Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Architektura barokowa w Skandynawii

Architektura barokowa w Skandynawii

Simon de la Vallée - Riddarhuset
Jean de la Vallée - kościół Jadwigi Eleonory w Sztokholmie
Nicodemus Tessin - Drottningholm
Nicodemus Tessin st. - katedra w Kalmarze
Nicodemus Tessin mł. - Pałac Królewski w Sztokholmie
Lambert van Haven - Kościół Najświętszego Zbawiciela - Kopenhaga
Amalienborg - pałac Frederika VIII, projekt - Nicolai Eigtved, nadzór - Laurids de Thurah
Kongsberg - katedra
Bergen - Damsgård hovedgård
Stiftsgarden

XVII wiek nie był pomyślnym okresem dla państw skandynawskich . Finlandia była zależna od Szwecji a Norwegia od Danii . Pomiędzy Dania a Szwecją do 1660 r. trwała wojna o dominację na Bałtyku . Szwecja prowadziła także wojny z Polską i Rosją . Dania i Szwecja brały też udział w wojny trzydziestoletniej po stronie protestantów. Stagnacja gospodarcza nie sprzyjała rozwojowi architektury. Panujący luteranizm sprzyjał wzorowaniu się na architekturze niemieckiej , holenderskie i francuskiej ograniczając jednocześnie wpływy włoskie . Powstają budowle o elewacjach ceglanych z niewielkim udziałem kamienia, o stromych dachach i wysokich szczytach ozdobione detalem barokowym. Najczęściej w postaci łamanych tympanonów w portalach i zwielokrotnionych pilastrów .

Wśród państw skandynawskich najciekawiej reprezentują się osiągnięcia architektów w Szwecji.

Spis treści

Szwecja

Wpływy klasycyzującej architektury holenderskiej opartej na palladianizmie widoczne są w dziełach dwóch francuskich architektów - Simona i Jean'a de la Vallée. Najważniejszym dziełem Simona de la Vallée był projekt Domu Szlachty - Riddarhuset ( 16411674 ) w Sztokholmie . Prace przy budowie tego obiektu, po śmierci ojca, kontynuował jego syn - Jean. Dziełem Jean'a Vallée są też dwa sztokholmskie kościoły zbudowane na planie centralnymKatarzyny ( 1656 i Jadwigi Eleonory ( 1658 ).

Nicodemus Tessin starszy oraz Nicodemus Tessin młodszy (ojciec i syn), dwaj szwedzcy architekci, reprezentują nieco odmienny kierunek baroku. Ich dzieła nawiązują do wzorów włoskiego baroku. W pracach Tessina młodszego widoczny jest wpływ sztuki Berniniego . Najważniejsze dzieła Nicodemusa Tessina starszego to:

Do najważniejszych prac Nicodemusa Tessina młodszego należą:

Pod koniec XVII wieku i w pierwszej połowie XVIII w. w architekturze szwedzkiej pojawiają się wpływy francuskiego rokoko . Carl Härleman podejmuje dzieło Tessina młodszego i aranżuje wnętrza zamku królewskiego w Sztokholmie oraz letniego pałacu Drottningholm w stylu rokoko. Projektuje m.in. obserwatorium astronomiczne w Sztokholmie.

Norwegia

Do Norwegii zdominowanej przez rodzime formy drewnianego budownictwa nowe style architektoniczne trafiały ze znacznym opóźnieniem. Dodatkowo, początek XVII wieku to okres stagnacji gospodarczej. Dopiero w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku następuje poprawa sytuacji. W drugiej połowie XVIII wieku wyodrębnia się warstwa bogatszego, rodzimego mieszczaństwa. Z sytuacji gospodarczej wynika zastój w architekturze. Dopiero w XVIII wieku, w Norwegii powstają nieliczne kościoły i dwory budowane w stylu baroku i rokoko.

Przykłady zabytków:

Dania

Duńska architektura okresu baroku opiera się na wzorach zaczerpniętych z protestanckich państw takich jak: Niemcy, Szwecja i Holandia. Jednocześnie oddziałują na nią wpływy płynące z Francji i Włoch. Powstaje przede wszystkim architektura świecka, w której łączą się elementy północnego renesansu i gotyku z barokowym detalem. Budownictwo zostało zdominowane przez działalność zagranicznych architektów (przeważnie francuskich i niemieckich) preferujących przenoszenie na grunt Danii wzory architektoniczne z ich państw. Powstają budowle czasem malownicze ale nie budzące powszechnego zachwytu. W drugiej połowie XVIII wieku wyraźnie widoczne są wpływy francuskiego rokoka.

Przykłady zabytków - Kopenhaga :

  • Kościół Najświętszego Zbawiciela – zbudowany w latach 16821696 przez Lamberta van Haven, wzorowany na baroku holenderskim, wieża o wysokości 90 m została dobudowana w 1749 - 1750 przez Lauridsa de Thurah,
  • Amalienborg - barokowo-rokokowy pałac królewski zaprojektował Nicolai Eigtved, zbudowany w latach 17491760 . Na kompleks składają się cztery, prawie identyczne, pałacowe skrzydła zlokalizowane wokół wewnętrznego dziedzińca. Po śmierci Nicolai Eigtved'a prace kontynuował Lauritz de Thurah .

Zobacz też

Literatura

  • Tadeusz Broniewski, Historia architektury dla wszystkich, Wydawnictwo Ossolineum, 1990 r.
  • Sztuka baroku, red. Rolf Toman, Kōln: Kōnemann 2000
  • Sztuka Świata, t. 7, praca zbiorowa, Wydawnictwo Arkady, 1994 r.
  • David Watkin, Historia architektury zachodniej, Wydawnictwo Arkady 2006 r.


Inne hasła zawierające informacje o "Architektura barokowa w Skandynawii":

Pęcice ...

Mieszko II Lambert ...

Linköping ...

Sztuka ...

Brno ...

Uznam ...

Klasztor w Pożajściu ...

Diakon ...

Kopiec Kościuszki ...

Bernardo Bellotto ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Architektura barokowa w Skandynawii":

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 14) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 12) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie