Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

atmosfera

Atmosfera - powłoka gazowa otaczająca Ziemię, składająca się z mieszaniny gazów zwanych powietrzem. Składnikiem atmosfery ziemskiej, którego zawartość ulega zmianie, jest para wodna. Do domieszek atmosfery ziemskiej należą m.in.: pyły pochodzenia organicznego (bakterie, pyłki roślinne, spory grzybów) i nieorganiczne (sadza, popiół, cząstki soli morskiej, gazy spalinowe) oraz jony. Skład atmosfery ziemskiej do wysokości kilkudziesięciu km prawie nie ulega zmianie, maleje tylko jej gęstość. Atmosfera ziemska nie ma wyraźnie zaznaczonej granicy, przechodząc stopniowo w przestrzeń międzyplanetarną.

Masę atmosfery ziemskiej ocenia się na 5,3•1015 t. Połowa całej jej masy mieści się w warstwie od powierzchni Ziemi do 5,5 km, 75% - do 10,5 km, 90% - do 20 km, 99% - do 35 km. Gęstość zmienia się w zależności od ciśnienia i temperatury. Ocenia się, że gęstość powietrza przy powierzchni Ziemi wynosi w umiarkowanych szerokościach geograficznych ok. 1250 g/m3, na wysokości 5 km - 735 g/m3, na wysokości 20 km - 87 g/m3, a na wysokości 500 km - tylko 1•10-9 g/m3. Na poziomie morza ciśnienie atmosfery ziemskiej wynosi 1013,25 hPa (760 mmHg).

Atmosfera ziemska jest układem dynamicznym, którego źródłem energii jest promieniowanie słoneczne. Chroni ona Ziemię przez promieniowaniem słonecznym i łagodzi skutki promieniowania elektromagnetycznego. Składa się z kilku warstw, zwanych strefami, rozgraniczonych warstwami przejściowymi - pauzami (podziału tego dokonano na podstawie zróżnicowania temperatury związanego z wysokością). Wyróżnia się, licząc od powierzchni Ziemi: troposferę, tropopauzę, stratosferę, stratopauzę, mezosferę, mezopauzę, termosferę, metasferę, protonosferę.

Ze względu na skład chemiczny atmosferę ziemską dzieli się na: homosferę (do ok. 100 km, obejmującą troposferę, stratosferę i mezosferę), charakteryzującą się stałym składem chemicznym (z wyjątkiem pary wodnej i tzw. gazów śladowych), oraz leżącą powyżej heterosferę, ze zmiennym składem chemicznym. Z uwagi na koncentrację ozonu na wysokości ok. 25-30 km wyróżnia się ozonosferę, a w związku z obecnością dużych ilości swobodnych elektronów i jonów - jonosferę. Atmosferę ziemską do wysokości 1-2 m nad powierzchnią Ziemi określa się jako warstwę graniczną (zwaną też warstwą tarcia lub warstwą planetarną), natomiast leżącą powyżej - jako atmosferę swobodną. W atmosferze ziemskiej zachodzą charakterystyczne zjawiska optyczne i elektryczne (elektryczność w atmosferze ziemskiej).


Inne hasła zawierające informacje o "atmosfera":

Bar grupy metali ziem alkalicznych bar – jednostka miary ciśnienia (nieco mniejsza niż jedna atmosfera) Bar – program typu reality showBar – w heraldyce herb własny, odmiana ...

Michaił Łomonosow ...

1932 ...

Adam Mickiewicz później przez Nowogródek przeszły wojska Napoleona , maszerujące na Moskwę . Miasto Mickiewicza opanowałą atmosfera radości i nadziei na koniec niewoli, jednak kilka miesięcy później ta ...

Ziemia badaniem pola magnetycznego planety to geomagnetyzm .Sfery ZiemiWyróżnia się 4 główne sfery ziemskie: atmosfera (powietrze), litosfera (skały), hydrosfera (woda) i biosfera (życie)[71][72][A 7]. Bardziej szczegółowe ...

Rozpraszanie Rayleigha ...

Tęcza ...

Antoni Lange 8 sierpnia 1832 , zm. 5 października 1897 )[12]. W domu Lange panowała zatem atmosfera kultu i uwielbienia klasyki polskiej literatury, zwłaszcza romantycznej .Ukończywszy V Gimnazjum w ...

Linia sukcesji prezydenckiej (USA) rozumianej w myśl XXII Poprawki do Konstytucji .Motywacją dla XXV poprawki była narastająca atmosfera zimnowojenna i ryzyko ataku nuklearnego, w wyniku którego mógłby zginąć nie ...

Syriusz ...


Inne lekcje zawierające informacje o "atmosfera":

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 9) ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 10) ...

023. Opis stanów atmosfery. Pogoda i klimat (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie