Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesaalgorytm znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych . Nie wymaga rozkładania liczb na czynniki pierwsze . Algorytm wymyślił Eudoksos z Knidos ( IV wiek p.n.e. ), a Euklides jedynie zawarł go w swoim dziele Elementy .

W algorytmie wykorzystywana jest zależność

NWD(a, b)=\begin{cases} a & \mbox{ dla }b=0 \\ NWD(b, a\ \bmod\ b) & \mbox{ dla }b\geqslant1 \end{cases}

Spis treści

Algorytm

Przebieg algorytmu Euklidesa obliczania NWD liczb a i b:

 1. oblicz c jako resztę z dzielenia a przez b
 2. zastąp pozycję a liczbą b, a pozycję b liczbą c
 3. jeżeli pozycja b = 0, to szukane NWD = a, w przeciwnym wypadku przejdź do 1

Zapis w pseudokodzie :

 NWD(liczba całkowita a, liczba całkowita b)    dopóki b != 0      c := reszta z dzielenia a przez b          a := b      b := c    zwróć a

Zapis w C++ :

int NWD (int a, int b){  int c;  while (b != 0)  {     c = a % b;     a = b;     b = c;   }  return a;}

Zapis w Pascalu :

function nwd(a,b:integer):integer; begin  while a<>b do   if a>b then a:=a-b else b:=b-a;  nwd:=a; end;

Przykłady

Największy wspólny dzielnik

NWD(1071, 1029)\ =\ NWD(1029, 1071\ \bmod\ 1029\ =\ 42)
=NWD(1029, 42)\ =\ NWD(42, 1029\ \bmod\ 42\ =\ 21)
=NWD(42, 21)\ =\ NWD(21, 42\ \bmod\ 21\ =\ 0).

Stąd

NWD(1071,1029)\ =\ 21

Względna pierwszość

Jeżeli największym wspólnym dzielnikiem dwóch liczb jest 1, to są one względnie pierwsze . Przykład dla 46406 i 36957:

ab
4640636957
369579449
94498610
8610839
839220
220179
17941
4115
1511
114
43
31
10

Dowód poprawności

Lemat: NWD (a, b) = NWD (b, a\ mod\ b)

Aby to wykazać, należy udowodnić, że wspólny podzielnik liczb a i b jest również podzielnikiem liczby a\ mod\ b
Przyjmijmy:
d = NWD (a, b) \Rightarrow a=sd,\ b=td
r = a\ mod\ b \Rightarrow a=pb+r
gdzie s, t,p\; są liczbami całkowitymi.
Wtedy:
r=a-pb=sd-ptd=d(s-pt)\;
zatem d\; jest również podzielnikiem r\;

Z lematu wynika przez indukcję , że jeśli algorytm się zakończy, to da poprawny wynik. Pozostaje udowodnić, że się zakończy. Wystarczy w tym celu zauważyć, że 0\leqslant a\ mod\ b\leqslant b-1, więc w każdym kroku algorytmu wartość b\; zmniejsza się przynajmniej o 1. Ponieważ nie może nigdy być ujemna, algorytm musi się zakończyć.

Złożoność czasowa

Dla dowolnych liczb m>n\geqslant 0 algorytm Euklidesa zwraca wartość NWD(m, n) po co najwyżej 2\cdot \log_2\ (m+n) przebiegach pętli.

Dowód

 • Lemat: Jeśli a\geqslant b to
b + a \bmod b < \tfrac{2}{3}\cdot (a+b)
(1)
(1) jest równoważne b +3 \cdot (a \bmod b)<2a
Podstawiając
a=b\cdot (a \operatorname{div} b) + a \bmod b
otrzymuje się:
b + a \bmod b < 2b\cdot (a \operatorname{div} b)
i ponieważ a\geqslant b to a \operatorname{div} b\geqslant 1, oraz ponadto z własności modulo a \bmod\ b \leqslant b otrzymujemy:
b + a \bmod b < 2b \leqslant 2b\cdot (a \operatorname{div} b)
 • Przy pierwszej iteracji mamy a + b = m + n\;, po k-tym przebiegu pętli:
a + b\leqslant \left(\tfrac{2}{3}\right)^k\cdot (m + n)
 • Ponieważ a + b\geqslant 1, po ostatnim, l-tym przebiegu pętli będzie:
1\leqslant \left(\tfrac{2}{3}\right)^l\cdot (m + n)
\left(\tfrac{3}{2}\right)^l\leqslant m + n
\log_2\ (m\ +\ n) \geqslant l\cdot \log_2\ \tfrac{3}{2} > \tfrac{1}{2}\cdot l
l\ <\ 2\cdot \log_2\ (m\ +\ n)

Największej liczby kroków algorytmu wymagają dwa kolejne elementy ciągu Fibonacciego .

Rozszerzony algorytm Euklidesa

Jeśli przechowywana będzie informacja o kolejnych ilorazach, to będzie też można wyznaczyć liczby całkowite w równaniu a\cdot p + b\cdot q =\operatorname{NWD} (a, b). Ta metoda nazywana jest rozszerzonym algorytmem Euklidesa.

Na przykład dla liczb 174 i 18 w algorytmie Euklidesa uzyskuje się wyniki pośrednie:

174 / 18 = 9\mbox{ i reszta }12\;
18 / 12 = 1\mbox{ i reszta }6\;
12 / 6 = 2\mbox{ i reszta }0\;

lub przepisując wszystkie równania w taki sposób, by w pierwszym równaniu po prawej stronie występowała tylko suma pewnych wielokrotności liczb 174 i 18:

12 = 1 \cdot 174 + (-9) \cdot 18\;
6 = 1 \cdot 18 + (-1) \cdot 12\;
0 = 1 \cdot 12 + (-2) \cdot 6\;

Zauważmy, że w pierwszym równaniu po prawej stronie występuje kombinacja liniowa liczb 174 i 18, podobnie jak w równaniu a\cdot p + b\cdot q =\operatorname{NWD} (a, b). W następnych równaniach po prawej stronie mamy zawsze kombinację liniową liczb 174, 18 lub liczb, które wystąpiły po lewej stronie we wcześniejszych równaniach.

Kluczowa dla rozszerzonego algorytmu Euklidesa staje się możliwość stopniowego zastępowania tych liczb przez kombinacje liniowe liczb wejściowych aż do otrzymania równości:

\operatorname{NWD}(a, b) = \mbox{kombinacja liniowa liczb a, b}\;

np.

6 = 1 \cdot 18 + (-1)\cdot 12 = 1\cdot 18 + (-1) \cdot (1\cdot 174 + (-9) \cdot 18) = (-1) \cdot 174 + 10 \cdot 18

Zapis algorytmu w pseudokodzie:

// Zakładamy, że a > 0 i b > 0.a0 = ab0 = b// Inicjalizacja. Utrzymujemy niezmienniki p*a0 + q*b0 = a oraz r*a0 + s*b0 = bp = 1; q = 0;r = 0; s = 1;// algorytmwhile (b != 0) c = a mod b quot = floor( a/b ) a = b b = c new_r = p - quot * r new_s = q - quot * s p = r; q = s r = new_r s = new_s// Wówczas NWD(a0, b0) = p*a0 + q*b0

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Algorytm Euklidesa":

Nadciśnienie tętnicze ...

Sortowanie ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Sztuczna inteligencja ...

Sieć neuronowa ...

Dowód (matematyka) ...

Geometria ...

Liczba pierwsza ...

Platonizm ...

Oprogramowanie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Algorytm Euklidesa":

Schemat blokowy algorytmu (plansza 2) ...

Rozwinięcia dziesiętne (plansza 7) ...

Algorytmy - podstawy i zastosowanie (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie