Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Analfabetyzm

Analfabetyzm

Analfabetyzm i półanalfabetyzm
ICD-10 Z55.0
Odsetek ludności umiejącej pisać i czytać na świecie
Analfabetyzm w Rzeczypospolitej Polskiej międzywojennej ( 1931 )

Analfabetyzm ( gr. αναλφαβετος nie znający liter) – brak umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania czterech podstawowych działań matematycznych u osób dorosłych, tj. wg kryteriów UNESCO – powyżej 15. roku życia. Osoby nie posiadające takiej umiejętności nazywane są "analfabetami".

We współczesnych bogatych społeczeństwach przemysłowych problem absolutnie marginalny, dotyczący na ogół poniżej pół procenta ludności. W krajach Trzeciego Świata sięga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent mieszkańców. Obecnie szacuje się, że w Europie jest 3% analfabetów, w Ameryce Pd. - 15%, w Azji - 33%, a w Afryce - 50%.

W Polsce analfabetyzm był spuścizną po polityce zaborców, którzy dążyli do ograniczania szkolnictwa. W 1914 na ziemiach polskich było: 57% analfabetów w zaborze rosyjskim, 40% w Galicji i 5% w zaborze pruskim. Wg statystyk w Polsce w 1921 było 33,1% analfabetów, w 1931 - 23,1%, w 1960 - 2,7%, w 1978 - 1,2%.

Nie jest łatwa ocena skali analfabetyzmu wtórnego oraz funkcjonalnego (dot. niemożności zrozumienia i wykorzystania drukowanych informacji oraz przedstawień graficznych tj. ikon, wykresów, diagramów), czyli praktycznej niezdolności posługiwania się słowem pisanym: braku zrozumienia treści najprostszych instrukcji, braku umiejętności wypełnienia najprostszych formularzy. Podobnie jest z analfabetyzmem matematycznym, czyniącym ludzi niezdolnymi do sprawdzenia rachunku w kasie sklepowej, nie mówiąc o obliczeniu podatków. Badanie tych zagadnień daje czasem bardzo różne wyniki, w zależności od przyjętych kryteriów. Odsetek ten nawet w bogatych krajach może sięgać 50 i więcej procent. Ocenia się np., że 77% Amerykanów, 47% Polaków i 28% Szwedów ma problemy ze zrozumieniem tekstów, a mianem sprawnych językowo można nazwać w tych trzech krajach odpowiednio tylko 2%, 21% i 32% mieszkańców (wg International Adult Literacy Society).

Jakkolwiek zwalczanie analfabetyzmu pierwotnego udaje się metodami stosunkowo prostymi (choć dla biednych krajów nawet one bywają zbyt kosztowne) - przez zapewnienie wszystkim dzieciom podstawowej edukacji, tak zjawisko pojawiania się analfabetyzmu wtórnego jest znacznie trudniejsze do opanowania i wiązać się musi z upowszechnieniem czytelnictwa wśród ogółu ludności - zachęcania do korzystania z bibliotek, księgarni, prasy, internetu.

Procesem zmniejszającym analfabetyzm jest alfabetyzacja.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Analfabetyzm":

Społeczeństwo tradycyjne ...

Świadkowie Jehowy ...

Polityka ukrainizacji w USRR w latach 1923-1929 ...

Województwo wołyńskie (II Rzeczpospolita) ...

Historia Ukrainy ...

Indyjski Kongres Narodowy ...

1949 ...

Feliks Koneczny wszystkiego niezbędnego do jej ostatecznego wykrystalizowania, jednak Kozacy ze względu na powszechny Analfabetyzm, pozbawienie rozpędu kulturalnego i powszechną ciemnotę i anarchię rozpętali między sobą ...

Wskaźnik Ubóstwa Społecznego ...

1901 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Analfabetyzm":

125. Społeczno-gospodarczy podział państw (plansza 6) przekracza 250 USD na 1 mieszkańca) niskim poziomem oświaty (w wielu krajach poziom Analfabetyzmu wynosi 90%) ...

136. Konflikty zbrojne w Afryce, walka z terroryzmem i oś Północ-Południe (plansza 16) Kambodża (kolor niebieski) Konflikty zbrojne w Afryce, walka z terroryzmem i oś Północ-Południe Analfabetyzm w wybranych państwach: poniżej 5%: Chile, Argentyna, Rosja, Kazachstan, Gruzja, Armenia, Turkmenistan, ...

125. Społeczno-gospodarczy podział państw (plansza 4) w Chinach i Tajlandii jest on bardzo duży) zróżnicowany poziom oświaty (np. poziom Analfabetyzmu w Indiach i Pakistanie wynosi ponad 50%, podczas gdy w Argentynie ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie