Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bór sosnowy

Bór sosnowy

Dicrano-Pinion

Subatlantycki bór sosnowy świeży
Syntaksonomia
Klasa Vaccinio-Piceetea
RządPiceetalia abietis
ZwiązekDicrano-Pinion
Libbert 1933

Dicrano-Pinionsyntakson w randze związku należący do klasy borów szpilkowych Vaccinio-Piceetea (zobacz też las iglasty ). W zasadzie pokrywa się z tradycyjnym pojęciem borów sosnowych (choć zaliczane do niego są występujące na podobnych siedliskach lasy mieszane, a nawet liściaste).

Charakterystyka

Widny, wysokopienny las z dominacją sosen , zwykle z domieszką brzóz . Warstwa krzewów jest luźna i złożona z podrostów brzóz i jałowca . Runo jest ubogie i w zależności od warunków siedliskowych tworzą je głównie borówki i wrzos . W miejscach suchych warstwę tę tworzą mchy i porosty , niekiedy dość obficie występują trawy i orlica pospolita .

Gleba
Bory sosnowe występują na glebach ubogich i skrajnie ubogich ( oligotroficznych i mezotroficznych), kwaśnych, wytworzonych z piasków luźnych lub słabo gliniastych, ale także torfowiskowych . Poziom zalegania wody gruntowej jest zróżnicowany - od siedlisk suchych po bagienne, bardzo mała mineralizacja wód.
Światło
Dopływ energii promienistej do dna lasu jest w borach sosnowych duży od 40 do 90% w borach chrobotkowych . Specyficzną cechą oświetlenia borów sosnowych jest jego względna jednorodność przestrzenna, wynikająca z wielokrotnego rozproszenia światła na igłach w koronach sosen. Ta duża świetlistość wpływa kojąco, gruntując w człowieku poczucie bezpieczeństwa. Sosny są światłolubne , więc często na otwartych terenach tworzy się nalot sosnowy. Ich naturalne odnowienia są jednak możliwe tylko przy zachowanych warunkach świetlnych. W warunkach naturalnych nierzadko zacienienie wzrasta na tyle, że odnawiać się mogą tylko bardziej cienioznośne gatunki, np. świerk , co ma wpływ na kilkusetletnie cykle drzewostanu.
Powietrze
Wilgotność powietrza jest różna. Nierzadko jest mała bądź bardzo mała. Duże przewietrzanie spowodowane znaczną ruchliwością powietrza, wymiana mas powietrza między warstwą koron, a dnem jest znaczna. W borach sosnowych jest niska czasami średnia produkcja tlenu to znaczy, że w drzewostanach dojrzałych wytwarzane jest w ciągu roku 5 ton tlenu na obszarze 1 ha. W młodnikach produkcja ta jest wyższa i wynosi 10-12 ton. Powietrze szczególnie w porannych godzinach zawiera ozon (średnio 0,015 mg/m³). Fitoaerozole w borach sosnowych zawierają głównie monoterpeny z niewielką domieszką seskwiterpenów , terpenoidów i innych substancji chemicznych. Zawartość aeroplanktonu jest nieduża dzięki bakteriobójczym i grzybobójczym własnościom monoterpenów i ozonu.
Własności terapeutyczne
Bory sosnowe są typem środowiska oddziałującym leczniczo na choroby układu oddechowego. Substancje lotne, poza silnym działaniem dezynfekcyjnym, obniżają ciśnienie krwi i wpływają tonizująco na układ nerwowy.
Występowanie
Borealno-kontynentalny obszar niżowy Europy (jej północno-wschodnia część) w tym niemal cały obszar Polski , w wyjątkiem gór. Drzewostan sosnowy bywa nasadzany także w miejscach, niebędących naturalnym siedliskiem borów sosnowych.
Charakterystyczna kombinacja gatunków
ChCl.: widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium), rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi), gajnik lśniący (Hylocomium splendens), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), piórosz pierzasty (Ptilium crista-castrensis), gruszyczka mniejsza (Pyrola minor), gruszyczka okrągłolistna (Pyrola rotundifolia), pawężnica brodawkowata (Peltigera aphthosa), siódmaczek leśny (Trientalis europaea), borówka czarna (Vaccinium myrtillus), borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), borówka brusznica (Vaccinium vitis-idaea)
ChO.: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina), chrobotek leśny (Cladonia arbuscula), widłoząb ciemny (Dicranum fuscescens), widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum)
ChAll.: pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata), widlicz spłaszczony (Diphasiastrum complanatum), korzeniówka pospolita (Monotropa hypopitys), gruszyczka zielonawa (Pyrola chlorantha), jemioła pospolita rozpierzchła (Viscum album ssp. austriacum)

Dzielony jest na dwa podzwiązki:

  • Dicrano-Pinenion Seibert in Oberd. (ed.) 1992 em. - bory sosnowe na glebach mineralnych i bory mieszane
DSAll.: kosmatka owłosiona (Luzula pilosa), Pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
  • Piceo-Vaccinienion uliginosi Seibert in Oberd. (ed.) 1992 em. - bagienne bory sosnowe i brzeziny
DSAll.: borówka bagienna (Vaccinium uliginosum), kruszyna pospolita (Frangula alnus) (obficie), pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense ssp. paludosum), trzęślica modra (Molinia caerulea) (obficie), wierzba uszata (Salix aurita), torfowiec błotny (Sphagnum palustre) oraz gatunki z klasy Oxycocco-Sphagnetea
Zespoły leśne należące do związku borów sosnowych Dicrano-Pinion

grupa borów sosnowych na glebach mineralnych

grupa borów mieszanych

  • kontynentalny bór mieszany - Querco roboris-Pinetum
  • subborealny bór mieszany - Serratulo-Pinetum

grupa borów bagiennych

  • bór sosnowy bagienny - Vaccinio uliginosi-Pinetum
  • brzezina bagienna - Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis
  • bagienny bór trzcinnikowy - Calamgrostio villosae-Pinetum

Dyskusyjne jest wyróżnianie w Polsce kolejnych zespołów z tego związku będących formami przejściowymi między typowymi borami a torfowiskami:

  • Vaccinio uliginosum-Pinetum rotundatae
  • Ledo-Pinetum sylvestris


Inne hasła zawierające informacje o "Bór sosnowy":

Bór świeży ...

Mazurski Park Krajobrazowy (brzegi jeziora Lisunie)jeżogłówka najmniejsza rdestnica nitkowata mech wodny (Fontinalis dalecarlica)krasnorost (Hildebrandtia rivularis)mech (Paludella squarrosa)Zbiorowiska roślinne: grąd Bór sosnowy ols i ols torfowcowy W przyszłości planowane jest na części Mazurskiego Parku ...

Kraina Węgorapy ...

Order Orła Białego ...

Tadeusz Bór-Komorowski ...

1966 ...

Sandr często wydmy paraboliczne .Ze względu na jałową, piaszczystą glebę - sandry porasta zwykle Bór sosnowy . Przykłady dużych pól sandrowych w Polsce można zobaczyć w rejonie ...

Bór sosnowy Dicrano-Pinion Subatlantycki Bór sosnowy świeży Syntaksonomia Klasa Vaccinio-Piceetea RządPiceetalia abietisZwiązekDicrano-PinionLibbert 1933Dicrano-Pinion – syntakson w randze związku należący do ...

Beskid Żywiecki ...

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bór sosnowy":

210. Szata roślinna Polski (plansza 5) ...

236. Charakterystyka regionów geograficznych. Pobrzeże Kaszubskie (plansza 9) ...

Biosfera (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie