Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

aresztowanie

aresztowanie - (tymczasowe aresztowanie) – to bardzo represyjny środek zapobiegawczy stosowanych wobec podejrzanego lub oskarżonego w toku postępowania karnego, polegający na osadzeniu go w areszcie śledczym. Decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejmuje sąd na wniosek prokuratora. Kieruje się on wówczas potrzebą zapewnienia prawidłowego biegu postępowania. Okres tymczasowego aresztowania nie może przekraczać trzech miesięcy. W razie potrzeby prokurator może wystąpić o przedłużenie na kolejny okres, który w sumie nie powinien przekroczyć roku. Jednak w szczególnych wypadkach sąd może, na wniosek prokuratora, ten okres przedłużać powyżej 2 lat, teoretycznie bez limitu czasowego. W Polsce tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko wówczas, gdy zebrane dowody świadczą, że oskarżony popełnił przestępstwo. Tymczasowe aresztowanie, zgodnie z kodeksem postępowania karnego nie powinno być stosowane, gdy wystarczy inny środek zapobiegawczy. Ze względu bowiem na swój izolacyjny charakter jest dużo bardziej dotkliwe dla osadzonego, niż pobyt w więzieniu dla skazanych. Aresztowani nie mają bowiem, w przeciwieństwie do skazanych, prawa do rozmów telefonicznych i przepustek. Ich korespondencja jest cenzurowana przez organ śledczy, co powoduje niejednokrotnie wielotygodniowe opóźnienia poczty. Widzenia z najbliższymi uzależnione są od zgody prokuratora. W niektórych krajach (np. Norwegia, Szwecja) z tych powodów, po zapadnięciu wyroku sądowego, zalicza się okres tymczasowego aresztowania do ogólnego wymiaru kary pozbawienia wolności.


Inne hasła zawierające informacje o "aresztowanie":

Stepan Bandera Świętego w Krakowie pobrali się i przenieśli się następnie z powodu zagrożenia aresztowaniem do Warszawy, gdzie zamieszkali w mieszkaniu wynajętym przez Mykołę Łebedia, pod ...

Warłam Szałamow 1982 w Tuszynie ) - rosyjski prozaik i poeta, więzień Gułagu .Spis treści1 Pierwsze aresztowanie2 Powtórne aresztowanie3 Po zwolnieniu4 Działalność literacka5 Przypisy6 Zobacz też7 Publikacje w ...

Ilja Riepin ...

Zatrzymanie (prawo) 48 godzinach.W wypadku wystąpienia przez prokuratora do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymany musi być doprowadzony przed oblicze sądu w terminie do 48 ...

Środki zapobiegawcze przestępstwom podejrzanego lub oskarżonego . Środki zapobiegawcze przewidziane w polskim kodeksie postępowania karnego tymczasowe aresztowanie poręczenie majątkowe poręczenie społeczne dozór policyjny środki zapobiegawcze z artykułu 276 Kodeksu postępowania karnego zakaz opuszczania ...

Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie (potocznie " areszt ") - najbardziej represyjny ze środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego ...

Jakow Sieriebrianski aresztowania2 W organach bezpieczeństwa3 Grupa Jaszy i gen. Kutiepow4 Czystki stalinowskie i aresztowanie5 II wojna światowa6 Powrót do służby7 Śmierć i rehabilitacja8 Zobacz też ...

Paweł Mieszik ...

Juwieljan Dawidowicz Sumbatow-Topuridze ...

Aleksandr Orłow domowej ( 1936 - 1938 ). Wezwany do powrotu do ZSRR w okresie wielkiej czystki , przewidując aresztowanie i egzekucję w przypadku wykonania rozkazu, wyjechał do USA wraz z ...


Inne lekcje zawierające informacje o "aresztowanie":

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 8) ...

211 Państwo bolszewików (plansza 8) który w swoich rządach stosował przymus. Rozbudowano policję polityczną, której zadaniem było aresztowanie każdego, kto – zdaniem władz – stanowił zagrożenie dla ustroju oraz ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 10) i zorganizowanie kongresu, było nakazanie prezydentowi Mościckiemu przez Piłsudskiego, rozwiązania parlamentu i aresztowanie bez nakazu we wrześniu 1930 r. 19 przedstawicieli opozycji (m.in. Wincentego ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie