Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Amplituda

Amplituda

Napięcie sinusoidalne
1 = Amplituda
2 = Wartość międzyszczytowa
3 = Wartość skuteczna
4 = Okres

Amplituda w ruchu drgającym i w ruchu falowym jest to największe wychylenie z położenia równowagi. Jednostka amplitudy zależy od rodzaju ruchu drgającego: dla drgań mechanicznych jednostką może być metr , jednostka gęstości lub ciśnienia (np. dla fali podłużnej); dla fali elektromagnetycznej tą jednostką będzie V /m.

W formalnym opisie drgań amplituda jest liczbą nieujemną określająca wielkość przebiegu funkcji okresowej .

Amplituda A w przebiegach sinusoidalnych jest maksymalną wartością tego przebiegu:

y=A \sin(\omega t +\varphi) (1)

W przypadku funkcji ze składową stałą, amplituda dotyczy tylko części sinusoidalnej :

y=A \sin(\omega t +\varphi) +B (2)

Amplitudą w tym przypadku nie jest A+B, a tylko wartość A.

Często spotykane błędy w definiowaniu amplitudy

Pojęcie amplitudy często jest mylnie określane jako różnica pomiędzy maksymalną a minimalną wartością przebiegu (czyli wg tego, wynosiłaby 2A – jest to amplituda międzyszczytowa)

Nieprawdziwe jest również definiowanie amplitudy jako wartość średnia z modułów maksymalnej i minimalnej wartości przebiegu (czyli {|y_{max}|+|y_{min}|} \over 2); taka definicja jest słuszna jedynie dla przebiegów symetrycznych np. sinusoidalnego z równania (1), gdyż wówczas | ymax | = | ymin | .

W meteorologii i klimatologii

W tym przypadku pojęcie amplitudy stosuje się do opisu zjawisk, które nie mają ściśle okresowego charakteru. Amplituda jest wówczas różnicą między maksymalnymi i minimalnymi wartościami liczb charakteryzujących przebieg jakiegoś parametru pogody w odniesieniu do badanego okresu (doby, miesiąca, roku itd.). Pojęcie to odnosi się również do wahań wartości średnich w badanym okresie. Parametrami, których zmienność charakteryzują amplitudy dobowe, miesięczne, roczne są m.in: temperatura, ciśnienie, wilgotność, nasłonecznienie, ilość opadów itd.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Amplituda":

Wrażenie ...

Pobrzeże Kaszubskie w głębi kraju, lecz jesień wyraźnie cieplejsza. Średnia roczna oraz średnia dobowa Amplituda temperatur są mniejsze niż w głębi kraju, ze względu na większe ...

Mierzeja Wiślana w głębi kraju, lecz jesienią wyraźnie cieplej. Średnia roczna oraz średnia dobowa Amplituda temperatur są mniejsze niż w głębi kraju, ze względu na większe ...

Zamość wyróżnia się tu większym stopniem kontynentalizmu , na co wskazuje dość wysoka roczna Amplituda temperatury – najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (-4,4 °C), natomiast najcieplejszym lipiec (+17,4 °C). ...

Fala równania falowego można przedstawić w postaci:co może być zapisane prościej, przyjmując:gdzie:A – Amplituda fali,T – okres drgań ,λ – długość fali,ω – częstość kołowa zwana ...

Fala stojąca stojąca nie jest więc falą - drgania się nie propagują. Miejsca gdzie Amplituda fali osiąga maksima nazywane są strzałkami, zaś te, w których Amplituda ...

Zjawisko tunelowe ...

Faza fali (np. fala płaska w przestrzeni) w jednorodnym ośrodku opisywana jest równaniemgdzie:A – Amplituda fali ω – częstość falit – czas k – wektor faliz – współrzędna ...

Spektroskopia strat energii elektronów EELS ...

Pulsar ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Amplituda":

027. Charakterystyka wód wszechoceanu (plansza 6) oceany i położone w ich pobliżu obszary lądowe, charakteryzują się niższymi rocznymi Amplitudami temperatur powietrza. Przewodnictwo cieplne wody, czyli jej zdolność do samorzutnego wyrównywania ...

025. Uwarunkowania i konsekwencje strefowości klimatycznej Ziemi w środowisku geograficznym (plansza 10) ...

025. Uwarunkowania i konsekwencje strefowości klimatycznej Ziemi w środowisku geograficznym (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie