Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Baptysterium w Padwie

Baptysterium w Padwie

Baptysterium w Padwie

Baptysterium w Padwie – budowla sakralna przylegająca do katedry w Padwie , która została wzniesiona w celu celebrowania w niej sakramentu chrztu . Baptysterium poświęcone jest św. Janowi Chrzcicielowi , a jego początki sięgają XI-XII w. Budowla ma kształt kwadratu z tamburem i kopułą . W trakcie swej historii ulegała pewnym modyfikacjom. W 1280 dobudowana została kaplica z ołtarzem, a w 1376 wzniesiony został drugi tambur, który obejmuje fresk Raj autorstwa Giusto de' Menabuoi. Natomiast portyk z obecnie istniejącym wejściem jest z XV w.

Spis treści

Informacje ogólne

Gdy zostały wykonane freski, zamknięto główne wejście (południowe), a wtedy głównymi stały się drzwi, które wychodziły na stary krużganek domu kanoników (Casa dei canonici) (od strony zachodniej). Cykl malarski zrealizowany w baptysterium wymaga zresztą konkretnego porządku lektury od katechumenów , którzy wchodzili od strony zachodniej. Ukazywał się przed nimi leitmotiv narracji: Raj, Stworzenie świata, Ukrzyżowanie Chrystusa i Odkupienie świata, Zesłanie Ducha Świętego i ołtarz ofiary Mszy świętej . Tak wnętrze budowli było postrzegane przez chrześcijan z XIV w., kiedy to Fina Buzzaccarini, żona Francesco z Carrary, władcy Padwy, wybrała tę świątynię jako miejsce wiecznego spoczynku dla siebie i dla męża. Ich groby przetrwały tam aż do początków XV w., kiedy to Wenecjanie zajęli miasto i chcieli usunąć wszelkie ślady poprzednich władców. Zniszczyli więc ich groby oraz herby .

Malowidła

Raj – fresk na kopule baptysterium

Kopuła

Freski znajdujące się do dziś w baptysterium zostały namalowane w latach 1376 - 1378 przez Giusto de' Menabuoi. Wykonanie prac zleciła mu Fina Buzzaccarini. Odczytywanie treści fresków należy zacząć od góry, a mianowicie od wizji Raju, gdzie Chrystus otoczony jest przez aniołów i świętych , wśród których główne miejsce zajmuje Matka Boża . Malowidło pokrywające kopułę wykonane jest na wzór malarstwa średniowiecznego, a mianowicie po środku przedstawiony jest Chrystus z otwartą księgą, w które widnieje napis Ego sum alpha et omega (Ja jestem alfa i omega). Zbawiciel otoczony jest przez krąg aniołów i tęczę, dalej znajduje sie potrójny rząd świętych, spośród których najbliżej Chrystusa są Apostołowie . Tych pięć pierścieni jest przerwanych przez wizerunek Maryi, która ubrana jest w błękitną szatę, symbol boskiego macierzyństwa. Obraz ten znajduje się w elipsie złotych promieni, którą otaczają aniołowie grający na różnych instrumentach. Można sie tu doliczyć 108 świętych.

Tambur

Wygnanie z raju – Scena z Księgi Rodzaju

Na tamburze, zaczynając od dawnego wejścia znajdujemy 33 sceny zainspirowane 37 rozdziałami z Księgi Rodzaju , na ścianach zaś sceny z Nowego Testamentu . Sceny starotestamentalne rozpoczynają się od stworzenia świata, stworzenia mężczyzny i kobiety itd. a kończą się na wydarzeniach związanych z dziejami Józefa sprzedanego do Egiptu przez braci.

Pendentywy

Poniżej na czterech pendentywach malarz umieścił postacie i symbole czterech ewangelistów . Obok każdego z nich znajdują się dwaj prorocy . Tak więc na pierwszym pendentywie znajdujemy św. Jana ewangelisty , orła oraz proroków Ezechiela i Daniela . Na następnym widzimy św. Marka , lwa i proroków Ozeasza i Jonasza . Obok św. Mateusza dostrzegamy anioła oraz proroków Izajasza i Micheasza . Jako czwarty występuje św. Łukasz , obok niego wół i prorocy Dawid oraz Jeremiasz .

Ściany

Na ścianach znajdują się sceny wzięte z Ewangelii, począwszy od wydarzeń związanych z życiem i działalnością św. Jana Chrzciciela, do malowideł ilustrujących życie Maryi i Jezusa. Autor tworząc te dzieła inspirował się tekstami wszystkich czterech Ewangelii kanonicznych, a szczególnie Ewangelią św. Jana. Kolejność scen następuje od lewej począwszy od wejścia.

Apsyda

Ciekawym zjawiskiem malarskim są ilustracje do Apokalipsy umieszczone w apsydzie . Znajdziemy tam próbę ikonograficznego przedstawienia licznych symboli i symbolicznych scen, który Apokalipsa jest pełna. Zwieńczeniem tych ilustracji jest kopuła, na której namalowane jest zesłanie Ducha Świętego na Maryję i Apostołów. W centrum kopuły powielony został motyw z Raju, a mianowicie Chrystus Pantokrator z otwartą księgą.

Poliptyk

Interesujący jest też poliptyk autorstwa Giusto de' Menabuoi, znajdujący się na jedynym ołtarzu w absydzie. Giusto umieścił na nim 51 osób i symboli. W górnej części znajdujemy scenę obrazującą chrzest Jezusa, pod nią, w centralnej części Matkę Bożą z Dzieciątkiem, a w poszczególnych kwaterach poliptyku różne postacie świętych. Wśród nich są np.: św. Franciszek , św. Ambroży , św. Augustyn, św. Antoni. Na dole z lewej strony umieszczony został herb rodziny Carrara, a z prawej rodziny Buzzaccarini.

Bibliografia

  • Padova. Battistero della cattedrale. Affreschi di Giusto de' Manabuoi (Sec. XIV), Padova 1994.


Inne hasła zawierające informacje o "Baptysterium w Padwie":

Stanisław Hozjusz ...

Uniwersytet ...

Andrzej Zebrzydowski ...

Marcin Szyszkowski ...

Groby Królewskie na Wawelu ...

Łukasz Ewangelista ...

Chrzest Polski ...

Chrzest ...

Zakon krzyżacki ...

Paweł Włodkowic ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Baptysterium w Padwie":

105 Renesans w kulturze polskiej (plansza 12) ...

112 Kultura renesansu w Polsce (plansza 8) ...

Fraszki Kochanowskiego (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie