Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Armia Ludowa

Armia Ludowa - AL, konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej z 1 I 1944. Powstała w wyniku przemianowania Gwardii Ludowej. Działała wyłącznie na obszarze Generalnego Gubernatorstwa i na terenach polskich włączonych do III Rzeszy. Podlegała KRN, faktycznie kierowana przez Polską Partię Robotniczą, uznała aneksję polskich obszarów wsch. przez ZSRR. W swym statucie AL zakładała prowadzenie walki z Niemcami w celu odbudowy państwa polskiego, kierowanego przez komunistów, związanego trwałym sojuszem z ZSRR. Do jej głównych zadań należało organizowanie dywersji na tyłach armii niemieckiej, prowadzenie wywiadu wojskowego, bojowe współdziałanie z partyzantką radziecką i Armią Czerwoną oraz podejmowanie działań mających na celu przechwycenie władzy przez komunistów po zakończeniu wojny. Na czele AL stało Dowództwo Gł. w składzie: Naczelny Dowódca gen M. Żymierski „Rola”, zastępca i szef Sztabu Głównego F. Jóźwiak “Witold” i przedstawiciel KRN J. Czechowski. Organem dowodzenia był Sztab Główny składający się z oddziałów: 1.Operacyjny (dowódca podpułkownik G. Korczyński “Grzegorz”), 2. Informacyjny (major M. Spychalski “Marek"), 3. Organizacyjny (major W. Kuźnicki "Wiktor”), 4. Zaopatrzenia i Broni (major J. Małecki “Sęk”), 5. Propagandy (major S. Nowicki “Felek”), 6. Bezpieczeństwa (kapitan. S. Kurland “Korab”). W terenowej strukturze organizacyjnej obowiązywał podział na obwody (województwo lub kilka województw), okręgi lub podokręgi , powiaty i rejony. W AL obowiązywał podział na jednostki partyzanckie (oddziały, bataliony i brygady) i uderzeniowe jednostki garnizonowe (sekcje, drużyny, plutony i kompanie). Kadra Armii Ludowej rekrutowała się w większości z żołnierzy o dłuższym stażu partyzanckim, awansowanych na stopnie podoficerskie i oficerskie. Od chwili powstania AL przystąpiła do organizowania brygad partyzanckich - do IX 1944 z miejscowych oddziałów utworzono 6 brygad polskich. W skład AL weszły także 2 brygady utworzone ze zbiegłych jeńców radzieckich, zza Bugu przerzucono 5 brygad bądź ich zawiązków Największą liczbę brygad sformowano w VII 1944, okres ich działań był jednak bardzo krótki i niejednokrotnie nie przekraczał jednego miesiąca. Brygada liczyła 150-750 żołnierzy. Ogółem siły partyzanckie w brygadach liczyły ok. 6 tys. Żołnierzy. Siły partyzanckie AL działały zasadniczo na bezpośrednim zapleczu frontu, wykazując szczególną aktywność w niszczeniu transportów z dostawami dla wroga. Dochodziło do częstych potyczek i bitew z Niemcami, m.in.: pod Rąblowem (14 V 1944), w lasach janowskich (9-25 VI 1944), w lasach parczewskich (18-21 VI 1944), w lasach suchedniowskich (16-19 IX 1944), pod Gruszką (29-39 IX 1944). Dekretem KRN z 21 lipca 1944 z AL i Armii polskiej w ZSRR 1944 zostało utworzone Wojsko Polskie.


Inne hasła zawierające informacje o "Armia Ludowa":

Dzień Zmarłych ...

Brescia ...

Mieszko II Lambert ...

Tiumeń ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Boris Blacher ...

1677 ...

1777 ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Aleksandr Suworow ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Armia Ludowa":

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) ...

010a. Rzym (plansza 11) ...

009. Imperium Macedońskie (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie