską , mohylewską , witebską , grodzieńską i część wileńskiej, a więc większość ziem zamieszkanych przez Białorusinów .

Na czele Rady Komisarzy Ludowych BSRR stanął białoruski twórca Źmicier Żyłunowicz , jednak wkrótce aresztowano go za próbę dialogu z władzami Białoruskiej Republiki Ludowej , a republikę 27 lutego 1919 rozwiązano, zastępując ją Lit-Biełem . Tereny guberni smoleńskiej , mohylewskiej i witebskiej włączono do RFSRR .

W lipcu 1920 roku, po zajęciu znajdującego się pod polską okupacją Mińska przez armię czerwoną, dokonano reaktywacji BSRR obejmującej już jednak tylko wschodnią część Lit-Biełu (osiemnaście powiatów guberni mińskiej , grodzieńskiej i wileńskiej ). Stolicę republiki usytuowano w Mińsku .

W maju 1923 roku CKW RFSRR zdecydował się na ponowne przekazanie Białorusi guberni witebskiej (bez powiatów newelskiego , wieliskiego i siebieskiego ), większej części mohylewskiej (bez powiatu homelskiego ) i jednego powiatu smoleńskiej ( mścisławskiego ). Od tego czasu BSRR obejmowała terytorium wielkości 110 tys. km kw oraz liczyła ponad 4 mln mieszkańców. W roku 1926 dokonano dalszego powiększenia republiki włączając do BSRR należące wcześniej do Rosji i Ukrainy powiaty homelski i rzeczycki , co zwiększyło obszar republiki do 126 tys. km kw, a liczbę ludności do 5 mln.

Po agresji radzieckiej na Polskę w 1939 roku dokonano powiększenia BSRR o obszar tzw. zachodniej Białorusi (dawne polskie województwa nowogródzkie , białostockie , poleskie bez części południowej, część wileńskiego i warszawskiego ), na której utworzono obwody brzeski , piński , baranowicki , wilejski i białostocki . W składzie Białorusi znalazły się ziemie etnicznie polskie, m.in. rejon Łomży i znaczna część Wileńszczyzny z ludnością mówiącą w języku polskim. W 1940 roku na mocy porozumienia z Litewską SRR Białoruś utraciła na rzecz Litwy Druskieniki i Święciany .

W latach 1941 - 44 Białoruś była okupowana przez wojska niemieckie, który dokonały kolejnego podziału kraju - dawne województwo białostockie znalazło się na terenie Prus Wschodnich , Polesie włączono do Ukrainy , wschodnią Wileńszczyznę do Litwy , resztę terytorium Białorusi podzielono natomiast na dwa obszary:

Podczas wojny na terenie BSRR działały trzy partyzantki - polska, radziecka i żydowska. Niemcy kontynuowali rozpoczęta przez sowietów politykę ekonomicznego wyniszczania miejscowej ludności, jednak w porównaniu z nazistowską okupacją Ukrainy niemieckie rządy miały - m.in. za sprawą komisarza Kubego - charakter znacznie łagodniejszy. Zezwolono lokalnym działaczom białoruskim na zakładanie organizacji społeczno-narodowych oraz formacji paramilitarnych (m.in. Białoruska Obrona Krajowa ). Na czele władz miejskich stawali białoruscy działacze narodowi, m.in. Wacław Iwanowski , Anatol Komar czy wspomniany wyżej Radosław Ostrowski .

W 1944 roku armia czerwona ponownie opanowała Białoruś. Najważniejszą kwestię po zakończeniu wojny - poza odbudową kraju - było ponowne ustalenie granic republiki. W 1945 roku została podpisana umowa między rządem RP a ZSRR o polskiej granicy wschodniej, którą wyznaczono w przybliżeniu wzdłuż tzw. linii Curzona, w wyniku czego do Polski przekazano Ziemię Białostocką. Podobnie jak przyłączenie zachodniej Białorusi do BSRR w 1939 roku dokonało się to z pogwałceniem prawa ZSRR , gdyż w całej operacji pominięto BSRR.

Powierzchnia: 207 600 km²
Ludność: 10 151 806 w 1989 r. ( 1969 : 8 897 000)
Narodowości ( 1959 ):

Duże miasta:

Po drugiej wojnie światowej BSRR przyznano status członka-założyciela Organizacji Narodów Zjednoczonych . W lipcu 1990 roku BSRR ogłosiła deklarację suwerenności. 8 grudnia 1991 roku dokonano we wsi Wiskuli koło Brześcia nad Bugiem rozwiązania ZSRR na podstawie układu białowieskiego , tym samym swe istnienie zakończyła Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka, która została przekształcona w niepodległą Białoruś .


Inne hasła zawierające informacje o "Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka":

Dziady (zwyczaj) ...

Biskup ...

Brescia ...

Tiumeń ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Włosi ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Stanisław Konarski ...

1986 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka":

010b. Rzym (plansza 4) ...

010c. Rzym (plansza 3) ...

209a Tworzenie demokracji parlamentarnej w Polsce (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie