Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Archont

Archont

Archont ( gr . ἄρχων archon - 'rządzący', dopełniacz ἄρχοντος archontos) – najwyższy urzędnik polis w starożytnych Atenach , który przewodniczył radzie areopagu i zajmował się najważniejszymi sprawami ateńskiej polis . Urzędnicy ci pojawili się w VIII w. p.n.e. .

Archontów było dziesięciu. Od lat 80. VII w. p.n.e. wybierano ich na roczną kadencję . Urzędowanie rozpoczynali w miesiącu hekatombajon, który przypadał na lipiec.

Wśród dziewięciu archontów istniał podział funkcji:

  • archont eponymos stał na czele kolegium archontów, sprawował władzę wykonawczą, od jego imienia nazywano rok;
  • archont polemarchos kierował polityką zagraniczną i dowodził wojskiem;
  • archont basileus przewodniczył obrzędom religijnym, odpowiadał za sprawy religijne i kultowe;
  • sześciu tesmotetów zajmowało się ustawodawstwem, byli oni również sędziami w sprawach prywatnych. Tesmoteci określali, co jest zgodne z normami prawnymi (themis) polis.

Po zakończeniu kadencji archont wchodził w skład areopagu . Reformy Klejstenesa pod koniec VI w p.n.e. spowodowały utratę znaczenia tego urzędu i ograniczenie jego funkcji do spraw religii i sądownictwa.

W Cesarstwie Bizantyjskim tytuł ten nosili zarządcy okręgów wojskowych, na obszarach zamieszkanych przez Słowian. W celu zapanowania nad nimi, spośród ich starszyzny plemiennej wybierano urzędnika odpowiedzialnego za pobór danin na rzecz Konstantynopola. W zamian za to cesarstwo pozwalało poszczególnym grupom ludności słowiańskiej zamieszkiwać jego obszary - głównie tereny Tesalii, Beocji, Peloponezu, Macedonii. System ten był stosowany od VI/VII w. W okresie późniejszym - od końca XI w.- zaczął stopniowo zanikać, w związku z "rozpływaniem się" mas ludności słowiańskiej w przeważającym pierwiastku greckim.

Tytuł archonta pojawiał się również na Rusi, Kaukazie i w niektórych rejonach Włoch .

Jest to także urzędnik "dostarczający" aktorów, co wiąże się z teatrem antycznym.

Archonci ateńscy od 682 p.n.e. do 275 n.e.

RokArchont eponymInni urzędnicy lub ważniejsze wydarzenia
682 p.n.e. - 681 p.n.e. Kreon
681 p.n.e. - 680 p.n.e. Lysiades
680 p.n.e. - 679 p.n.e. Tlisias
679 p.n.e. - 671 p.n.e. nieznani
671 p.n.e. - 670 p.n.e. Leostratos
670 p.n.e. - 669 p.n.e. nieznany
669 p.n.e. - 668 p.n.e. Pejsistratos
668 p.n.e. - 667 p.n.e. Autosthenes
667 p.n.e. - 664 p.n.e. nieznani
664 p.n.e. - 663 p.n.e. Miltiades
663 p.n.e. - 659 p.n.e. nieznani
659 p.n.e. - 658 p.n.e. Miltiades
658 p.n.e. - 645 p.n.e. nieznani
645 p.n.e. - 644 p.n.e. Dropides
644 p.n.e. - 639 p.n.e. nieznani
639 p.n.e. - 638 p.n.e. Damasias
638 p.n.e. - 634 p.n.e. nieznani
634 p.n.e. - 633 p.n.e. Epaenetos
633 p.n.e. - 632 p.n.e. nieznany
632 p.n.e. - 631 p.n.e. Megaklespróba zamachu stanu w Atenach dokonana przez Kylona
631 p.n.e. - 624 p.n.e. nieznani
624 p.n.e. - 623 p.n.e. Aristaechmos
623 p.n.e. - 621 p.n.e. nieznani
621 p.n.e. - 620 p.n.e. Drakon spisanie prawa ateńskiego przez Drakona
620 p.n.e. - 615 p.n.e. nieznani
615 p.n.e. - 614 p.n.e. Heniochides
614 p.n.e. - 605 p.n.e. nieznani
605 p.n.e. - 604 p.n.e. Aristokles
604 p.n.e. - 600 p.n.e. nieznani
600 p.n.e. - 599 p.n.e. Kritias
599 p.n.e. - 597 p.n.e. nieznani
597 p.n.e. - 596 p.n.e. Kypselos
596 p.n.e. - 595 p.n.e. Telekles
595 p.n.e. - 594 p.n.e. Philombrotos
594 p.n.e. - 593 p.n.e. Solon reformy Solona
593 p.n.e. - 592 p.n.e. Dropides
592 p.n.e. - 591 p.n.e. Eukrates
591 p.n.e. - 590 p.n.e. Simon
590 p.n.e. - 589 p.n.e. anarchia
589 p.n.e. - 588 p.n.e. Phormion
588 p.n.e. - 587 p.n.e. Philippos
587 p.n.e. - 586 p.n.e. nieznany
586 p.n.e. - 585 p.n.e. anarchia
585 p.n.e. - 582 p.n.e. nieznani
582 p.n.e. - 581 p.n.e. Damasias
581 p.n.e. - 580 p.n.e. Damasiasusunięty
580 p.n.e. - 579 p.n.e. anarchiaKomisja Dziesięciu
579 p.n.e. - 578 p.n.e. anarchia
578 p.n.e. - 577 p.n.e. nieznany
577 p.n.e. - 576 p.n.e. Archestratidas
576 p.n.e. - 570 p.n.e. nieznani
570 p.n.e. - 569 p.n.e. Aristomenes
569 p.n.e. - 566 p.n.e. nieznani
566 p.n.e. - 565 p.n.e. Hippokleides
565 p.n.e. - 561 p.n.e. nieznani
561 p.n.e. - 560 p.n.e. Komeas Pizystrat zostaje tyranem Aten
560 p.n.e. - 559 p.n.e. Hegestratos
559 p.n.e. - 558 p.n.e. Hegesias
559 p.n.e. - 556 p.n.e. nieznani
556 p.n.e. - 555 p.n.e. Hegesias Pizystrat zostaje wypędzony lecz wkrótce wraca i ponownie narzuca się na tyrana
555 p.n.e. - 554 p.n.e. Euthidemos
554 p.n.e. - 548 p.n.e. nieznani Pizystrat zostaje usunięty ok. 550 p.n.e.
548 p.n.e. - 547 p.n.e. Erksikleides
547 p.n.e. - 546 p.n.e. Thespios Pizystrat ostatecznie zostaje tyranem Aten
546 p.n.e. - 545 p.n.e. Phormion
545 p.n.e. - 535 p.n.e. nieznani
536 p.n.e. - 535 p.n.e. Phrynaios
535 p.n.e. - 533 p.n.e. nieznani
533 p.n.e. - 532 p.n.e. Therikles
532 p.n.e. - 528 p.n.e. nieznani
528 p.n.e. - 527 p.n.e. PhiloneosHippiasz i Hipparch zostają tyranami Aten po śmierci Pizystrata
527 p.n.e. - 526 p.n.e. Onetorides
526 p.n.e. - 525 p.n.e. Hippiasz
525 p.n.e. - 524 p.n.e. Kleisthenes
524 p.n.e. - 523 p.n.e. Miltiades
523 p.n.e. - 522 p.n.e. Kalliades
522 p.n.e. - 521 p.n.e. Pejsistratos
521 p.n.e. - 518 p.n.e. nieznani
518 p.n.e. - 517 p.n.e. Habron
517 p.n.e. - 511 p.n.e. nieznaniHipparch zamordowany około 514 p.n.e.
511 p.n.e. - 510 p.n.e. HarpaktidesHippiasz usunięty
510 p.n.e. - 509 p.n.e. Skamandrios
509 p.n.e. - 508 p.n.e. Lysagoras
508 p.n.e. - 507 p.n.e. Isagoras Kleisthenes współzawodniczy z Isagorasem o stanowisko archonta, lecz zostaje wygnany przez Kleomenesa I króla Sparty
507 p.n.e. - 506 p.n.e. Alkmeon
506 p.n.e. - 504 p.n.e. nieznani
504 p.n.e. - 503 p.n.e. Akestorides
503 p.n.e. - 501 p.n.e. nieznani
501 p.n.e. - 500 p.n.e. Hermokreon
500 p.n.e. - 499 p.n.e. Smyros
499 p.n.e. - 498 p.n.e. Lakratides
498 p.n.e. - 497 p.n.e. nieznany
497 p.n.e. - 496 p.n.e. Archias
496 p.n.e. - 495 p.n.e. Hipparchos
495 p.n.e. - 494 p.n.e. Philippos
494 p.n.e. - 493 p.n.e. Pythokritos
493 p.n.e. - 492 p.n.e. Themistokles
492 p.n.e. - 491 p.n.e. Diognetos
491 p.n.e. - 490 p.n.e. Hybrilides
490 p.n.e. - 489 p.n.e. Phaenippos Bitwa pod Maratonem ; strategami są Stesileos, Kallimachos i Miltiades
489 p.n.e. - 488 p.n.e. Arystydes Sprawiedliwy
488 p.n.e. - 487 p.n.e. Anchizes
487 p.n.e. - 486 p.n.e. Telesinos
486 p.n.e. - 485 p.n.e. Keures
485 p.n.e. - 484 p.n.e. Philokrates
484 p.n.e. - 483 p.n.e. Leostratos
483 p.n.e. - 482 p.n.e. Nikodemos
482 p.n.e. - 481 p.n.e. nieznany
481 p.n.e. - 480 p.n.e. Hypsichides
480 p.n.e. - 479 p.n.e. Kalliades Bitwa pod Salaminą ; strategamiArystydes i Themistokles
479 p.n.e. - 478 p.n.e. Ksanthipposojciec Peryklesa ; Bitwa pod Platejami ; Arystydes jest strategiem
478 p.n.e. - 477 p.n.e. Timosthenes
477 p.n.e. - 476 p.n.e. Adimandos
476 p.n.e. - 475 p.n.e. Phaedon
475 p.n.e. - 474 p.n.e. Dromoklides
474 p.n.e. - 473 p.n.e. Akestorides
473 p.n.e. - 472 p.n.e. Menon
472 p.n.e. - 471 p.n.e. Hares
471 p.n.e. - 470 p.n.e. Praksiergos
470 p.n.e. - 469 p.n.e. Demotion
469 p.n.e. - 468 p.n.e. Apsiphion
468 p.n.e. - 467 p.n.e. Theagenides
467 p.n.e. - 466 p.n.e. Lysistratos
466 p.n.e. - 465 p.n.e. Lysanias
465 p.n.e. - 464 p.n.e. LysitheosSophanes jest strategiem
464 p.n.e. - 463 p.n.e. Archedimides
463 p.n.e. - 462 p.n.e. Tlipolemos Kimon jest strategiem
462 p.n.e. - 461 p.n.e. Konon Ephialtes reformuje Areopag I wkrótce zostaje zamordowany
461 p.n.e. - 460 p.n.e. Euthippos
460 p.n.e. - 459 p.n.e. Phrasikleswojna ze Spartą, I wojna peloponeska
459 p.n.e. - 458 p.n.e. PhiloklesPhrynicos, Dikaiogenes i Hippodamas są strategami
458 p.n.e. - 457 p.n.e. Habron
457 p.n.e. - 456 p.n.e. Mnisitheides
456 p.n.e. - 455 p.n.e. Kallias
455 p.n.e. - 454 p.n.e. Sosistratos
454 p.n.e. - 453 p.n.e. Ariston
453 p.n.e. - 452 p.n.e. Lysikrates
452 p.n.e. - 451 p.n.e. Chaerephanes
451 p.n.e. - 450 p.n.e. AndidotosAnaksikrates i Kimonstrategami
450 p.n.e. - 449 p.n.e. Euthydemos
449 p.n.e. - 448 p.n.e. Pedieos
448 p.n.e. - 447 p.n.e. Philiskos Perykles , Tolmides i Epiteles są strategami ; Pokój Kalliasa , koniec wojen grecko-perskich
447 p.n.e. - 446 p.n.e. Timarchides
446 p.n.e. - 445 p.n.e. Kallimachos
445 p.n.e. - 444 p.n.e. Lysimachidespokój między Atenami i Spartą
444 p.n.e. - 443 p.n.e. Praksiteles
443 p.n.e. - 442 p.n.e. Lysanias Perykles jest strategiem
442 p.n.e. - 441 p.n.e. Diphilos Perykles jest strategiem
441 p.n.e. - 440 p.n.e. Timokles Perykles i Glaukon są strategami
440 p.n.e. - 439 p.n.e. Morychides Perykles jest strategiem
439 p.n.e. - 438 p.n.e. Glaukinos Perykles jest strategiem
438 p.n.e. - 437 p.n.e. Theodoros Perykles jest strategiem
437 p.n.e. - 436 p.n.e. Ephthymenes Perykles jest strategiem
436 p.n.e. - 435 p.n.e. Lysimachos Perykles jest strategiem
435 p.n.e. - 434 p.n.e. Andiochides Perykles jest strategiem
434 p.n.e. - 433 p.n.e. Krates Perykles jest strategiem
433 p.n.e. - 432 p.n.e. Apseudes Perykles , Lakedaimonios, Diotimos i Proteas są strategami
432 p.n.e. - 431 p.n.e. Pythodoroswybuch wojny peloponeskiej ; Perykles i Kallias są strategami
431 p.n.e. - 430 p.n.e. Euthydemos Perykles jest strategiem
430 p.n.e. - 429 p.n.e. Apollodoroszmarł Perykles ; Ksenophon, Hestiodoros, Kalliades, Melesandros i Phanomachos są strategami
429 p.n.e. - 428 p.n.e. EpameinonPhormio jest strategiem
428 p.n.e. - 427 p.n.e. Diotemos Demosthenes , Asopios, Paches, Kleidippes i Lysikles są strategami
427 p.n.e. - 426 p.n.e. Eukles Nikiasz , Charoiades i Prokles są strategami
426 p.n.e. - 425 p.n.e. Euthynos Laches i Hippokrates są strategami
425 p.n.e. - 424 p.n.e. Stratokles Nikiasz , Eurymedon, Pythodoros i Sophokles są strategami
424 p.n.e. - 423 p.n.e. Isarchos Demosthenes , Kleon , Tukidydes i Hippokrates są strategami
423 p.n.e. - 422 p.n.e. Aminias Kleon jest strategiem
422 p.n.e. - 421 p.n.e. Alkajos Kleon jest strategiem
421 p.n.e. - 420 p.n.e. Aristion
420 p.n.e. - 419 p.n.e. Astyphilos Alkibiades jest strategiem
419 p.n.e. - 418 p.n.e. Archias
418 p.n.e. - 417 p.n.e. Andiphon Laches i Nikostratos są strategami
417 p.n.e. - 416 p.n.e. Euphemospoczątek ekspedycji sycylijskiej
416 p.n.e. - 415 p.n.e. Arimnistos Nikiasz , Alkibiades i Lamachos są strategami
415 p.n.e. - 414 p.n.e. Charias Alkibiades jest strategiem
414 p.n.e. - 413 p.n.e. TisandrosLamachos jest strategiem
413 p.n.e. - 412 p.n.e. KleokritosEurymedon, Demosthenes i Nikiasz są strategami ; klęska ekspedycji sycylijskiej
412 p.n.e. - 411 p.n.e. Kallias Skambonides
411 p.n.e. - 410 p.n.e. Mnasilochos (zmarł); TheopomposSimichos i Aristarchos są strategami
410 p.n.e. - 409 p.n.e. Glaukippos
409 p.n.e. - 408 p.n.e. DioklesAnytos jest strategiem
408 p.n.e. - 407 p.n.e. Euktimon
407 p.n.e. - 406 p.n.e. Andigenes Alkibiades , Adeimantos i Aristokrates są strategami
406 p.n.e. - 405 p.n.e. Kallias AngelidesArchestratos, Thrasylos, Perikles, Lysias, Diomedon, Aristokrates, Erasinides, Protomachos i Aristogenes są strategami
405 p.n.e. - 404 p.n.e. AleksiasAdeimantos, Eukrates, Philokles, Menandros, Tydeos i Kephisodotos są strategami
404 p.n.e. - 403 p.n.e. Pythodoroskapitulacja Aten, Trzydziestu Tyranów obejmuje władzę; Pythodoros nie zostaje uznany archontem eponymem
403 p.n.e. - 402 p.n.e. Eukleidesobalenie Trzydziestu Tyranów i przywrócenie demokracji
402 p.n.e. - 401 p.n.e. Mikon
401 p.n.e. - 400 p.n.e. Ksenaenetos
400 p.n.e. - 399 p.n.e. Laches
399 p.n.e. - 398 p.n.e. Aristokratesobrona i śmierć Sokratesa
398 p.n.e. - 397 p.n.e. Euthykles
397 p.n.e. - 396 p.n.e. Souniades
396 p.n.e. - 395 p.n.e. Phormion
395 p.n.e. - 394 p.n.e. DiophandosAteny biorą udział w wojnie korynckiej przeciwko Sparcie
394 p.n.e. - 393 p.n.e. Ebulides
393 p.n.e. - 392 p.n.e. DemostratosAdeimantos jest strategiem
392 p.n.e. - 391 p.n.e. Philokles
391 p.n.e. - 390 p.n.e. Nikoteles
390 p.n.e. - 389 p.n.e. DemostratosThrasybulos i Ergokles są strategami
389 p.n.e. - 388 p.n.e. AntipatrosAgyrrhios i Pamphilos są strategami
388 p.n.e. - 387 p.n.e. PyrgionThrasybulos i Dionysios są strategami
387 p.n.e. - 386 p.n.e. Theodotos
386 p.n.e. - 385 p.n.e. Mystichideskoniec wojny korynckiej i Pokój Antalkidasa
385 p.n.e. - 384 p.n.e. Deksitheos
384 p.n.e. - 383 p.n.e. Dietrephes
383 p.n.e. - 382 p.n.e. Phanostratos
382 p.n.e. - 381 p.n.e. Euandros
381 p.n.e. - 380 p.n.e. Demophilos
380 p.n.e. - 379 p.n.e. Pytheas
379 p.n.e. - 378 p.n.e. Nikonodnowienie wojny ze Spartą
378 p.n.e. - 377 p.n.e. Naosinikos
377 p.n.e. - 376 p.n.e. Kalleas
376 p.n.e. - 375 p.n.e. CharisandrosKedon jest strategiem
375 p.n.e. - 374 p.n.e. Hippodamas
374 p.n.e. - 373 p.n.e. Sokratides
373 p.n.e. - 372 p.n.e. AsteiosIphikrates, Kallistratos, Chabrias i Timotheos są strategami
372 p.n.e. - 371 p.n.e. Alkisthenes
371 p.n.e. - 370 p.n.e. Phrasikleidespokój ze Spartą
370 p.n.e. - 369 p.n.e. Dyskinitos
369 p.n.e. - 368 p.n.e. Lysistratos
368 p.n.e. - 367 p.n.e. Nausigenes
367 p.n.e. - 366 p.n.e. Polyzelos
366 p.n.e. - 365 p.n.e. KiphisodorosChabrias jest strategiem
365 p.n.e. - 364 p.n.e. ChionIphikrates jest strategiem
364 p.n.e. - 363 p.n.e. Timokrates
363 p.n.e. - 362 p.n.e. CharikleidesErgophilos i Kallisthenes są strategami
362 p.n.e. - 361 p.n.e. MolonLeosthenes i Autokles są strategami ; Bitwa pod Mantineją .
361 p.n.e. - 360 p.n.e. NikophemosTimomachos jest strategiem
360 p.n.e. - 359 p.n.e. KallimidesMenon, Timotheos i Kephisodotos są strategami
359 p.n.e. - 358 p.n.e. Eucharistos
358 p.n.e. - 357 p.n.e. Kephisodotos
357 p.n.e. - 356 p.n.e. AgathoklesChabrias jest strategiem
356 p.n.e. - 355 p.n.e. ElpinesIphikrates, Timotheos i Menestheos są strategami
355 p.n.e. - 354 p.n.e. Kallistratos
354 p.n.e. - 353 p.n.e. Diotimos
353 p.n.e. - 352 p.n.e. Thudimos
352 p.n.e. - 351 p.n.e. Aristodemos
351 p.n.e. - 350 p.n.e. Theellos
350 p.n.e. - 349 p.n.e. Apollodoros
349 p.n.e. - 348 p.n.e. KallimachosHegesileos jest strategiem
348 p.n.e. - 347 p.n.e. Theophilos
347 p.n.e. - 346 p.n.e. ThemistoklesProksenos jest strategiem
346 p.n.e. - 345 p.n.e. Archias
345 p.n.e. - 344 p.n.e. Ebulos
344 p.n.e. - 343 p.n.e. LykiskosPhokion jest strategiem
343 p.n.e. - 342 p.n.e. Pythodotos
342 p.n.e. - 341 p.n.e. Sosigenes
341 p.n.e. - 340 p.n.e. Nikomachos
340 p.n.e. - 339 p.n.e. TheophrastosPhokion jest strategiem
339 p.n.e. - 338 p.n.e. LysimachidesPhokion jest strategiem , został pokonany przez Filipa Macedońskiego
338 p.n.e. - 337 p.n.e. KsaerondasLysikles jest strategiem
337 p.n.e. - 336 p.n.e. Phrynichos
336 p.n.e. - 335 p.n.e. Pythodilos
335 p.n.e. - 334 p.n.e. Euaenetos
334 p.n.e. - 333 p.n.e. Ktisikles
333 p.n.e. - 332 p.n.e. Nikokrates
332 p.n.e. - 331 p.n.e. Nikites
331 p.n.e. - 330 p.n.e. Aristophanes
330 p.n.e. - 329 p.n.e. Aristophon
329 p.n.e. - 328 p.n.e. Kiphisophon
328 p.n.e. - 327 p.n.e. Euthikritos
327 p.n.e. - 326 p.n.e. Hegemon
326 p.n.e. - 325 p.n.e. Chremes
325 p.n.e. - 324 p.n.e. AndiklesPhilokles jest strategiem
324 p.n.e. - 323 p.n.e. Hegesias
323 p.n.e. - 322 p.n.e. KiphisodorosPhokion i Leosthenes są strategami ; Wojna lamijska
322 p.n.e. - 321 p.n.e. Philokles
321 p.n.e. - 320 p.n.e. Archippos
320 p.n.e. - 319 p.n.e. Neaechmos
319 p.n.e. - 318 p.n.e. Apollodoros
318 p.n.e. - 317 p.n.e. Archippos
317 p.n.e. - 316 p.n.e. Demogenes Demetriusz z Faleronu zainstalowany przez macedońskiego regenta Kassandra jako gubernator
316 p.n.e. - 315 p.n.e. Demokleides
315 p.n.e. - 314 p.n.e. Praksibulos
314 p.n.e. - 313 p.n.e. Nikodoros
313 p.n.e. - 312 p.n.e. Theophrastos
312 p.n.e. - 311 p.n.e. Polemon
311 p.n.e. - 310 p.n.e. Simonides
310 p.n.e. - 309 p.n.e. Hieromnemon
309 p.n.e. - 308 p.n.e. Demetrios
308 p.n.e. - 307 p.n.e. Charinos
307 p.n.e. - 306 p.n.e. AnaksikratesLysias jest tesmotetą; Demetriusz z Faleronu został usunięty przez Demetriusza Poliorketesa
306 p.n.e. - 305 p.n.e. KorojbosPamphilos jest tesmotetą
305 p.n.e. - 304 p.n.e. EuksenipposAutolykos jest tesmotetą
304 p.n.e. - 303 p.n.e. PhereklesEpicharinos jest tesmotetą
303 p.n.e. - 302 p.n.e. LeostratosDiophantos jest tesmotetą
302 p.n.e. - 301 p.n.e. NikoklesNikon jest tesmotetą
301 p.n.e. - 300 p.n.e. KlearchosMnesarchos jest tesmotetą
300 p.n.e. - 299 p.n.e. Hegemachos
299 p.n.e. - 298 p.n.e. EuktemonTheophilos jest tesmotetą
298 p.n.e. - 297 p.n.e. Mnesidemos
297 p.n.e. - 296 p.n.e. Antiphates
296 p.n.e. - 295 p.n.e. NikiasAntikrates jest tesmotetą
295 p.n.e. - 294 p.n.e. NikostratosDorotheos jest tesmotetą
294 p.n.e. - 293 p.n.e. OlympiodorosThrasykles jest tesmotetą
293 p.n.e. - 292 p.n.e. OlympiodorosEpikuros jest tesmotetą
292 p.n.e. - 291 p.n.e. Philippos
291 p.n.e. - 290 p.n.e. Kimon
290 p.n.e. - 289 p.n.e. Aristonymos
289 p.n.e. - 288 p.n.e. Charinos (?)
288 p.n.e. - 287 p.n.e. Ksenophon (?)
287 p.n.e. - 286 p.n.e. DioklesKsenophon jest tesmotetą
286 p.n.e. - 285 p.n.e. DiotimosLysistratos jest tesmotetą
285 p.n.e. - 284 p.n.e. Isaios
284 p.n.e. - 283 p.n.e. EuthiosNaosimenes jest tesmotetą
283 p.n.e. - 282 p.n.e. NikiasTheophilos jest tesmotetą
282 p.n.e. - 281 p.n.e. UriosEuksenos jest tesmotetą
281 p.n.e. - 280 p.n.e. Gorgias
280 p.n.e. - 279 p.n.e. Sosistratos (?)
279 p.n.e. - 278 p.n.e. Anaksikrates
278 p.n.e. - 277 p.n.e. Demokles
277 p.n.e. - 276 p.n.e. Eubulos (?)
276 p.n.e. - 275 p.n.e. OlbiosKydias jest tesmotetą
275 p.n.e. - 274 p.n.e. Philippides (?)
274 p.n.e. - 273 p.n.e. GlaukipposEuthonios jest tesmotetą
273 p.n.e. - 272 p.n.e. nieznany
272 p.n.e. - 271 p.n.e. Telokles (?)
271 p.n.e. - 270 p.n.e. Pytharatos
270 p.n.e. - 269 p.n.e. PejthidemosKleigenes jest tesmotetą
269 p.n.e. - 268 p.n.e. DiogejtonTheodotos jest tesmotetą
268 p.n.e. - 267 p.n.e. MeneklesTheodoros jest tesmotetą
267 p.n.e. - 266 p.n.e. Nikias OtryneosIsokrates jest tesmotetą; Wojna chremonidejska
266 p.n.e. - 265 p.n.e. Hagnias (?)Potamon jest tesmotetą
265 p.n.e. - 264 p.n.e. PhilokratesHegesippos jest tesmotetą
264 p.n.e. - 263 p.n.e. Diognetos
263 p.n.e. - 262 p.n.e. Antipatros
262 p.n.e. - 261 p.n.e. Arrheneides
261 p.n.e. - 260 p.n.e. KleomachosAphthonetos jest tesmotetą; Ateny zostały zdobyte przez króla Macedonii Antygona II Gonatasa , koniec wojny chremonidejskiej
260 p.n.e. - 259 p.n.e. Polystratos (?)
259 p.n.e. - 258 p.n.e. nieznany
258 p.n.e. - 257 p.n.e. Antiphon (?)
257 p.n.e. - 256 p.n.e. Thymochares (?)Sostratos jest tesmotetą
256 p.n.e. - 255 p.n.e. Alkibiades (?)
255 p.n.e. - 254 p.n.e. Euboulos
254 p.n.e. - 253 p.n.e. Philostratos (?)
253 p.n.e. - 252 p.n.e. Lysitheides (?)
252 p.n.e. - 251 p.n.e. Lykeas (?)
251 p.n.e. - 250 p.n.e. KallimedesKallias jest tesmotetą
250 p.n.e. - 249 p.n.e. AntimachosChairigenes jest tesmotetą
249 p.n.e. - 248 p.n.e. ThersilochosDiodotos jest tesmotetą
248 p.n.e. - 247 p.n.e. PolyeuktosChairephon jest tesmotetą
247 p.n.e. - 246 p.n.e. HieronPhainylos jest tesmotetą
246 p.n.e. - 245 p.n.e. DiomedonPhoryskides jest tesmotetą
245 p.n.e. - 244 p.n.e. TheophemosProkles jest tesmotetą
244 p.n.e. - 243 p.n.e. Philoneos
243 p.n.e. - 242 p.n.e. Kydenor
242 p.n.e. - 241 p.n.e. Eurykleides
241 p.n.e. - 240 p.n.e. LysiadesAristomachos jest tesmotetą
240 p.n.e. - 239 p.n.e. AthenodorosArketos jest tesmotetą
239 p.n.e. - 238 p.n.e. Lysias
238 p.n.e. - 237 p.n.e. Pheidostratos
237 p.n.e. - 236 p.n.e. Kimon
236 p.n.e. - 235 p.n.e. Ekphantos
235 p.n.e. - 234 p.n.e. LysaniasEumelos jest tesmotetą
234 p.n.e. - 233 p.n.e. Phanostratos (?)
233 p.n.e. - 232 p.n.e. nieznany
232 p.n.e. - 231 p.n.e. Jason
231 p.n.e. - 230 p.n.e. nieznany
230 p.n.e. - 229 p.n.e. Phanomachos (?)
229 p.n.e. - 228 p.n.e. HeliodorosCharias jest tesmotetą
228 p.n.e. - 227 p.n.e. LeocharesTheokrisios jest tesmotetą
227 p.n.e. - 226 p.n.e. TheophilosPhilippos jest tesmotetą
226 p.n.e. - 225 p.n.e. ErgocharesZoilos jest tesmotetą
225 p.n.e. - 224 p.n.e. Niketes
224 p.n.e. - 223 p.n.e. Antiphilos
223 p.n.e. - 222 p.n.e. nieznany
222 p.n.e. - 221 p.n.e. ArchelaosMoschos jest tesmotetą
221 p.n.e. - 220 p.n.e. Thrasyphon
220 p.n.e. - 219 p.n.e. Menekrates
219 p.n.e. - 218 p.n.e. Chajrephon
218 p.n.e. - 217 p.n.e. Kallimachos (?)Aristoteles jest tesmotetą
217 p.n.e. - 216 p.n.e. nieznany
216 p.n.e. - 215 p.n.e. HagniasPotamon
215 p.n.e. - 214 p.n.e. DioklesAristophanes jest tesmotetą
214 p.n.e. - 213 p.n.e. Euphiletos
213 p.n.e. - 212 p.n.e. Heraklejtos
212 p.n.e. - 211 p.n.e. Philinos (?)
211 p.n.e. - 210 p.n.e. Aeschron
210 p.n.e. - 209 p.n.e. nieznany
210 p.n.e. - 209 p.n.e. KallajschrosArchikles jest tesmotetą
208 p.n.e. - 207 p.n.e. Ankylos (?)
207 p.n.e. - 206 p.n.e. Pantiades (?)
206 p.n.e. - 205 p.n.e. Kallistratos (?)Hagnonides jest tesmotetą
205 p.n.e. - 204 p.n.e. Euandros (?)
204 p.n.e. - 203 p.n.e. Apollodoros
203 p.n.e. - 202 p.n.e. ProksenidesEuboulos jest tesmotetą
202 p.n.e. - 201 p.n.e. Euthykritos (?)
201 p.n.e. - 200 p.n.e. Nikophon (?)
200 p.n.e. - 199 p.n.e. Dionysios (?)
199 p.n.e. - 198 p.n.e. Philon (?)
198 p.n.e. - 197 p.n.e. Diodotos
197 p.n.e. - 196 p.n.e. Sositeles
196 p.n.e. - 195 p.n.e. ChariklesAeschrion jest tesmotetą
195 p.n.e. - 193 p.n.e. nieznani
193 p.n.e. - 192 p.n.e. Phanarchides
192 p.n.e. - 191 p.n.e. DiodotosProkles jest tesmotetą
191 p.n.e. - 190 p.n.e. nieznanyKephalos jest tesmotetą
190 p.n.e. - 189 p.n.e. Hippias (?)Theodosios przypuszczalnie jest tesmotetą
189 p.n.e. - 188 p.n.e. Isokrates (?)
188 p.n.e. - 187 p.n.e. SymmachosArchikles jest tesmotetą
187 p.n.e. - 186 p.n.e. TheoksenosBioteles przypuszczalnie jest tesmotetą
186 p.n.e. - 185 p.n.e. ZopyrosMegaristos jest tesmotetą
185 p.n.e. - 184 p.n.e. EupolemosStratonikos jest tesmotetą
184 p.n.e. - 183 p.n.e. Sosigenes (?)
183 p.n.e. - 182 p.n.e. Hermogenes
182 p.n.e. - 181 p.n.e. Timesianaks
181 p.n.e. - 180 p.n.e. Telesarchides
180 p.n.e. - 179 p.n.e. Dionysios (?)Jason jest tesmotetą
179 p.n.e. - 178 p.n.e. Menedemos
178 p.n.e. - 177 p.n.e. PhilonPhilistion jest tesmotetą
177 p.n.e. - 176 p.n.e. Speosippos
176 p.n.e. - 175 p.n.e. Hippakos
175 p.n.e. - 174 p.n.e. SonikosPausanias jest tesmotetą
174 p.n.e. - 173 p.n.e. nieznany
173 p.n.e. - 172 p.n.e. Aleksandros (?)
172 p.n.e. - 171 p.n.e. Sosigenes
171 p.n.e. - 170 p.n.e. AntigenesSosandros jest tesmotetą
170 p.n.e. - 169 p.n.e. nieznany
169 p.n.e. - 168 p.n.e. EunikosHieronymos jest tesmotetą
168 p.n.e. - 167 p.n.e. KsenoklesSthenedemos jest tesmotetą
167 p.n.e. - 166 p.n.e. Nikosthenes (?)
166 p.n.e. - 165 p.n.e. AchaiosHerakleon jest tesmotetą
165 p.n.e. - 164 p.n.e. PelopsDionysikles jest tesmotetą
164 p.n.e. - 163 p.n.e. Charias (?)
163 p.n.e. - 162 p.n.e. ErastosDemetrios jest tesmotetą
162 p.n.e. - 161 p.n.e. Posejdonios
161 p.n.e. - 160 p.n.e. Aristolas
160 p.n.e. - 159 p.n.e. TychandrosSosigenes jest tesmotetą
159 p.n.e. - 158 p.n.e. Diokles (?)Dionysodoros jest tesmotetą
158 p.n.e. - 157 p.n.e. Aristajchmos
157 p.n.e. - 156 p.n.e. Anthesterios
156 p.n.e. - 155 p.n.e. Kallistratos
155 p.n.e. - 154 p.n.e. MnestheosPhiliskos jest tesmotetą
154 p.n.e. - 153 p.n.e. Epajnetos (?)
153 p.n.e. - 152 p.n.e. Aristophantos (?)
152 p.n.e. - 151 p.n.e. Phajdrias (?)
151 p.n.e. - 150 p.n.e. Andreas (?)
150 p.n.e. - 149 p.n.e. Zeleukos (?)
149 p.n.e. - 148 p.n.e. Mikion (?)
148 p.n.e. - 147 p.n.e. Lysiades (?)
147 p.n.e. - 146 p.n.e. Archonopanowanie Grecji przez Rzym
146 p.n.e. - 145 p.n.e. Epikrates
145 p.n.e. - 144 p.n.e. MetrophanesEpigenes jest tesmotetą
144 p.n.e. - 143 p.n.e. Hermias (?)
143 p.n.e. - 142 p.n.e. Theajtetos
142 p.n.e. - 141 p.n.e. Aristophon
141 p.n.e. - 140 p.n.e. Plejstajnos (?)
140 p.n.e. - 139 p.n.e. HagnotheosMenekrates jest tesmotetą
139 p.n.e. - 138 p.n.e. Apollodoros
138 p.n.e. - 137 p.n.e. Timarchos
137 p.n.e. - 136 p.n.e. HeraklejtosDionysios jest tesmotetą
136 p.n.e. - 135 p.n.e. Timarchides
135 p.n.e. - 134 p.n.e. DionysiosTheolytos jest tesmotetą
134 p.n.e. - 133 p.n.e. Nikomachos
133 p.n.e. - 132 p.n.e. Ksenon
132 p.n.e. - 131 p.n.e. Ergokles
131 p.n.e. - 130 p.n.e. EpiklesGorgilos jest tesmotetą
130 p.n.e. - 129 p.n.e. Demostratos
129 p.n.e. - 128 p.n.e. Lykiskos
128 p.n.e. - 127 p.n.e. Dionysios
127 p.n.e. - 126 p.n.e. TheodoridesSosikrates jest tesmotetą
126 p.n.e. - 125 p.n.e. Diotimos
125 p.n.e. - 124 p.n.e. JasonAthenodoros jest tesmotetą
124 p.n.e. - 123 p.n.e. Nikias (zmarł); Isigenes
123 p.n.e. - 122 p.n.e. Demetrios
122 p.n.e. - 121 p.n.e. NikodemosEpigenes jest tesmotetą
121 p.n.e. - 120 p.n.e. Phokion (?)Euandros przypuszczalnie jest tesmotetą
120 p.n.e. - 119 p.n.e. Eumachos
119 p.n.e. - 118 p.n.e. Hipparchos
118 p.n.e. - 117 p.n.e. LenajosIsidoros jest tesmotetą
117 p.n.e. - 116 p.n.e. Menojtes
116 p.n.e. - 115 p.n.e. SarapionSophokles jest tesmotetą
115 p.n.e. - 114 p.n.e. Naosias
114 p.n.e. - 113 p.n.e. Plejstajnos
113 p.n.e. - 112 p.n.e. Paramonos
112 p.n.e. - 111 p.n.e. DionysiosLamios jest tesmotetą
111 p.n.e. - 110 p.n.e. Sosikrates
110 p.n.e. - 109 p.n.e. Polyklejtos
109 p.n.e. - 108 p.n.e. JasonEpiphanes jest tesmotetą
108 p.n.e. - 107 p.n.e. Demochares
107 p.n.e. - 106 p.n.e. AristarchosTelestes jest tesmotetą
106 p.n.e. - 105 p.n.e. AgathoklesEukles jest tesmotetą
105 p.n.e. - 104 p.n.e. Herakleides
104 p.n.e. - 103 p.n.e. Diokles (?)
103 p.n.e. - 102 p.n.e. Theokles
102 p.n.e. - 101 p.n.e. Echekrates
101 p.n.e. - 100 p.n.e. MedeiosPhilion jest tesmotetą
100 p.n.e. - 99 p.n.e. Theodosios
99 p.n.e. - 98 p.n.e. Prokles
98 p.n.e. - 97 p.n.e. Argeios
97 p.n.e. - 96 p.n.e. Argeios
96 p.n.e. - 95 p.n.e. Herakleitos
95 p.n.e. - 94 p.n.e. Diokles (?)
94 p.n.e. - 93 p.n.e. Isokrates (?)
93 p.n.e. - 92 p.n.e. Kallias
92 p.n.e. - 91 p.n.e. Menedemos (?)
91 p.n.e. - 90 p.n.e. Medeios
90 p.n.e. - 89 p.n.e. Medeios
89 p.n.e. - 88 p.n.e. Medeios
88 p.n.e. - 87 p.n.e. anarchia
87 p.n.e. - 86 p.n.e. Philanthesaneksja Aten przez Rzym
86 p.n.e. - 85 p.n.e. Hierophantes
85 p.n.e. - 84 p.n.e. Pythokritos
84 p.n.e. - 83 p.n.e. Aeschraeus (?)
83 p.n.e. - 82 p.n.e. Seleucus (?)
82 p.n.e. - 81 p.n.e. Herecleodorus (?)
81 p.n.e. - 80 p.n.e. Apollodorus (?)
80 p.n.e. - 78 p.n.e. nieznani
78 p.n.e. - 77 p.n.e. Zenion (?)
77 p.n.e. - 75 p.n.e. nieznani
75 p.n.e. - 74 p.n.e. Aeschines
74 p.n.e. - 73 p.n.e. nieznany
73 p.n.e. - 72 p.n.e. Niketes (?)
72 p.n.e. - 71 p.n.e. nieznany
71 p.n.e. - 70 p.n.e. Aristoksenus (?)
70 p.n.e. - 69 p.n.e. Kriton (?)
69 p.n.e. - 67 p.n.e. nieznani
67 p.n.e. - 66 p.n.e. Theoksenus (?)
66 p.n.e. - 65 p.n.e. Medeius (?)
65 p.n.e. - 62 p.n.e. nieznani
62 p.n.e. - 61 p.n.e. Aristeius
61 p.n.e. - 60 p.n.e. Theophemus
60 p.n.e. - 59 p.n.e. Herodes
59 p.n.e. - 58 p.n.e. Leukius
58 p.n.e. - 57 p.n.e. Kalliphon
57 p.n.e. - 56 p.n.e. Diokles
56 p.n.e. - 55 p.n.e. Kointus
55 p.n.e. - 54 p.n.e. Aristoksenus (lub Aristodemus)
54 p.n.e. - 53 p.n.e. Zenon
53 p.n.e. - 52 p.n.e. Diodorus
52 p.n.e. - 51 p.n.e. Lysandrus
51 p.n.e. - 50 p.n.e. Lysiades
50 p.n.e. - 49 p.n.e. Demetrius
49 p.n.e. - 48 p.n.e. Demochares
48 p.n.e. - 47 p.n.e. Philokrates
47 p.n.e. - 46 p.n.e. Diokles
46 p.n.e. - 45 p.n.e. Apoleksis
45 p.n.e. - 44 p.n.e. Polycharmus
44 p.n.e. - 43 p.n.e. lub 43 p.n.e. - 42 p.n.e. Diokles Azenieus
42 p.n.e. - 41 p.n.e. Euthydomus
41 p.n.e. - 40 p.n.e. Nicandrus
40 p.n.e. - 39 p.n.e. Philostratus
39 p.n.e. - 38 p.n.e. Diocles Meliteus
38 p.n.e. - 37 p.n.e. Menandrus
37 p.n.e. - 36 p.n.e. Theopeithes
36 p.n.e. - 35 p.n.e. Asklepiodorus
35 p.n.e. - 34 p.n.e. nieznany
34 p.n.e. - 33 p.n.e. Pammenes (?)
33 p.n.e. - 32 p.n.e. Kleidamus (?)
32 p.n.e. - 31 p.n.e. Epikrates (?)
31 p.n.e. - 30 p.n.e. Polykleitus Phlyeus (?)
30 p.n.e. - 29 p.n.e. Architemus (?)
29 p.n.e. - 26 p.n.e. nieznani
26 p.n.e. - 25 p.n.e. Dioteimus Alaieus
25 p.n.e. - 21 p.n.e. nieznani
21 p.n.e. - 20 p.n.e. Demeas Azenieus
20 p.n.e. - 19 p.n.e. Apoleksis
19 p.n.e. - 16 p.n.e. nieznani
16 p.n.e. - 15 p.n.e. Pythagoras
15 p.n.e. - 14 p.n.e. Antiochus
14 p.n.e. - 13 p.n.e. Polyainus
13 p.n.e. - 12 p.n.e. Zenon
12 p.n.e. - 11 p.n.e. Leonides
11 p.n.e. - 10 p.n.e. Theophilus
10 p.n.e. - 9 p.n.e. nieznany
9 p.n.e. - 8 p.n.e. Nikias Athmoneus (?)
8 p.n.e. - 7 p.n.e. Demochares Azanieus (?)
7 p.n.e. - 6 p.n.e. nieznany
6 p.n.e. - 5 p.n.e. Ksenon Phlyeus (?)
5 p.n.e. - 4 p.n.e. Apoleksis Philokratous eks Oiu (?)
4 p.n.e. - 3 p.n.e. Aristodemus (?)
3 p.n.e. - 2 p.n.e. Nikostratus (?)
2 p.n.e. - 1 p.n.e. Demochares Azenius (?)
1 p.n.e. - 1 Anaksagoras (?)
1 - 2 Areius Paianieus (?)
2 - 3 Kedeides (?)
3 - 4 Menneas (?)
4 - 5 Polyainus Marathonius (?)
5 - 6 Polycharmus Azenius (?)
6 - 7 Theophilus (?)
7 - 24 nieznani
24 - 25 Charmides
25 - 26 Kallikratides
26 - 27 Pamphilus
27 - 28 Themistocles Marathonius
28 - 29 Oinophilus
29 - 30 Boethus
30 - 36 nieznani
36 - 37 Rhoemetalcas Młodszy
37 - 38 Polycritus
38 - 39 Zenon
39 - 40 Sekundus
40 - 46 nieznani
45 - 46 Antipatrus Młodszy Phlyeus
46 - 49 nieznani
49 - 50 Deinophilus
50 - 54 nieznani
53 - 54 Dionysodorus
54 - 55 nieznany
55 - 56 Konon
56 - 61 nieznani
61 - 62 Thrasyllus
62 - 65 nieznani
64 - 65 Gaius Carreinas Secundus
65 - 66 Demostratus
66 - 91 nieznani
91 - 92 Titus Flavius Domitianus
92 - 93 Trevilius Rufus
93 - 94 nieznany
94 - 95 Octavius Theion
95 - 96 Octavius Proclus
96 - 97 Aeolion
97 - 98 nieznany
98 - 99 Coponius Maximus Agnoösius
99 - 100 Lucius Vibullius Hipparchus
100 - 101 Flavius Stratolaus Phylesius
101 - 102 Claudius Demophilus
102 - 103 Flavius Sophocles Sounieus
103 - 104 Flavius Pintenus Gargottius
104 - 105 Flavius Conon Sounieus
105 - 107 nieznani
107 - 108 Flavius Alcibiades Paeanieus
108 - 109 Julius Antiochus Philopappus (zmarł); Laelianus
109 - 110 Cassius Diogenes
110 - 111 Flavius Euphanes
111 - 112 Gaius Julius Cassius Steirieus
112 - 113 Publius Aelius Traianus Adrianus
113 - 114 Deëdius Secundus Sphettius
114 - 115 nieznany
115 - 116 Publius Fulvius Mitrodorus Sounieus
116 - 117 Flavius Macreanus Acharneus
117 - 118 nieznany
118 - 119 Maximus Agnoösius
119 - 126 nieznani
126 - 127 Claudius Herodes Marathonius
127 - 128 Gaius Memmius Peissandrus Colytteus
128 - 131 nieznani
131 - 132 Claudius Philogenus Visseieus
132 - 133 Claudius Domitianus Visseieus
133 - 134 nieznany
134 - 135 Antisthenes
135 - 138 nieznani
138 - 139 Praxagoras Thoricius
139 - 140 Flavius Alcibiades Paianieus
140 - 141 Claudius Attalus Sphettius
141 - 142 Publius Aelius Phileas Meliteus
142 - 143 Aelius Alexandrus Phalereus
143 - 144 Publius Aelius Vibullius Rufus
144 - 145 Syllas
145 - 146 Flavius Arrianus Paianieus
146 - 147 Titus Flavius Alcibiades Paeanieus
147 - 148 Soteles Philippus Estiaeothen
148 - 149 Lucius Nummius Ieroceryx Phalereus
149 - 150 Quintus Alleius Epictetus
150 - 151 Aelius Ardys
151 - 152 Aelius Callicrates
152 - 153 Lucius Nummius Menis Phalereus
153 - 154 Aelius Alexandrus III
154 - 155 Praxagoras Meliteus
155 - 156 Popillius Theotimus Sounieus
156 - 157 Aelius Gelus II
157 - 158 Lycomedes
158 - 159 Titus Aurelius Philemon Philades
159 - 160 Tiberius Claudius Lysiades Meliteus
160 - 161 Publius Aelius Themison Pammenes Azenieus
161 - 162 Lucius Memmius Thoricius
162 - 163 Pompeius Alexandrus Acharneus
163 - 164 Philisteides Peiraieus
164 - 165 Pompeius Daidouchus
165 - 166 Sextus Phalereus
166 - 167 Marcus Valerius Mamertinus Marathonius
167 - 168 anarchia
168 - 169 Tineius Ponticus Besaieus
169 - 170 anarchia
170 - 171 Tiberius Memmius Phlaccus Marathonius
171 - 172 anarchia
172 - 173 Biesius Peison Meliteus
173 - 174 Sallustianus Aeolion Phlyeus
174 - 175 Aurelius Dionysius
175 - 176 Claudius Heracleides Meliteus
176 - 177 Aristocleides Peiraieus
177 - 178 Scribonius Capiton (?)
178 - 179 Flavius Stratolaus Phylasius
179 - 180 Athenodorus Agrippas Iteaius
180 - 181 Claudius Demostratus Meliteus
181 - 182 Daedouchus
182 - 183 Marcus Munatius Maximianus Ouopiscus
183 - 184 Domitius Aristaius Paionides
184 - 185 Titus Flavius Sosigenes Palleneus
185 - 186 Philoteimus Arcesidemou Eleousius
186 - 187 Gaius Fabius Thisbianus Marathonius
187 - 188 Tiberius Claudius Bradouas Atticus Marathonius
188 - 189 Lucius Aelius Aurelius Commodus Antoninus
189 - 190 Menogenes
190 - 191 Gaius Peinarius Proclus Agnousius
191 - 192 nieznany
192 - 193 Gaius Helvidius Secundus Palleneus
193 - 199 nieznani
199 - 200 Gaius Quintus Imerus Marathonius
200 - 203 nieznani
203 - 204 Gaius Cassianus Steirieus
204 - 209 nieznani
209 - 210 Flavius Diogenes Marathonius
210 - 212 nieznani
212 - 213 Aurelius Dionysius Acharneus
213 - 220 nieznani
220 - 221 Titus Flavius (?) Philinus
221 - 222 Aurelius Melpomenus Antinoeus
222 - 230 nieznani
230 - 231 Cassianus Hieroceryx Steirieus
231 - 233 nieznani
233 - 234 Vib. Lysandrus
234 - 235 Epictetus Acharneus
235 - 240 nieznani
240 - 241 Cassianus Philippus Steirieus
241 - 254 nieznani
254 - 255 Lucius Flavius Philustratus Steirieus
255 - 262 nieznani
262 - 263 Publius Herennius Dexippus (?)
263 - 264 nieznany
264 - 265 Publius Licinius Egnatius Gallienus
265 - 274 nieznani
274 - 275 Titus Flavius Mondon Phlyeus


Inne hasła zawierające informacje o "Archont":

Przywódcy polityczni i religijni na świecie ...

Archont Archont ( gr . ἄρχων archon - 'rządzący', dopełniacz ἄρχοντος Archontos) – najwyższy urzędnik ...

Temistokles ...

Solon ...

Choreg ...

Eponim ...

Kimon ...

Bazylika ...

Sumerowie ...

Strateg (Grecja) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Archont":

011a Wojny Greków z Persami (plansza 12) wielkiej działalności politycznej. Umocnił on demokrację wprowadzając trzecią grupę obywateli na stanowisko Archontu (jeden z najwyższych urzędników polis). Wprowadził on również prawo obywatelskie w ...

009 Ustrój i społeczeństwo Aten (plansza 5) i społeczeństwo Aten W 594 r. p.n.e. Solon został wybrany na urząd Archonta i przeprowadził szereg reform. Drobnym właścicielom ziemskim umorzył długi, zniósł niewolę, ...

013b. Kultura, religia i nauka starożytnej Grecji (plansza 3) w licznych dziełach poezji. Poza nią wybitnymi twórcami lirycznymi byli: Solon (grecki Archont, który przeprowadził szereg reform), bajkopisarz Ezop i Pindar z Teb tworzący ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie