Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Archeony

Archeony

Archeony
Methanopyrus kandleri

Methanopyrus kandleri
Systematyka
Domena :archeony
Nazwa systematyczna
Archaea
Woese , Kandler & Wheelis, 1990
Archeony żyjące w pobliżu gejzerów

Archeony, archeany (Archaea) dawniej zwane też archebakteriami, archeobakteriami (Archaebacteria) lub archeowcami – drobne, pierwotnie bezjądrowe , zwykle ekstremofilne jednokomórkowce , tradycyjnie zaliczane wraz z eubakteriami do prokariotów .

Pierwotnie uważano nawet, że są ewolucyjnie starsze od bakterii właściwych (eubakterie), obecnie jednak wiadomo, że grupy te ewoluowały równolegle i są jednakowo stare. Badania genetyczne wykazały, że są bliżej spokrewnione z przodkami eukariotów niż z bakteriami .

Według niektórych systematyków ( Carl Woese ) należy archeony traktować jako odrębną linię ewolucyjną i nadać im rangę domeny [1]. W tym wypadku należy rozróżnić trzy równoległe domeny:

Spis treści

Różnice między archeonami a eubakteriami

Archeony są stosunkowo słabo zbadane, m.in. ze względu na trudności w hodowli i obserwacji, opisywane często w kontekście różnic względem eubakterii. Główne z tych różnic to odmienna budowa ściany komórkowej (a konkretnie brak mureiny ) oraz obecność eterów rozgałęzionych nienasyconych kwasów tłuszczowych i glicerolu przy jednoczesnym braku fosfolipidów w błonie komórkowej . Te etery, przebiegające zwykle przez obie warstwy błony, powodują, że jest ona częściowo jednowarstwowa. Ściana komórkowa nie zawiera peptydoglikanów . Archeowce mają też nietypowe procesy metaboliczne ( chemoautotrofy np. redukujące siarczany).

Istnieje istotna różnica między bakteriami a archeonami jeśli chodzi o organizację materiału genetycznego. U archeonów kwas DNA jest upakowany w nić nukleosomów , której rdzeń tworzą białka histonowe. Ponadto materiał genetyczny archebakterii jest nieciągły, to znaczy przedzielony intronami .

Pewne cechy procesów transkrypcji i translacji u archeowców przypominają bardziej eukarioty niż bakterie, przykładowo polimeraza RNA zbudowana jest podobnie do eukariotycznych polimeraz RNA, a do inicjacji transkrypcji potrzebuje białek homologicznych do eukariotycznego TFIIB (TFB) i eukariotycznego białka wiążącego sekwencję TATA (TBP).

Budowa

Drzewo filogenetyczne oparte na badaniach rRNA , ukazujące podział eubakterii, archeonów i eukariotów
Alternatywne drzewo oparte na ewolucji Neomura z eubakterii. LUCA: ostatni uniwersalny wspólny przodek (Last Universal Common Ancestor).

Archeowce są prawdopodobnie bliżej spokrewnione z jądrowcami niż z innymi prokariotami . Archeowce są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem morfologii jak i fizjologii . Niektóre żyją jako pojedyncze komórki, inne tworzą nitki lub agregaty ( kolonie ). Mogą być sferyczne, pałeczkowate, spiralne lub płatowate. Średnica waha się 0,1 µm do ponad 15 µm, a włókna nawet osiągają do 200 µm. Ich rozmnażanie jest również bardzo różnorodne – może to być podział , pączkowanie lub fragmentacja.

Historia badań

Archeony zostały rozpoznane w latach 70. XX w. przez Carla Woese z Uniwersytetu Illinois metodą porównań sekwencji genów i białek. Wcześniej przedstawicieli archeonów zaliczano do bakterii. Większość znanych gatunków żyje w środowiskach ekstremalnych, takich jak wody gorące, wody silnie zakwaszone lub silnie alkaliczne, solanki, stężone roztwory innych minerałów. Szczególnie znane są z występowania w gejzerach i w kominach hydrotermalnych na dnie oceanów. Niektórzy przedstawiciele są jednak spotykani w środowiskach zimnych, a kilka gatunków wykryto nawet w przewodach pokarmowych zwierząt , ale ze względu na niezwykłą biochemię archeowce są raczej nieszkodliwe dla przedstawicieli innych domen . W każdym razie u ludzi nie są znane infekcje spowodowane archeowcami. Być może wynika to tylko z faktu, że po prostu do tej pory takie chorobotwórcze archeowce nie zostały odkryte, mimo że wiele gatunków zamieszkuje np. okrężnicę .

Podział archeonów

Do archeonów należą wszystkie znane obecnie mikroorganizmy żyjące w ekstremalnie wysokich temperaturach (np. w gorących źródłach). W odróżnieniu od bakterii właściwych, te z nich, które przeprowadzają fotosyntezę , nie mają chlorofilu . Wszystkie używają też jako składników pokarmowych prostych związków organicznych i nieorganicznych, ale nie potrafią rozkładać związków bardziej skomplikowanych.

Z punktu widzenia fizjologii mogą być aerobami , fakultatywnymi lub ścisłymi anaerobami . Niektóre są mezofilami, inne hipertermofilami (mogą żyć w temperaturze powyżej 100 °C). Ze względu na sposób odżywiania zajmują szerokie spektrum od chemolitoautotrofów po organotrofy .

Archeony zostały podzielone na trzy główne grupy pod względem środowiska bytowania:

  • ekstremalnie halofilne;
  • ekstremalnie termofilne;
  • metanogeniczne.

Przypisy

  1. Dave Munger: The Forgotten Domain ( ang. ). SEEDMAGAZINE.COM, 2010-09-29. [dostęp 2010-09-30].

Bibliografia

  1. Karol Sabath : Archeany. W: Biologia. Multimedialna encyklopedia PWN Edycja 2.0. Wrocław: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 2008. . 
  2. Andrzej Szeptycki, Czesław Błaszak: Wstęp. W: Zoologia : bezkręgowce. T. 1. Red. nauk. Czesław Błaszak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 2009. . 

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Archeony":

Archeony ArcheonyMethanopyrus kandleriMethanopyrus kandleri Systematyka Domena :Archeony Nazwa systematyczna Archaea Woese , Kandler & Wheelis, 1990 Archeony żyjące w ...

Metanogeny ...

Bakterie ...

Eukarionty ...

Wirusy ...

Mikroorganizm Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie , Archeony , pierwotniaki i niektóre grzyby , ale nie jest jasne czy termin ten ...

Kategoria:Mikrobiologia strony)[+] Antybiotyki (10 kategorii, 38 stron)[×] Antyseptyki (21 stron)[×] Archeony (7 stron)B[+] Bakteriologia (4 kategorie, 64 strony)B cd.[×] Barwienia ...

Prokarionty ...

Carl Woese ...

Klasyfikacja biologiczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Archeony":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie