Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Alkohol butylowy

Alkohol butylowy

Alkohol butylowy
Ogólne informacje
Nomenklatura systematyczna ( IUPAC ):
butan-1-ol, 1-butanol
Inne nazwyalkohol butylowy
alkohol n-butylowy
butanol
n-butanol
Wzór sumarycznyC4H10O
Inne wzoryC4H9OH
SMILES
Masa molowa 74,1216 g / mol
Wyglądbezbarwna, klarowna ciecz
Identyfikacja
Numer CAS 71-36-3
PubChem 263[1]
Niebezpieczeństwa
Zagrożenia
Łatwopalny
Łatwopalny
(F)
NFPA 704

3
1
0
 
Temperatura zapłonu 26-29 °C
Zwroty ryzyka R10, R22, R37/38, R41, R67
Zwroty bezpieczeństwa S7/9, S13, S26, S37/39, S46
Numer RTECS EO1400000
Podobne związki
Podobne związki alkohol propylowy
alkohol pentylowy
izobutanol
2-butanol
tert-butanol
kwas masłowy
butan
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków standardowych (25 °C, 1000 hPa)

Alkohol butylowy lub inaczej butanol to alkohol zawierający 4 atomy węgla o wzorze sumarycznym C4H9OH. Jest używany głównie jako rozpuszczalnik oraz produkt przejściowy w reakcjach chemicznych; rozważa się jego stosowanie jako paliwa.

Spis treści

Izomery

Butanol może występować w czterech formach izomerycznych. Nazwa butanol (lub alkohol butylowy) nie jest jednoznaczna, odnosi się jednak zazwyczaj do n-butanolu (1-butanolu), czyli związku, w którym grupa hydroksylowa przyłączona jest do skrajnego atomu węgla prostego łańcucha czterowęglowego. Ten sam łańcuch połączony z grupą hydroksylową przez wiązanie z jednym z wewnętrznych atomów węgla nosi nazwę sec-butanol (2-butanol). Rozgałęziony izomer z grupą hydroksylową powiązaną z zewnętrznym atomem węgla to izobutanol (2-metylo-1-propanol), natomiast rozgałęziony izomer z grupą hydroksylową powiązaną z wewnętrznym atomem węgla to tert-butanol (2-metylo-2-propanol).

n-butanolsec-butanolizobutanoltert-butanol

Izomery butanolu mają różne temperatury krzepnięcia i wrzenia . Są słabo rozpuszczalne w wodzie , gorzej niż etanol i lepiej niż cięższe alkohole (o większej ilości atomów węgla). Jest tak ponieważ alkohole zawierają grupę hydroksylową, przez co mają strukturę polarną zwiększającą rozpuszczalność w wodzie. Równocześnie tworzenie przez węgiel łańcuchów zmniejsza rozpuszczalność w wodzie. Metanol , etanol i propanol są dobrze rozpuszczalne w wodzie, gdyż przeważa tam wpływ struktury polarnej, natomiast butanol jest słabo rozpuszczalny, gdyż oba czynniki są w równowadze. Podobnie jak większość alkoholi, butanol jest toksyczny.

Zastosowania

Butanol jest stosowany jako rozpuszczalnik w procesach chemicznych oraz włókiennictwie . Pełni także rolę produktu pośredniego w reakcjach chemicznych. Jest również używany jako rozpuszczalnik do farb, składnik lakierów , olejów hydraulicznych oraz płynów hamulcowych . Na bazie butanolu produkowane są niektóre perfumy . Sole butanolu (butanolany) używane są jako produkt pośredni w reakcjach chemicznych.

Zdolność n-butanolu do rozpuszczania pewnej ilości wody wykorzystywana jest do zatężania wodnych roztworów kwasów nukleinowych [2] oraz do ich oczyszczania przez wytrącanie[3].

Butanol jako paliwo

Butanol może być wykorzystany jako paliwo dla silników wewnętrznego spalania. Ponieważ jego właściwości zbliżone są do benzyny (patrz tabela), butanol może być użyty w 100% jako zamiennik benzyny bez konieczności modyfikacji silnika[4].

Porównanie z innymi paliwami:

Paliwo Wartość
energetyczna
Ciepło
parowania
RON MON
Benzyna 32 MJ/l0.36 MJ/kg  91–99  81–89
Butanol29.2 MJ/l0.43 MJ/kg  96  78
Etanol 19.6 MJ/l0.92 MJ/kg  130  96
Metanol 16 MJ/l1.2 MJ/kg  136  104

Produkcja

Od lat 50. butanol produkowany jest przede wszystkim z paliw kopalnych . Może być produkowany także w drodze fermentacji z biomasy roślinnej (do lat 50. była to główna metoda produkcji butanolu), zazwyczaj słomy , ale również dowolnych innych odpadów roślinnych zwierających węglowodany . Proces ten odbywa się z udziałem bakterii Clostridium acetobutylicum i pozwala na uzyskiwanie butanolu o stężeniu do 7%. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat odkryto także inne bakterie zdolne do produkcji butanolu. Prowadzone są badania nad uzyskaniem szczepów produkujących butanol w większym stężeniu (ponad 9%), umożliwiającym samoczynne rozdzielanie się butanolu od fazy wodnej w trakcie fermentacji[5]. Butanol uzyskany na drodze fermentacji biomasy nazywany jest biobutanolem, a ustawa o biopaliwach nie ogranicza jego rozproszonej produkcji.

Rozważana jest także produkcja butanolu z etanolu poprzez elektrolizę :

4C2H5OH → 2C4H9OH + 2H2 + O2

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Alkohol butylowy – podsumowanie ( ang. ). PubChem Public Chemical Database.
  2. G. Cathala, C. Brunel. Use of N-Butanol for Efficient Recovery of Minute Amounts of Small Rna Fragments and Branched Nucleotides from Dilute-Solutions. Nucleic Acids Res. 18 (1):201, 1990.
  3. M. Sawadogo, M. W. van Dyke. A rapid method for the purification of deprotected oligodeoxynucleotides. Nucleic Acids Res. 19 (3):674, 1991.
  4. ButylFuel,LLC Main Page
  5. P. Pierrot, M. Fick, J. M. Engasser; " Continuous acetone-butanol fermentation with high productivity by cell ultrafiltration and recycling", Biotechnology Letters, 1986, 8 (4), 253-256, DOI: 10.1007/BF01030507


Inne hasła zawierające informacje o "Alkohol butylowy":

Nadciśnienie tętnicze ...

Trzcina cukrowa ...

Oddychanie komórkowe ...

Denaturacja ...

Termometr ...

Szkocja ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Alkohole ...

Zaburzenia rytmu serca ...

Dojrzewanie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Alkohol butylowy":

21 Alkohol i inne używki. Kolizje i wypadki (plansza 6) ...

21 Alkohol i inne używki. Kolizje i wypadki (plansza 5) ...

21 Alkohol i inne używki. Kolizje i wypadki (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie