Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bajt

Bajt

Wielokrotności bajtów
Przedrostki dziesiętne
( SI )
Przedrostki binarne
(IEC 60027-2)
NazwaSymbolMnożnikNazwaSymbolMnożnik
kilobajt kB103=10001 kibibajt KiB210=10241
megabajt MB106=10002 mebibajt MiB220=10242
gigabajt GB109=10003 gibibajt GiB230=10243
terabajt TB1012=10004 tebibajt TiB240=10244
petabajt PB1015=10005 pebibajt PiB250=10245
eksabajt EB1018=10006 eksbibajt EiB260=10246
zettabajt ZB1021=10007 zebibajt ZiB270=10247
jottabajt YB1024=10008 jobibajt YiB280=10248

Bajt ( dop. bajtu lub bajta[1]) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej , składająca się z bitów .

W praktyce przyjmuje się, że jeden bajt to 8 bitów, choć to nie wynika z powyższej definicji. Aby uniknąć niejednoznaczności, jednostka składająca się z ośmiu bitów zwana jest również oktetem . Bywa też że "bajt" definiuje się jako 8 bitów, najmniejszą adresowalną jednostkę pamięci - char.

W starszych maszynach nie stosowano pojęcia bajt ani oktet, najmniejszą jednostką było słowo maszynowe (np. 24-bitowe w maszynach standardu ICL , jak polskie " Odry ", albo 60-bitowe w maszynach CDC czy 36-bitowe w Honeywell). W Odrach serii 1300 rozkazy działające na znakach adresowały pojedynczy znak używając specjalnego dla nich trybu adresowania (dodatkowych 2 bitów adresu znaku w słowie).

Ośmiobitowy bajt dzieli się niekiedy na dwa czterobitowe nibble (od ang. nibble – kąsek) bądź tetrady. Wyróżnia się mniej znaczący (dolny) i bardziej znaczący (górny) nibble/tetradę, składające się odpowiednio z bitów 0-3 i 4-7. Spotyka się też określenie strefa i cyfra wywodzące się od kodowania znaków kodem EBCDIC , oznaczające odpowiednio starszą i młodszą tetradę.

Spis treści

Historia

Jako pierwszy, terminu bajt użył Werner Buchholz w lipcu 1956 r. podczas projektowania komputera IBM Stretch[2][3]. Początkowo oznaczał dane 4-bitowe, co pozwalało na zapis 16 różnych liczb, lecz na etapie produkcji został zredukowany do 3 bitów (8 różnych liczb) - główne operacje komputerowe wykorzystywały bajt 3-bitowy. Bajt 8-bitowy został upowszechniony jako standard wraz z pojawieniem się komputera System/360 . Słowo "bajt" (ang. byte) powstało od angielskiego "bite" (gryźć), jako najmniejsza porcja danych, które komputer może "ugryźć" za jednym razem (czyli pobrać, zapisać, przetworzyć). Dzięki temu uniknięto pomyłek z bitem (bite), ale także było to spowodowane skłonnością ówczesnych naukowców do przeobrażania i tworzenia nowych nazw. Bajt również był nazywany "8-bitowym bajtem" dla podkreślenia, że jest zestawem n bitów oraz tego, że może mieć również inny rozmiar.

  1. Sekwencja sąsiadujących bitów w szeregowym strumieniu danych ( modemy , komunikacja satelitarna lub dane z głowicy dysku twardego), która jest najmniejszą jednostką informacji. Takie bajty mogą zawierać bity startu, bity stopu, bity parzystości , składając się z 7 do 12 bitów, wśród których zawarty jest pojedynczy 7-bitowy kod ASCII .
  2. Typ danych w określonych językach programowania . Język C oraz C++ definiują bajt jako "adresowalna jednostka danych, na tyle duża, by można było do niej przypisać każdy znak z zestawu znaków środowiska wykonawczego" (paragraf 3.6 standardu C). Typ danych char języka C musi zawierać co najmniej 8 bitów (paragraf 5.2.4.2.1), stąd bajtem może być jedna z 256 różnych wartości (bez względu czy dana to signed char czy unsigned char). Różne implementacje języka C i C++ definiują "bajt" jako daną 8-, 9-, 16-, 32- lub 36-bitową[4][5]. Właściwa liczba bitów w poszczególnych implementacjach jest podana jako CHAR_BIT w pliku nagłówkowym limits.h. W Javie bajt jest zawsze zdefiniowany jako 8-bitowy, będący typem danych ze znakiem (ang. signed data type), stąd obejmuje wartości od -128 do 127.

Wczesne mikroprocesory, takie jak Intel 8008 (poprzednik 8080 i 8086 ), mogły wykonywać niektóre operacje na 4 bitach, takie jak DAA (ang. Decimal Adjust after Addition) oraz ustawianie flagi "half carry" (połowicznego przeniesienia), które służyły do implementacji arytmetyki dziesiętnej. Te 4-bitowe typy danych nosiły nazwę "nibble".

Historyczne dokumenty IETF opisują różne przykłady bajtów. RFC 608 podaje rozmiar bajta dla hostów FTP (atrybut FTP-BYTE-SIZE w tablicy hostów ARPANET ) jako 36 bitów dla komputerów PDP-10 i 32 bity dla IBM 360.[6]

Oznaczenia

Najczęściej stosowanym skrótem dla bajta jest wielka litera B (w odróżnieniu od bitu oznaczanego małą literą b). Takie oznaczenie koliduje wprawdzie z oznaczeniem bela , ale nie sprawia to większych problemów: bela używa się przeważnie z przedrostkiem decy-, decybel [dB], niestosowanego (podobnie jak innych podwielokrotności) do bajtów, a poza tym jednostki te występują wyjątkowo rzadko obok siebie.

Można się także spotkać z oznaczeniem bajta małą literą b (bit oznacza się wtedy słowem bit), jednak pokrywa się ono z najpowszechniejszym oznaczeniem bitu i nie jest zalecane.

Przedrostki

Stosowanie przedrostków kilo, mega, giga itp. jako do określania odpowiednich potęg liczby dwa jest niezgodne z wytycznymi układu SI (np. kilo oznacza 1000, a nie 1024). W celu odróżnienia przedrostków o mnożniku 1000 od przedrostków o mnożniku 1024 , w styczniu 1997 r. pojawiła się propozycja ujednoznacznienia opracowana przez IEC polegająca na dodawaniu litery "i" po symbolu przedrostka dwójkowego, oraz "bi" po jego nazwie. Nowe przedrostki nazywane zostały przedrostkami dwójkowymi (binarnymi). Jednak ta propozycja rozwiązania problemu niejednoznaczności przedrostków nie została przyjęta przez wszystkie środowiska. Przykładowo producenci nośników pamięci i urządzeń sieciowych, z powodów marketingowych, wolą korzystać z przedrostków układu SI, co bywa źródłem nieporozumień co do faktycznej pojemności pierwszych i prędkości drugich (która podawane jest w bitach na sekundę ).

Zobacz też

Przypisy

  1. Mirosław Bańko: Bity i bajty . Poradnia językowa PWN. [dostęp 2009-02-22].
  2. TIMELINE OF THE IBM STRETCH/HARVEST ERA (1956–1961) ( ang. ). computerhistory.org. [dostęp 2009-06-16].
  3. byte ( ang. ). catb.org. [dostęp 2009-06-16].
  4. Marshall Cline: C++ FAQ Lite ( ang. ). 2 stycznia 2009. [dostęp 2009-06-16].
  5. Jack Klein: Integer Types In C and C++ ( ang. ). 2008. [dostęp 2009-06-16].
  6. M.D. Kudlick: Host Names On-Line ( ang. ). 10 stycznia 1974. [dostęp 2009-06-16].


Inne hasła zawierające informacje o "Bajt":

Terabajt ...

Dyskietka ...

Struktura (programowanie) "Warta\0", 6);Struktury w C mogą zawierać także pola zajmujące mniej niż 1 Bajt . Aby zadeklarować takie pole, należy podać po dwukropku liczbę bitów . struct ...

Allah islamu Wyznanie wiary • Modlitwa Post • Dobroczynność Pielgrzymki • Sufizm • Dhikr Historia i przywódcy Ahl al-Bajt • Sahaba Kalifowie Prawowierni • Imam w sunnizmie • Imam w szyizmie Teksty ...

Strefa Gazy 2007 w prowincji mieszkało 270 245 mieszkańców. Znajdują się tu trzy miasta ( Bajt Hanun , Bajt Lahija , Dżabalija ), dwie wioski (al-Beddawiya, Izbat Beit Hanun) oraz ...

Umar ibn al-Chattab pierwszego spisu powszechnego w państwie. Na czele listy znaleźli się członkowie Ahl al-Bajt (rodziny Mahometa), dalej towarzysze proroka, a następnie plemiona arabskie uszeregowane według ...

Szyizm islamu Wyznanie wiary • Modlitwa Post • Dobroczynność Pielgrzymki • Sufizm • Dhikr Historia i przywódcy Ahl al-Bajt • Sahaba Kalifowie Prawowierni • Imam w sunnizmie • Imam w szyizmie Teksty ...

Kalendarz muzułmański islamu Wyznanie wiary • Modlitwa Post • Dobroczynność Pielgrzymki • Sufizm • Dhikr Historia i przywódcy Ahl al-Bajt • Sahaba Kalifowie Prawowierni • Imam w sunnizmie • Imam w szyizmie Teksty ...

Bit zapisania informacji (z ułamkami, więc 1 ban = ln(10) natów = log2(10) bitów). Bajt jest minimalną ilością adresowalnej pamięci w komputerze, zwykle jest równy oktetowi ...

Jottabajt ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bajt":

Sieci komputerowe - Adresy w Internecie - adres IP (plansza 24) pomocą maski bitowej, tzw. maski podsieci, przykładanej do adresu IP. Posiada 4 Bajty (tj. 32 bity) – tak samo jak adres IP. Jeżeli bit ...

Programowanie - język C- C++ - złożone typy danych, wskaźniki (plansza 20) wskaźnika wartości jeden oznacza, że będzie on teraz wskazywać nie na kolejny Bajt w pamięci lecz na adres większy o tyle, ile Bajtów zajmuje ...

Informatyka - podstawowe pojęcia (plansza 15) e height=380 width=770 > Bit, Bajt, kiloBajt, megaBajt… Bajty grupowane są w większe jednostki. 1024 Bajty to kiloBajt [kb] 1024 ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie