Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Azotany

Azotany

Azotany(V) to sole lub estry kwasu azotowego HNO3.

Potencjał elektryczny jonu azotanowego

Spis treści

Struktura azotanów(V)

Wszystkie azotany(V) zawierają jon azotanowy NO3-. Jon ten wykazuje strukturę płaską. Atom azotu jest w stanie hybrydyzacji sp². Zhybrydyzowane orbitale tworzą wiązania σ z trzema atomami tlenu . Ponadto, pokrywanie się niezhybrydyzowanego, prostopadłego do płaszczyzny cząsteczki orbitalu p z odpowiednimi orbitalami p atomów tlenu powoduje utworzenie zdelokalizowanych orbitali π . Poza tym, wokół każdego atomu tlenu zlokalizowane są po dwie niewiążące pary elektronowe. Zgodnie z powyższym, wszystkie wiązania N-O są równocenne. Ich długość wynosi 124 pm , a kąt pomiędzy nimi 120°.

W przypadku przyjęcia przez jon azotanowy kationu , np. metalu czy wodoru i utworzenia soli lub kwasu azotowego, jedna z niewiążących par elektronowych jednego z atomów tlenu jest zużywana na utworzenie z nim wiązania σ. W efekcie następuje wydłużenie wiązania tego atomu tlenu z atomem azotu, a także powiększenie się kąta pomiędzy wiązaniami atomu azotu z pozostałymi atomami tlenu i nieznacznym ich skróceniem.

Dane ogólne

Azotany(V) są krystalicznymi substancjami, rozpuszczalnymi w wodzie, oprócz nielicznych azotanów zasadowych, mają silne właściwości utleniające w szczególności po stopieniu. Natomiast w roztworach nie posiadają takich właściwości.

Azotany otrzymuje się w reakcji: kwas azotowy + metal lub tlenek/wodorotlenek/węglan metalu.

Azotany należą do V grupy analitycznej anionów , wykrywa się je za pomocą m.in. próby obrączkowej .

Mogą występować w przyrodzie jako minerały: np. nitratyn , nitryt.

Znajdują zastosowanie jako nawozy mineralne, materiały wybuchowe , do produkcji barwników , w lecznictwie oraz jako topniki .

Wobec estrów kwasu azotowego(V) zamiast nazw "azotan(V) związku" (np. azotan(V) celulozy) używa się często niezbyt poprawnch nazw "nitrozwiązek" (np. nitroceluloza ) przysługujących związkom zawierającym grupę nitrową (-NO2) połączoną bezpośrednio z atomem węgla . Wynika to ze względów historycznych i głębokiego zakorzenienia tych nazw.

Ważniejsze azotany nieorganiczne

Ważniejsze azotany organiczne (estry kwasu azotowego)

Azotany w akwarium

Azotany są końcowym produktem przemiany azotowej odpadowych białek i mocznika . W akwarium pochłaniają je rośliny i glony , a usuwane są przez beztlenowe bakterie denitryfikujące w specjalnym filtrze ( źródełko /denitryfikator) lub podmianę wody. Są mało szkodliwe dla ryb przy stężeniu do 50 mg/l ale np koralowce wymagają zawartości poniżej 5 mg/l.

Stężenia dla akwariów słodkowodnych:

  • do 5 czasem 10 mg/l - poziom utrzymywany w akwariach ze specjalnym filtrem
  • do 40 mg/l - wspomagają rozwój roślin
  • 40-80 mg/l – powodują wzrost glonów
  • 80-140 mg/l – zahamowanie wzrostu roślin i gwałtowny wzrost glonów
  • ponad 140 mg/l – niebezpieczne dla ryb i roślin.

Azotany w wodociągowej wodzie pitnej

Polskie normy dopuszczają zawartość azotanów do 50 mg/l.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Azotany":

Oddychanie komórkowe ...

Strefa eufotyczna ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Minerał ...

Butwienie ...

Azotany Azotany(V) to sole lub estry kwasu azotowego HNO3.Potencjał elektryczny jonu azotanowegoSpis treści1 ...

Mitochondrium ...

Cykl azotowy azotynowe i azotanowe przez bakterie z rodzaju Nitrosomonas (3) i Nitrosospira (4). Azotany, a zwłaszcza azotyny są dla żyjących w akwarium organizmów jeszcze bardziej ...

Denitryfikacja ...

Wody powierzchniowe ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Azotany":

Sole - właściwości i otrzymywanie (plansza 23) le height=380 width=770 > Ważniejsze Azotany (V) Nazwa zwyczajowa Nazwa chemiczna Wzór Zastosowanie saletra amonowa azotan (V) ...

Czynności życiowe bakterii (plansza 19) dla organizmów glebowych. Dzięki działalności bakterii nitryfikacyjnych związek ten zostaje przekształcany w Azotany, które mogą być pobierane przez rośliny, a następnie wykorzystywane do syntezy ...

Otrzymywanie soli (plansza 25) reakcji jest wytrącenie się jednej soli w postaci osadu. Pamiętajmy, że wszystkie Azotany są dobrze rozpuszczalne w wodzie, natomiast chlorki z wyjątkami. Do tych ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie