Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Archiwistyka

Archiwistyka

Archiwistyka - humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii , powiązana również z bibliotekoznawstwem i informacją naukową . Przedmiotem badań archiwistyki są archiwa i archiwalia .

W zakres archiwistyki wchodzą

  • badania nad powstawaniem archiwaliów , ich charakterem w sensie zarówno cech fizycznych, jak też zawartości merytorycznej; innymi słowy aktoznawstwo.
  • problemy gromadzenia (tzw. "opieka nad narastającym zasobem"; "nadzór nad aktotwórcami"; lub też potocznie wśród archiwistów "nadzór nad przedpolem archiwalnym"), przechowywania (np. rozmieszczenie w archiwach , gosdpodarka magazynowa czyli stan i utrzymanie magazynów, konserwacja archiwaliów), opracowywania (zasady sporządzania pomocy archiwalnych ) i udostępniania tejże dokumentacji.

Archiwistyka dzieli się na teorie archiwalną, metodykę archiwalną i archiwoznawstwo :

  • Teoria archiwalna bada historię dyscypliny, jej podziału, wciąż zmieniający się zakres; definiowanie podstawowych pojęć archiwalnych, ich aktualizacją i określeniem wzajemnych relacji, formułowaniem i definiowaniem zasad rządzących różnymi dziedzinami funkcjonowania archiwów, formułowaniem praw i zasad archiwalnych.
  • Metodyka archiwalna zajmuje się wskazywaniem optymalnych metod działania archiwów w czterech zakresach: gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania.
  • Archiwoznawstwo to dyscyplina archiwistyki zajmująca się dziejami archiwów (w rozumieniu instytucji gromadzącej archiwalia) jak i poszczególnych zespołów lub zbiorów archiwalnych. Archiwoznawstwo powiązane jest metodami badawczymi z historią administracji. Poprzez badanie i opisywanie procesów kształtowania się zasobu archiwalnego i organizacji archiwów słuzy doskonaleniu opisu przechowywanego zasobu.


Inne hasła zawierające informacje o "Archiwistyka":

Józef Kowalczyk ...

Archiwistyka Archiwistyka - humanistyczna dyscyplina naukowa, wywodząca się z historii , powiązana również z ...

Stanisław Szczur Polski piastowskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność Archiwistyka. W 1999 został mianowany profesorem nauk humanistycznych.Był pracownikiem Instytutu Historii na ...

Narodowy zasób archiwalny ...

Materiały archiwalne tych przepisów dostępne są na stronach internetowych archiwów państwowych . Zobacz też materiał archiwalny BibliografiaArchiwistyka praktyczna dla archiwów zakładowych, pod red. St. Kłysa, Poznań 1986.Kancelaria i ...

Archiwum zakładowe Nr 171, poz. 1396 , z późn. zm.)Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989Robótka Halina, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003Polski Słownik Archiwalny, pod ...

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ...

Archiwum Krajowe Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie włączone do Archiwum Państwowego we Lwowie. BibliografiaH. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989 Roman Nowacki, Archiwum Krajowe Akt Grodzkich i Ziemskich we Lwowie ...

Tajne Archiwa Watykanu ...

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kulturowego Historia o specjalnościach: Religie Bliskiego i Środkowego Wschodu , Europa Wschodnia , Historia Kościoła , Archiwistyka , Doktryny Polityczne i Prawne , Sztuka Muzyka kościelna – w ramach Międzyuczelnianego Instytutu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Archiwistyka":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie