Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Berylowce

Berylowce

Grupa  →2
↓  Okres
24
  Be  
312
  Mg  
420
  Ca  
538
  Sr  
656
  Ba  
788
  Ra  
Próbki metali ziem alkalicznych

Berylowce (metale ziem alkalicznych, wapniowce[1]) - pierwiastki chemiczne występujące w drugiej grupie układu okresowego pierwiastków . Są to beryl (Be), magnez (Mg), wapń (Ca), stront (Sr), bar (Ba) i rad (Ra). Wszystkie są dwuwartościowe.

Spis treści

Położenie w układzie okresowym

Berylowce wraz z litowcami tworzą blok s . Zapisana w sposób ogólny konfiguracja elektronowa berylowców to [GS] ns2, gdzie GS to poprzedzający gaz szlachetny.

Występowanie w przyrodzie

Magnez i wapń występują pospolicie w skorupie ziemskiej. Stront i bar występują rzadziej, a beryl jeszcze rzadziej. Rad występuje jedynie w śladowych ilościach (około 6x10-7 ppm) w rudach uranu .

Nazwa tej grupy pierwiastków pochodzi od gleb posiadających odczyn zasadowy , w których większość z nich występuje.

Właściwości fizyczne

Wszystkie berylowce są metalami . Pierwiastki należące do tej grupy są miękkie, lekkie i łatwo topliwe. Miękkość i topliwość rośnie z kolejnymi okresami w grupie.

Właściwości chemiczne

Metale te, oprócz berylu, cechują silne własności metaliczne i zasadowe. Tlenki i wodorotlenki berylowców także mają charakter zasadowy, który zwiększa się w kolejnych okresach. Wyjątkiem jest beryl, którego związki są generalnie amfoteryczne . Berylowce są nieco mniej reaktywne od poprzedzających je w układzie okresowym metali alkalicznych . Berylowce występują w II stopniu utlenienia i tworzą jony typu M2+. Wapń, stront, bar i rad reagują z tlenem oraz z wodą w temperaturze pokojowej. Magnez do rozpoczęcia reakcji z wodą wymaga podgrzania. Ogólny zapis takiej reakcji:

M + 2H2O → M(OH)2 + H2↑ , gdzie M to metal ziem alkalicznych.

Otrzymywanie

Metale te otrzymuje się przez elektrolizę ich stopionych soli.

Inne pierwiastki

Niektóre aktynowce , a także metale przejściowe (np. cyrkon ), posiadają zbliżone własności chemiczne - jednak zwykle nie zalicza się ich do tej grupy pierwiastków. Bardziej reaktywne metale ziem alkalicznych (np. wapń i stront) niekiedy nazywa się natomiast metalami alkalicznymi, w szerszym sensie tego pojęcia.

Zobacz też

Przypisy

  1. Jerzy Chodkowski (red.): Mały słownik chemiczny. Wyd. V. Warszawa: Wiedza Powszechna , 1976. Wg niektórych źródeł do wapniowców zaliczają się tylko wapń, stront i bar. Zob. Stanisław Tołłoczko , Wiktor Kemula : Chemia nieorganiczna z zasadami chemii ogólnej. Warszawa: PWN , 1954. 

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Berylowce":

Tlenki + H2O → H2SO4Tlenki metali alkalicznych i ziem alkalicznych (czyli litowce i Berylowce bez berylu) w reakcji z wodą tworzą zasady:Na2O + H2O → ...

Elektroujemność ...

Wodorotlenki charakteru i energii wiązania M-O (metal- tlen ). Jeżeli metal ma niską elektroujemność (litowce, Berylowce) to wiązanie określa się jako jonowe , wodorotlenek ma charakter zasadowy i ...

Kategoria:Układ okresowy ...

Perowskit ...

Kategoria:Pierwiastki chemiczne ...

Berylowce Grupa  →2↓  Okres 24  Be  312  Mg  420  Ca  538  Sr  656  Ba  788  Ra  Próbki metali ziem alkalicznychBerylowce (metale ziem alkalicznych, wapniowce) - pierwiastki chemiczne występujące w drugiej grupie ...

Moc zasady ...

Stopień utlenienia stopniu utlenienia, i tak dla grupy 1 ( litowce ) na +1, grupy 2 ( Berylowce ) na +2. TerminologiaW nazwach związków chemicznych (np. tlenków ) stopień utlenienia podaje ...

Skala Allreda ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Berylowce":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 20) ...

Pierwiastki bloku s (plansza 26) height=434 width=770 > 1) typu soli połączenia jonowe, zawierają jon wodoru tworzone przez: litowce i Berylowce z wyjątkiem Be, Mg reagują z wodą, np. CaH2: + H20 → CaO ...

Pierwiastki bloku s (plansza 17) e height=434 width=770 > Reakcje z fluorowcami W podwyższonej temperaturze Berylowce wiążą się z fluorowcami tworząc halogenki typu MeX2: Me + X2 → ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie