Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Anna Kamieńska

Anna Kamieńska

Anna Kamieńska
Data i miejsce urodzenia 12 kwietnia 1920
Krasnystaw
Data i miejsce śmierci 10 maja 1986
Warszawa
Narodowość polska
Dziedzina sztuki literatura , poezja
Ważne dziełaKsiążka nad książkami
Rozalka Olaboga

Anna Kamieńska (ur. 12 kwietnia 1920 w Krasnymstawie , zm. 10 maja 1986 w Warszawie ) – poetka, pisarka, tłumaczka i krytyk literacki; autorka książek dla dzieci i młodzieży. Przekładała m.in. z rosyjskiego, bułgarskiego, białoruskiego, słowackiego, serbsko-chorwackiego, łacińskiego oraz hebrajskiego. W jej dorobku znajduje się blisko 100 książek.

Spis treści

Nota biograficzna

Anna Kamieńska urodziła się 12 kwietnia 1920 w Krasnymstawie. Jej rodzice to Tadeusz Kamieński i Maria z Cękalskich[1]. Lata młodości spędziła w Lublinie uczęszczając do szkoły powszechnej i gimnazjum[2] - obecnie III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie . Często gościła u dziadków w podlubelskim Świdniku .

Ojciec Anny umarł wcześnie, więc ciężar wychowania czterech córek spoczął na matce. Pierwsze próby poetyckie podjęła w wieku około 14 lat[3]. Debiutowała pod auspicjami Józefa Czechowicza w 1936 r. w " Płomyczku ", gdzie wydrukowane zostały jej dwa wiersze[4]. Za jej oficjalny debiut przyjmuje się publikację w "Odrodzeniu" w 1944. Od 1937 uczyła się w Liceum Pedagogicznym w Warszawie. W czasie okupacji hitlerowskiej przebywała w Lublinie i na podlubelskich wsiach uczestnicząc w tajnym nauczaniu. Po uzyskaniu matury w działającym konspiracyjnie liceum humanistycznym w Lublinie, prowadziła samodzielne studia polonistyczne, zdając egzaminy na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Po wojnie studiowała filologię klasyczną – początkowo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , a następnie na Uniwersytecie Łódzkim .

Podczas pracy zawodowej związana była z tygodnikiem kulturalnym " Wieś " (w latach 1946 -1953 zatrudniona w redakcji na stałe), tygodnikiem " Nowa Kultura " (w 1950-1963 członek redakcji, w 1953-1957 redaktor działu poezji), miesięcznikiem " Twórczość " (od 1968 członek redakcji). W połowie lat pięćdziesiątych zaczęła także pisać utwory dla dzieci i młodzieży, które początkowo drukowała m.in. w " Płomyczku " i " Świerszczyku ".

W 1948 wyszła za mąż za poetę i tłumacza Jana Śpiewaka . Owoce ich małżeństwa to synowie: Jan Leon (1949-1988 – dziennikarz, publicysta, pisarz, zastępca redaktora nacz. miesięcznika " Powściągliwość i Praca ", działacz społeczny) i Paweł (ur. w 1951; profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim ; w latach 2005-2007 poseł na sejm ).

Anna i Jan wspólnie przekładali rosyjską poezję i dramaty oraz prowadzili liczne prace redakcyjne książek. W 1967 Jan niespodziewanie zachorował na raka. Pogrążona w smutku Anna nieustannie czuwała przy jego łóżku. Odwiedzający ich ks. Jan Twardowski udzielił namaszczenia choremu poecie. Jan Śpiewak zmarł 22 grudnia 1967 .

Poetka bardzo przeżyła jego śmierć. Wiele lat była w żałobie. W tym czasie przyjaźniła się z ks. Twardowskim, którego poznała jeszcze w 1955. Wspólnie prowadzili rozważania na temat literatury, wiary, Boga, Ewangelii . Często odwiedzali grób Jana na Powązkach . W Notatniku Kamieńska wspomina: "Już dziesięć lat tak chodzimy wśród grobów. Ksiądz Jan przyniósł na grób Janka pęk bzu. Zdziwiłam się, że jeszcze istnieje bez. My idziemy, odchodzimy, a kwiaty zostają takie same i noszą takie same imiona". Ks. Twardowski odegrał niewątpliwie istotną rolę w jej późniejszym zainteresowaniu religią.

Kamieńską coraz bardziej pochłaniały sprawy wiary. Jeździła z wykładami do seminariów. Od 1975 uczestniczyła w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych w Warszawie przez Komisję Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego.

W latach siedemdziesiątych odżyły jej związki z Lubelszczyzną . Odwiedza rodzinę (mieszkające w Lublinie i Świdniku dwie siostry) i zaprzyjaźnionych poetów i pisarzy (m.in. poeta Wacław Gralewski, pisarz Józef Zięba ).

Anna Kamieńska zmarła 10 maja 1986 w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe celebrował prymas Józef Glemp , który wyraził sie o niej: "Prorokini Anna". W swoim Notatniku zapisała: "Proszę o taki nekrolog: Z radością przyjęła śmierć. Prosi bliskich o przyjęcie jej śmierci z radością".

Kamieńska we wspomnieniach

 • Julia Hartwig wspomina nastoletnią Annę Kamieńską[3]:

"(...) Była duszą zbuntowaną, poszukującą. Trapiło ją wiele kompleksów, głęboko przeżywała wszystko, co uważała za krzywdę. Ludzie najczęściej nic sobie nie robią z poczucia, że coś jest nie tak, a Anna z wieloma rzeczami nie potrafiła się pogodzić. Nie akceptowała też własnej urody. (...) Miała charakter wyznawczy. Musiała w coś wierzyć, i to do końca. I jeśli coś jej stawało na drodze, cierpiała. (...) Ta cecha charakteru dawała zresztą o sobie znać przez całe jej życie".

 • Ks. Jan Twardowski wspomina:[5]

"I przed nawróceniem, i po nawróceniu Anna była mądrym człowiekiem. Poszukując Boga, bardzo wiele wymagała od siebie. (...) Ta przemiana, dogłębna i wszechstronna, nie mogła ominąć jej twórczości. Słowa służyły już nie tylko zapisywaniu dzień po dniu cierpienia, ale i były próbą pokonywania rozpaczy. Anna inaczej teraz pojmowała zadania sztuki. Nie pragnęła powiększać swojego dorobku o nowe wiersze. Wiedziała bowiem, że żaden wiersz nie jest w stanie oddać prawdy ludzkich doświadczeń. Sięgała jednak po pióro, by nazwać swój niepokój i wyrazić z trudem odnajdywaną nadzieję. Każde wypowiedziane słowo miało swoją wagę, zawierał się w nim ogromny trud człowieka poszukującego sensu."

Nagrody za pracę literacką

Konkursy imienia Kamieńskiej

 • od 1968 w Świdwinie na Pomorzu co roku odbywa się ogólnopolski konkurs poetycki imienia Jana Śpiewaka i (od 2005) także Anny Kamieńskiej, jeden z najstarszych konkursów w Polsce.
 • od 1994 Krasnostawski Dom Kultury corocznie organizuje Konkurs im. Anny Kamieńskiej na najlepszą książkę poetycką Lubelszczyzny.

Bibliografia

 • Zbiory poezji
 1. Wychowanie [Wiersze]. Wwa: KiW 1949
 2. O szczęściu [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1952
 3. Bicie serca [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1954
 4. Pod chmurami [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1957
 5. Poezje wybrane Wwa: Czyt. 1959
 6. W oku ptaka [Wiersze]. Wwa: PIW 1960
 7. Źródła [Wiersze]. Wwa: PIW 1962
 8. Rzeczy nietrwałe [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1963
 9. Odwołanie mitu [Wiersze]. Wwa.: PIW 1967
 10. Biały rękopis [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1970
 11. Wygnanie [Wiersze]. Wwa: PIW 1970
 12. Poezje wybrane Wwa: LSW 1971
 13. Herody [Wiersze]. Wwa: LSW 1972
 14. Poezje wybrane Wwa: Czyt. 1973
 15. Drugie szczęście Hioba [Wiersze]. Wwa: PIW 1974
 16. Milczenia [Wiersze]. Kr.: WL 1979
 17. Rękopis znaleziony we śnie Wiersze z lat 1973-1975. Wwa: Czyt. 1978
 18. Wiersze jednej nocy [Wiersze]. Wwa: LSW 1981
 19. Anna Kamieńska [Wybór wierszy]. Wwa: Czyt. 1982
 20. Raptularz wojenny [Wiersze]. Wwa: [b.w. 1982]
 21. Pierwszy śnieg; Świadkowie [Wiersze]. Łódź: Correespondanance des Art 1983
 22. W pół słowa Wiersze z lat 1970-1980. Wwa: Czyt. 1983
 23. Dwie ciemności Wybór poezji. Pozn.: W drodze 1984
 24. Przyjdź Królestwo [Wiersz]. Wwa: [b.w.] 1984
 25. Nowe imię [Wiersze]. Ciechanów: Epideixis 1987
 26. Milczenia i psalmy najmniejsze [Wiersze]. Kr.: WL 1988
 27. Nie tylko o Sandomierzu [Wiersze m.in. A.K.]. Sandomierz: Ofic. Jędrzejowska 1990
 28. Pisz o kamieniu [Wiersze]. Wwa: PAX 1995
 29. Inne miejsca [Wiersze]. Pozn: W drodze 1996
 30. Jasność w środku nocy [Wybór wierszy]. Wwa: PIW 2001
 31. Wiersze przemilczane [Wybór wierszy]. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008
 • Opowiadania, powieści, refleksje
 1. Czasy małego szczęścia [Opowiadania]. Łódź: WŁ 1963
 2. Rozmowy z profesorem Daleczko [Powieść]. Łódź: WŁ 1969
 3. Notatnik [1965-1979]. Pozn: W drodze. [Cz. 1]. 1965-1972. 1982; [Cz. 2]. 1973-1979. 1987
 4. Deszczowe lato [Opowiadania]. Wwa: PIW 1979
 5. Mały notatnik [Refleksje, sentencje]. Bytom: Oficyna 4K 2002
 • Wiersze, opowiadania, powieści dla dzieci
 1. Słoneczny lizak [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1960
 2. Zajęczy pałac [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1962
 3. Pod jabłonią [Wiersze]. Wwa: Ruch 1966
 4. Dębowa kołyska [Wiersze]. Wwa: Ruch 1967
 5. Samowarek mojego dziadka [Opowieść]. Wwa: NK 1967
 6. W Nieparyżu i gdzie indziej [Powieść]. Wwa: NK 1967
 7. Rozalka Olaboga [Powieść]. Wwa: NK 1968
 8. Są takie wyspy [Powieść]. Wwa: NK 1970
 9. W królestwie Plastelinii [Wiersze]. Wwa: Ruch 1970
 10. Żołnierze i żołnierzyki [Powieść]. Wwa: NK 1971
 11. Jaworowi ludzie [Wiersze]. Wwa: Ruch 1973
 12. Wielkie małe rzeczy [Opowieść]. Wwa: Czyt. 1974
 13. Sześciopiętrowy dzień [Opowieść]. Wwa: KAW 1975
 14. Świat się ciągle zaczyna [Opowieść]. Wwa: Czyt. 1975
 15. Marianna [Opowieść]. Wwa: Czyt. 1980
 16. Dom w domu [Opowieść]. Wwa: NK 1982
 17. Wiersze dla dzieci Wr: Siedmogród 2000
 • Felietony i eseje o poezji
 1. Pragnąca literatura Problemy pisarstwa ludowego i nurtu ludowego poezji współczesnej. [Eseje]. Wwa: LSW 1964
 2. Jeden z grzechów pięknych [Felietony]. Lubl.: WLubel. 1967
 • Książki o tematyce religijnej
 1. Twarze księgi [Szkice o Biblii]. Wwa: PAX 1982
 2. Ojcze nasz [Komentarz dla dzieci do modlitwy „Ojcze nasz”]. Pozn.: W drodze 1983
 3. Książka nad książkami [Opowieści o Starym Testamencie dla dzieci]. Wwa: NK 1985
 4. Na progu słowa [Szkice]. Pozn.: W drodze 1985
 5. Osiem 8 x radość czyli o ośmiu błogosławieństwach kazania na Górze. [Rozważania religijne dla dzieci]. Pozn.: W drodze 1985
 6. Wszystko jest w Psalmach [Opowieści dla dzieci o Psalmach Dawidowych]. Pozn.: W drodze 1990
 • Przekłady
 1. Piołunowe ziele Wybór rosyjskiej liryki ludowej. Wwa: PIW 1961
 2. V. Nezval: Rzeczy, kwiaty, zwierzęta i ludzie [Opowiadania]. Wwa: NK 1965
 3. Perły i kamienie Wybór serbsko-chorwackiej poezji ludowej. Wwa: PIW 1966
 4. D. Gabe: W naszych oczach [Opowieści dla dzieci]. Wwa: NK 1967
 5. Owidiusz: Przemiany [Poemat]. Wwa: NK 1969
 6. B. Apriłow: Przygody Liska na morzu Gdańsk: WM 1971
 7. D. Gabe : Poczekaj, słońce [Wiersze]. Wwa: PIW 1972
 8. J. Dantyszek: Pieśni Olsztyn: Pojezierze 1973
 9. W. Prichodźko: Szedł Antoszka [Wiersze]. Wwa: NK 1976
 10. S. Hozjusz: Poezje Olsztyn: Pojezierze 1980
 11. A. Dałczew: Poezja Wwa: PIW 1981
 12. Tomasz á Kempis: O naśladowaniu Chrystusa Wwa: Pax 1981
 13. I. Krasko: Nox et solitudo [Wiersze]. Kat.: Śląsk 1982
 14. Do źródeł Psalmy i inne przekłady poetyckie. Pozn.: W drodze 1988
 15. Z mądrości Talmudu Wwa: PIW 1988
 • Przekłady c.d. (wspólnie z J. Śpiewakiem)
 1. M. Gorki: Dzieci słońca [Dramat]. Wwa: PIW 1952
 2. L. Leonow: Zwykły człowiek [Komedia]. Lit. Radz. 1969 nr 51 s. 5-58
 3. M. Gorki: Na dnie [Dramat]. Wwa: PIW 1951
 4. L. Leonow: Dyrektor Morza Kaspijskiego [Komedia]. Wyst. Świdnica 1951
 5. M. Gorki: Barbarzyńcy Sceny z miasta powiatowego. [Dramat] Wwa: PIW 1952
 6. Oj, lesie, lesie zielony Wybór bułgarskiej pieśni ludowej. Wwa: PIW 1956
 7. T. Tiutczew: Poezje Wwa: PIW 1957
 8. Czeska i słowacka pieśń ludowa Wybór. Wr: Ossol. 1960
 9. W. Chlebnikow: Poezje Wwa: PIW 1963
 10. W. Chlebnikow: Włamanie do wszechświata Poezja i proza. Kr.: WL 1972
 • Prace redakcyjne
 1. M. Konopnicka: Poezje i nowele Wwa: KiW 1951
 2. M. Konopnicka: Wybór nowel Wwa: KiW 1951
 3. Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Wwa: Czyt. 1961
 4. M. Konopnicka: Wiersze wybrane Wwa: PiW 1965
 5. Ziemia gorąca Antologia współczesnej poezji bułgarskiej. Wwa: LSW 1968
 6. Malowanie w przestrzeni Almanach poetów Ziemi Koszalińskiej. Pozn.: WP 1970
 7. Poeta ziemi rodzinnej Zbiór wspomnień i esejów o Stanisławie Piętaku. Wwa: LSW 1970
 8. Od Czarnolasu Najpiękniejsze wiersze polskie. Wwa: Iskry 1971
 9. Od Leśmiana Najpiękniejsze wiersze polskie. Wwa: Iskry 1974
 10. Złote litery Antologia poezji polskiej. Wwa: Ruch 1974
 11. Horoskop Pamiętnik ze współczesnej poezji polskiej. Wwa: KAW 1975

Audioteka

 1. Anna Kamieńska - Wiersze wybrane - Polskie Nagrania "Muza" N-0269; Autorka czyta swoje wiersze: "De natura", "Po drugiej stronie góry", "Wiatr", "Zaśnij w kropli bursztynowej", "Powietrze", "Propozycje w czas trwogi", "Muzy", "Żywioły", "Dokąd odbiegacie zbrojne trzciny", "Jeszcze nie jesteś podobny", "Świątek", "Śmierć drzewa", "Rzeźba" [6]
 • Audycje radiowe
 1. Lublin słowem malowany - Lublin z 1944 roku wspominają: S. Grodzieńska, Z. Bystrzycka, J. Huszcza, A. Kamieńska ( Radio Lublin S.A. , Jurkiewicz Barbara, Kotowicz Krystyna, 1974 rok) [7]
 2. Powrót do źródeł - Dzieciństwo, młodość i debiut poetki i tłumaczki Anny Kamieńskiej (Radio Lublin S.A., Brzezińska Maria, 1981 rok) [8]

Przypisy

 1. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury – słownik bibliograficzny, tom IV, Wwa: WSP 1996
 2. A. Grychowski: Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich, Lublin 1974
 3. 3,0 3,1 Przyjaźń panieńska. O Annie Kamieńskiej opowiada Julia Hartwig
 4. A. Nowosad Wspomnienie o Annie Kamieńskiej, "Ziemia Krasnostawska" nr 6/1996
 5. o przyjaźni z poetką Anną Kamieńską
 6. KPPG
 7. Audycje
 8. Audycje

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Anna Kamieńska":

Brno ...

Iwan IV Groźny ...

XVI wiek ...

Stanisław Hozjusz ...

Wojciech Bogusławski ...

1731 ...

Zygmunt III Waza ...

Maciej Słomczyński ...

1977 ...

Ludwik XVIII ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Anna Kamieńska":

115b Polityka ostatnich Jagiellonów. Pierwsze bezkrólewia. (plansza 10) ...

009. Charakter - ludzkie cechy charakteru (plansza 20) ...

Zemsta - dramatem (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie