Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Batalion

Batalion

Batalion (nazwa skrócona baon) – jednostka organizacyjna wojska , mniejsza od pułku – ok. 300-700 żołnierzy (czasem więcej niż 700).

Termin wprowadzony został po raz pierwszy przez Niccolò Machiavellego jako określenie oddziału piechoty mniejszego od batalii . Od połowy XVI wieku nazwę tę wprowadzono we Francji dla oznaczenia jednostki taktycznej o zmiennej liczbie żołnierzy .

Maurycy Orański jako wódz naczelny armii holenderskiej terminem batalion oznaczył jednostkę taktyczną piechoty podzieloną na 2 dywizjony muszkieterów i 1 dywizjon pikinierów , jednostka taka składała się z 550 ludzi. Później ten typ jednostki upowszechnił się w innych armiach. Od połowy XVII wieku batalion stał się także jednostką administracyjną wojska liczącą około 1000 żołnierzy.

W Polsce batalion jako jednostka taktyczna pojawił się w 1705 roku w ramach reformy wojsk przeprowadzanych przez Augusta Mocnego na wzór wojsk saskich i były częścią regimentów piechoty.

W okresie wojny siedmioletniej w wojskach Prus , Austria i Rosja ukształtował się batalion jako jednostka taktyczna licząca 1000 żołnierzy, dzieląca się administracyjnie na 6 kompanii . Pod względem taktycznym dzieliła się ona na 2 skrzydła, 4 dywizjony i 8 plutonów, do takiego batalionu przydzielano zazwyczaj od 3 do 5 dział . W Prusach oprócz jednostek piechoty liniowej liczących 1000 żołnierzy, istniały również bataliony strzelców liczące 400 ludzi.

We Francji w okresie rewolucji francuskiej ukształtował się batalion liczący 800 żołnierzy podzielony na 9 kompanii. W 1808 w ramach reformy wojsk francuskich batalion stał się jednostką składającą się z 6 kompanii (4 kompanii fizylierów , 1 kompanii grenadierów i 1 kompanii woltyżerów ), każda z nich liczyła po 140 żołnierzy.

W czasie wojny krymskiej batalion został ostatecznie ukształtowany jako jednostka piechoty składająca się z 4 kompanii liczący po 200 – 250 żołnierzy. Taka forma utrzymała się do I wojny światowej , gdy w skład batalionów zaczęto wprowadzać pododdziały wsparcia. Zjawisko to nasiliło się zwłaszcza w trakcie II wojny światowej , gdy do batalionów piechoty wprowadzano pododdziały dział przeciwpancernych , moździerzy , łączności, zaopatrzenia.

W okresie po I wojny światowej rozpoczął się proces różnicowania wojsk i obok batalionów piechoty zaczęły powstawać wyspecjalizowane typy batalionów. Proces ten postępował wraz z rozwojem techniki wojskowej. W ten sposób powstały bataliony piechoty zmotoryzowanej, piechoty morskiej, piechoty górskiej, saperów , łączności, czołgów , dział pancernych , medyczne i szereg innych, wyspecjalizowanych do wykonywania konkretnych działań na polu walki lub w zabezpieczeniu takich działań.

Obecnie batalion stanowi jednostkę taktyczną ( pododdział ), składający się z kilku (3-6) kompanii i mniejszych pododdziałów zabezpieczenia. W wojskach NATO i USA batalion zazwyczaj wchodzi w skład brygady , w armii rosyjskiej (i w armiach państw, niegdyś tworzących Układ Warszawski ) zazwyczaj wchodzi (wchodził) w skład pułku . W jednostkach artylerii i kawalerii odpowiednikiem batalionu jest w szeregu armii dywizjon .

Batalion zazwyczaj składa się z dowództwa, sztabu wraz z pododdziałem dowodzenia (zazwyczaj pluton lub kompania dowodzenia), kilku kompanii zasadniczego dla danego batalionu rodzaju wojsk, czasem dodatkowo kompanii innego rodzaju wojsk (np. w batalionie zmechanizowanym mogą być 3 kompanie zmechanizowane i 1 bateria moździerzy, oraz pododdziałów zabezpieczających wykonanie zadań batalionu (np. saperzy , artyleria przeciwpancerna , artyleria przeciwlotnicza ). Obecnie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bataliony występują w ramach brygady lub pułku (są wtedy pododdziałami) albo jako bataliony samodzielne (są wtedy oddzielnymi jednostkami wojskowymi). Etatowym dowódcą batalionu ( dywizjonu ) w SZ RP jest oficer starszy w stopniu podpułkownika .

Niektóre samodzielne bataliony występujące obecnie w WP

Zobacz też

Bibliografia

  • PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,


Inne hasła zawierające informacje o "Batalion":

Orlęta Lwowskie uzbrojoną załogą. Były to: szkoła im. Henryka Sienkiewicza, w której znajdował się Batalion kadrowy WP pod dowództwem kpt. Zdzisława Trześniowskiego i Dom Akademicki z ...

Niemieccy pionierzy ...

Stepan Bandera Generalnym Gubernatorstwie , Romanem Szuchewyczem utworzyli w porozumieniu z Abwehrą złożony z Ukraińców Batalion "Nachtigall" , pod komendą niemiecką (ze strony ukraińskiej zastępcą dowódcy był Roman ...

Stanisław Taczak grudnia 1916, na własną prośbę, przydzielony został w charakterze instruktora do II Batalionu 6 Pułku Piechoty Legionów , który stacjonował w Nałęczowie , a później w ...

Adam Mickiewicz Bar), dramat 1836 Zobacz też Koło Sprawy Bożej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 5889 Mickiewicz Batalion im. Adama Mickiewicza Mickiewicz (krater merkuriański) Poraj (herb szlachecki) Przypisy↑ metryka chrztu nie zawiera ...

Said Pasza ...

Puck dywizjonie funkcjonował Posterunek Żandarmerii Puck . Jesienią 1937 w Pucku sformowany został Kaszubski Batalion Obrony Narodowej .15 sierpnia 1922, w czasie obchodów drugiej rocznicy "Cudu nad ...

Zamość publiczny Straż Miejska z komisariatem w ratuszu. Jednostka wojskowaW Zamościu funkcjonuje 3. Batalion Zmechanizowany, który jest podporządkowany 3. Brygadzie Zmechanizowanej Legionów w Lublinie (w ...

Związek operacyjny ...

Port lotniczy Katowice-Pyrzowice MiG 21). Pułk został rozwiązany w 1987 . W jego miejsce powołano 1 Batalion zabezpieczenia oraz Bazę Statków Powietrznych, której zadaniem była likwidacja zbędnych dla ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Batalion":

218b Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) i nie podjęła dalszych działań zaczepnych. Przez Wisłę przeprawiło się pięć polskich Batalionów, które utworzyły przyczółki na Żoliborzu i Czerniakowie. Alianci podjęli akcję zrzutów ...

026b. Ptaki – latający krewni gadów (plansza 8) ...

221 Atak dwóch potęg (plansza 5) Warszawie powstała odpowiedzialna za aprowizację, bezpieczeństwo i porządek Straż Obywatelska, utworzono Ochotnicze Bataliony Obrony Warszawy oraz Robotniczą Brygadę Warszawy, która zajmowała się budową fortyfikacji. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie