Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Allah

Allah

Islam

Meczet

Wiara

AllahMonoteizm
MahometPieczęć Proroków
Prorocy Islamu • Rezurekcja

Praktyka i Duchowość
5 filarów islamu

Wyznanie wiaryModlitwa
PostDobroczynność
PielgrzymkiSufizmDhikr

Historia i przywódcy

Ahl al-BajtSahaba
Kalifowie PrawowierniImam w sunnizmieImam w szyizmie

Teksty i prawo

KoranSunnaHadis
FikhSzariatKalam
Mazhab

Kierunki religijne

SunnizmSzyizmCharydżyzm

Kultura i społeczeństwo

SztukaFilozofia
KalendarzKobieta

Zobacz też

Glosariusz islamu

Ozdobny napis "Allah" w piśmie arabskim

Allah (z arab. , IPA : [ʔaɫɫɑːh], ) – w języku arabskim słowo oznaczające Boga jedynego.

Początkowo słowo Allah było wykorzystywane zarówno przez pogańskich Arabów do określania boga Księżyca - Sina , wywodzącego się od sumeryjskiego boga księżyca Nanny , jak i przez chrześcijańskich Arabów do określania Boga. Pomimo, że jest tradycyjnie związane z islamem, słowo Allah nie jest specyficzne dla tej religii. Także wśród przedislamskich i chrześcijańskich Arabów słowami Allah/Alihah oznaczającymi to samo co u żydów Eloh/Elohim określano Boga w rozumieniu monoteistycznym. Słowo Allah występuje między innymi na inskrypcji z Umm al-Dżimal. Od czasów Mahometa zaczęło ono oznaczać dla muzułmanów w języku arabskim wyłącznie Jedynego Boga, i dlatego chociaż posiada ono lingwistycznie liczbę mnogą i rodzaj żeński, to te formy gramatyczne nie są obecnie stosowane przynajmniej wśród muzułmanów.

Spis treści

Etymologia

Arabskie słowo Allâh (alif-lam-lam-hah [ALLH]) oznacza: "Bóg Jedyny". Składa się z dwóch słów:

al – będące rodzajnikiem określonym, ilāh – które znaczy bóg, całe zaś słowo Allāh – oznacza Boga w rozumieniu monoteistycznym .

Słowo ilâh oznacza jakiegokolwiek boga, bóstwo , cokolwiek co jest czczone. Odpowiednikiem arabskiego ilâh jest hebrajskie słowo eloh ( alef - lamed - he , w liczbie mnogiej Elohim ). Napisane w pierwotnej formie paleohebrajskiej bądź aramejskiej czy w piśmie nabatejskim wymówić można na kilka różnych sposobów.

W podstawowej formie słowo to (wymawiane alah), jest czasownikiem o znaczeniu "przysięgać" lub "składać przysięgę", jak również czasownikiem "ubóstwiać" lub "czcić."[1]

Rdzeń tego słowa pochodzi od jeszcze starszego słowa – el, które znaczy bóg, bóstwo, moc, siła. Słowo to ma takie samo znaczenie jak arabskie słowo ilāh, aramejskie īl[2]. czyli takie jak w języku polskim bóg, bóstwo.

Alternatywną, także prawidłową pisownią w języku polskim , jest Allach[3]. „Allah” jest jedynym arabskim słowem, w którym wymawiane jest /ɫ/ (stąd u Sienkiewicza pisownia „Ałłah”).

Allah w islamie

Według muzułmanów Allah jest jedynym bytem samoistnym, stwórcą wszechświata i jego najwyższym władcą. Cały świat podlega ciągłym przemianom, ponieważ jest w każdej chwili tworzony na nowo. Wszystkie prawa świata wywodzą się z Jego woli i mądrości.

Nie ma bóstwa prócz Boga Jedynego, a Mahomet jest jego Prorokiem[4]

To wyznanie wiary w jedynego Boga – Allaha jest jednym z pięciu filarów islamu . Każdy muzułmanin musi oddawać mu bezwarunkową cześć i bezwzględnie poddać się jego woli i wyrokom. Bóg jest jeden i jedyny, a jego wszechmoc i panowanie niepodzielne:

Ziemia i niebo, niezmierzone przestrzenie, cały świat, są Jego królestwem. Zarówno mu są wiadome czyny, które na jaw wydajesz, jak i te, które ukrywasz w tajemnicy; wie to co mówisz głośno i to co cicho. Nie masz Boga nad Niego. Najpiękniejsze imiona należą Jemu. [Koran 20:5-7]

Dla muzułmanów najcięższym grzechem , którego według islamu Bóg nigdy nie przebacza, jest szirk - oddawanie czci innym bogom oprócz niego:

Pan nie przebaczy bałwochwalcom. On odpuszcza podług swej woli wszystkie inne występki, lecz bałwochwalstwo jest jedną z największych zbrodni. [Koran, 4:48]

Islam krytykuje chrześcijańskie poglądy o Jezusie jako Synu Bożym czy dogmat o Trójcy Świętej .

Istotę Boga – Allaha określa w Koranie 99 przymiotników, nazywanych atrybutami lub imionami (nie w dosłownym tego słowa znaczeniu) Allaha; kolejność tych imion jest taka, w jakiej pojawiają się w Koranie, pierwszym z nich jest ar-Rahman ("miłościwy"). Zasadniczo muzułmanie uważają, że "imion" tych Allah posiada 100, jednak ostatnie z nich zna tylko On sam. Właśnie owym 99 atrybutom odpowiada 99 paciorków muzułmańskiego różańca ( subhy ).

Pomiędzy światem ludzi a Allahem muzułmańska kosmologia umieszcza świat bytów nadprzyrodzonych: aniołów – sług bożych i dżinnów , do których zalicza się też Szatan .

Wbrew obiegowym opiniom wyraz "Allah" nie oznacza tylko Boga u muzułmanów, bo nie jest imieniem własnym Boga. To arabskie słowo oznaczające Boga jest używane także przez arabskojęzycznych chrześcijan na określenie chrześcijańskiego Boga w Trójcy Jedynego. Arabskie słowa Allah i Alihah stanowią odpowiedniki hebrajskich słów Eloh i Elohim.

Allah w chrześcijaństwie

Słowo "Allah" jest używane przez arabskich chrześcijan jako naturalne, arabskie, przedmuzułmańskie i językowo uniwersalne (niezwiązane z zasady z żadną religią) słowo oznaczające po prostu Boga (ang. God, franc. Dieu), nie będące w żadnym aspekcie "imieniem własnym Boga w islamie" (jak błędnie uważa się czasami na Zachodzie). Arabscy chrześcijanie uważają ponadto, że ostatnie 100. imię Allaha to ath-Thaluth al-Muqaddas - Trójca Święta , będące zasadniczą istotą Boga jako Miłości.

Sentencje arabskie

 • Allahu akbar = "Bóg jest wielki"
 • Allahu mahabbah = "Bóg jest miłością"
 • Allahu al-ahad = "Bóg jest jeden"
 • Bismillah = "W imię Boga"
 • Insza'allah = "Jak Bóg da"
 • Allahu arabos = "Bóg tak każe"
 • Maszallah = "Bóg tak chciał"

Zobacz też

Przypisy

 1. słownik Milon Ben-Y'hudaah, Ivri-Angli (Ben Yehuda's Hebrew-English Dictionary)
 2. "Illustriert Bibel Lexikon", Hugo Odeberg & Thoralf Gilbrant, str. 2103
 3. Wielki słownik ortograficzny PWN
 4. Inne wersje tłumaczenia: "Nie ma bóstwa prócz Boga Jedynego, a Muhammad jest jego Prorokiem", "Nie ma innego Boga prócz Boga Jedynego, a Mahomet jest jego Prorokiem"; więcej w: Szahada


Inne hasła zawierające informacje o "Allah":

Kismet ...

1962 stycznia – Olga Tokarczuk , pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka 30 stycznia – Abd Allah ibn Husajn , Abdullah II – Król Jordanii od 1999rokuLuty 2 lutego – ...

Allah Islam MeczetWiaraAllah – Monoteizm Mahomet – Pieczęć Proroków Prorocy Islamu • RezurekcjaPraktyka i Duchowość 5 filarów ...

Al-Fatihah ...

Mohammad Amin al-Husajni ...

Archanioł Gabriel ...

Transjordania urzędowy arabski Język używany arabski Stolica Amman Ustrój polityczny emirat , brytyjskie terytorium mandatowe Ligi Narodów Ostatnia głowa państwa Król Transjoranii (jedyny) Abd Allah Ibn Husajn Ostatni szef rządu Premier Transjordanii (ostatni) Tawfik Abu al-Huda Powierzchnia  • całkowita92 300 km²Utworzenie emiratu ...

Abbasydzi w więzieniu (według niektórych podań, został zamordowany). Jego brat, Abu al-Abbas Abd Allah, znany jako As-Saffah (ar. 'rozlewca krwi'), przejął zwierzchnictwo nad rebeliantami i ...

Ramallah Na mapach: 31°54'18″N 35°12'16″E / 31.905, 35.20444 RamAllahرام اللهRamAllahRamAllah Państwo   Palestyna  /    Izrael Powierzchnia 16,3 km² Położenie31° 54' 18 '' N 35° 12' 16'' E Ludność •  liczba ludności 25 500 Nr kierunkowy 413Położenie ...

Wzgórze Świątynne ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Allah":

024 Arabowie w czasach wczesnego średniowiecza (plansza 6) ...

024 Arabowie w czasach wczesnego średniowiecza (plansza 15) ...

09. Funkcje i formy państwa (plansza 7) le height=380 width=770 > Abd Allah bin Abd al - Aziz Al Saud Współczesne monarchie absolutne Arabia Saudyjska Od ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie