Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

beryl

Beryl
Pierwiastek chemiczny z grupy 2 układu okresowego - berylowce (liczba atomowa Z = 4). Jest metalem.


Be
Nazwa łacińska
Beryllium
4
9,012182u
2s2
Położenie w układzie okresowym
Grupa: 2 (IIA) Okres: 2
1,47; 1,57
Stopień utlenienia
+2
Rok odkrycia
1798


Właściwości fizyczne
Barwa: jasnoszara
Budowa: krystaliczna
Połysk: metaliczny
Twardość: twardy, kruchy
Gęstość: 1,848 g/cm3
Temperatura topnienia: 1278 °C (1551 K)
Temperatura wrzenia: 2970 °C (3243 K)

Właściwości chemiczne

Występowanie
Beryl jest dość rzadkim pierwiastkiem. Pod względem rozpowszechnienia (w procentach wagowych) w skorupie ziemskiej zajmuje 43 miejsce.
Występuje tylko w postaci związków. Głównym minerałem, w którym występuje jest beryl Be3Al2[Si6O18]. Bardzo często towarzyszy rudom glinu
Niektóre odmiany minerału berylu (szmaragd, akwamaryn, heliodor) znane są jako kamienie szlachetne.
Zastosowanie
Metaliczny beryl stosowany jest w technice jądrowej do wytwarzania okienek przepuszczających promieniowanie X oraz osłon pochłaniających strumienie neutronów. Używany jest jako dodatek do stopów innych metali. Należy do najlżejszych materiałów konstrukcyjnych (ma gęstość ok. 3 razy mniejszą od glinu).


Inne hasła zawierające informacje o "beryl":

Minerał Krzemiany pierścieniowe – ( turmaliny ( szerlit , elbait , drawit i jego odmiana chromdrawit), kordieryt , beryl , eudialit i in.)d. krzemiany i glinokrzemiany łańcuchowe – ( pirokseny ( diopsyd , augit , ...

Pierwotna nukleosynteza masowej 8 praktycznie uniemożliwił powstanie w tym procesie jąder pierwiastków cięższych, niż beryl . Pierwiastki o liczbach masowych większych od 8 powstają w wyniku syntezy ...

Friedrich Wöhler jako pierwszy otrzymał Hans Christian Ørsted w 1825 roku), wolny fosfor i beryl ( 1828 ). Zapoczątkował badania izomerii , odkrył karbid (węglik wapnia) i opracował metodę ...

Złoże mineralne cynk i ołów , złoto , srebro , platyna , pallad kamienie szlachetne i półszlachetne - diamenty , beryl , granat , turmalin , turkus , agat , kryształ górski , itp.surowce budowlane - kruszywo naturalne: ...

Kamienie szlachetne i inne metale szlachetne .Przykładami kamieni szlachetnych mogą być: diament (odpowiednio oszlifowany nosi nazwę brylantu ) szmaragd rubin szafir topaz aleksandryt akwamaryn heliodor morganit turmaliny biksbit beryl goshenit cymofan skapolity spinel bursztyn perła Kamienie o nieco mniejszej twardości i trwałości, a w związku z tym ...

Granit oraz w niewielkich ilościach również minerały akcesoryczne : apatyt , cyrkon , monacyt , ksenotym , turmalin , beryl , tytanit , rutyl , anataz , magnetyt , allanit , fluoryt , granat i inne.Granit odznacza się ...

Telewizor ...

Krzemiany staurolit , sfen – tytanit krzemiany grupowe : hemimorfit , zoisyt , epidot , wezuwian , prehnit krzemiany pierścieniowe : aksynit , beryl , turmalin , dioptaz krzemiany łańcuchowe : enstatyt , diopsyd , spodumen , rodonit , wollastonit , krzemiany wstęgowe : antofyllit , tremolit , ...

Ortoklaz optycznych.Asocjacje: współwystępuje z kwarcem , albitem , oligoklazem , muskowitem , biotytem, schörlem , hornblendą , oraz z berylem . Może oczywiście tworzyć asocjacje z wieloma innymi minerałami np. w utworach ...

Zasoby naturalne brunatny , torf , bituminy : ropa naftowa , gaz ziemny , łupki bitumiczne , wosk ziemny , asfalt ,surowce metaliczne:rudy metali żelaznych: żelazo , mangan , chrom , nikiel , kobalt , wolfram , wanad , molibden rudy metali kolorowych: cynk , cyna , miedź , ołów , arsen , rtęć , metale szlachetne : złoto , srebro , platynowce ,rudy metali lekkich: glin , magnez , beryl pierwiastki promieniotwórcze : uran ,surowce chemiczne: siarka , sól kamienna , sól potasowa , fosforyty , węgiel kamienny , ropa naftowa , gaz ziemny , saletry , gips ,surowce skalne: piasek , żwir , glina , kaolin , gips , wapień , dolomit , piaskowiec , marmur , granit , bazalt , porfir , gnejs , sjenit , margle , iły , kaolin , magnezyt , azbest inne skały , kamienie szlachetne i ...


Inne lekcje zawierające informacje o "beryl":

Układ okresowy pierwiastków (plansza 20) e height=434 width=770 > Charakterystyka poszczególnych grup głównych BERYLOWCE Do metali drugiej grupy układu okresowego berylowców należą: beryl (Be), magnez (Mg), wapń (Ca), stront (Sr), bar (Ba) ...

Pierwiastki bloku s (plansza 17) e height=434 width=770 > Reakcje z fluorowcami W podwyższonej temperaturze berylowce wiążą się z fluorowcami tworząc halogenki typu MeX2: Me + X2 → ...

Pierwiastki bloku s (plansza 5) e height=434 width=770 > Pierwiastki grupy 2 (grupa II A) berylowce / metale ziem alkalicznych Pierwiastek Symbol Rozmieszczenie elektronów w powłokach Konfiguracja elektronowa Beryl Be K2L2 1s22s2 magnez K2L8M2 1s22s22p63s2 wapń K2L8M8N2 1s22s22p63s23p64s2 stront K2L8M18N8O2 1s22s22p63s23p64s23d104p65s2 bar K2L8M18N18O8P2 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s2 rad K2L8M18N32O18P8Q2 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6 6s24f145d106p67s2 ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie