Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk

Aleksander Jagiellończyk
z łaski Bożej król Polski, a także ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, wielki książę litewski, ruski, pruski oraz Chełmna, Elbląga i Pomorza, etc. pan i dziedzic
Król Polski
Okres panowaniaod 1501
do 1506
Poprzednik Jan I Olbracht
Następca Zygmunt I Stary
wielki książę litewski
Okres panowaniaod 1492
do 1506
Poprzednik Kazimierz I Jagiellończyk
Następca Zygmunt I Stary
Dane biograficzne
Dynastia
Herb Jagiellonów
Jagiellonowie
Urodzony 5 sierpnia 1461 w Krakowie
Zmarł 19 sierpnia 1506 w Wilnie
Ojciec Kazimierz IV Jagiellończyk
Matka Elżbieta Rakuszanka
Rodzeństwo Władysław II Jagiellończyk
Święty Kazimierz
Jan I Olbracht
Zygmunt I Stary
Fryderyk Jagiellończyk
Pieczęcie Aleksandra I Jagiellończyka

Aleksander Jagiellończyk ( lit. Aleksandras Jogailaitis białorus. Аляксандар Ягелончык, ur. 5 sierpnia 1461 w Krakowie , zm. 19 sierpnia 1506 w Wilnie ) – od 20 lipca 1492 wielki książę litewski , od 1501 król Polski .

Spis treści

Wielki książę Litwy

Aleksander Jagiellończyk, czwarty syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburskiej , brat króla Jana Olbrachta , po śmierci Kazimierza Jagiellończyka od 1492 r. władał Wielkim Księstwem Litewskim, co równoznaczne było z zerwaniem unii personalnej pomiędzy Litwą i Koroną .

Znał język litewski, był zarazem ostatnim wielkim księciem litewskim który posiadał tę umiejętność[1]. Książę dbał o rozwój stołecznego Wilna, jak i o sprawy ważne dla całego państwa. Korzystał z pomocy najlepszych litewskich doradców oraz zapewnił Wielkiemu Księstwu Litewskiemu samodzielność w prowadzeniu polityki zagranicznej. Nigdy nie doszło do konfliktu między nim a jego starszym bratem na tronie polskim. W latach 1492 - 1494 stoczył wojnę z Wielkim Księstwem Moskiewskim , zakończoną stratą Wiaźmy i utratą kontroli nad częścią Księstw Wierchowskich . Starając się o ułożenie pokojowych stosunków Litwy z Rosją, 18 lutego 1495 ożenił się z Heleną , córką wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego i Zofii Paleolog . Jednakże w 1500 r. wojska rosyjskie zajęły część Zadnieprza i zagroziły Smoleńskowi , rozpoczynając nową wojnę litewsko-moskiewską . 3 marca 1501 zawarł w Wilnie sojusz przeciwko Rosji z mistrzem krajowym Inflant zakonu krzyżackiego Wolterem von Plettenbergiem . Po śmierci Jana Olbrachta, pilnie podążył do Krakowa po koronę polską, licząc na polskie wsparcie w wojnie z Moskwą.

Król Polski

12 grudnia 1501 w katedrze na Wawelu koronowany został na króla Polski przez najmłodszego syna Kazimierza Jagiellończyka, swojego brata - arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski kardynała Fryderyka Jagiellończyka w obecności m.in. Elżbiety Rakuszanki . Żona Aleksandra nie została koronowana na królową Polski, czemu sprzeciwiali się biskupi, gdyż wyznawała wiarę prawosławną. Koronę uzyskał dopiero po podpisaniu dwóch aktów ustrojowych, przygotowanych przez możnowładców polskich: o zrzeczeniu się swych praw dziedzicznych do Litwy i zacieśnieniu unii polsko-litewskiej ( unia mielnicka 1501 ) oraz przyznaniu władzy w kraju senatowi na mocy przywileju mielnickiego , co rychło nastąpiło. Było to równoznaczne z poddaniem króla kontroli magnatów .

Sobiepańskiej władzy magnaterii przeciwdziałała jednakże szlachta, uchwalając na Sejmie w Radomiu w 1504 r. ustawy, zabraniające łączenia wysokich urzędów w jednym ręku i ograniczające rozdawnictwo dóbr królewskich. Sejm ten ustalił też organizację i kompetencje najwyższych urzędów państwowych. Lekkomyślne dysponowanie zasobami skarbu doprowadziło do jego opustoszenia, co uniemożliwiało odpieranie najazdów tatarskich i wołoskich.

28 marca 1503 podpisano sześcioletni rozejm, kończący wojnę moskiewską . Na jego mocy 1/3 terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego znalazła się pod okupacją moskiewską.

Nihil novi

Z kolei w 1505 r. kolejny sejm w Radomiu uchwalił konstytucję praw Nihil novi , uzupełnioną przez monarchę zapisem: "Gdybyśmy cokolwiek przeciw wolnościom, przywilejom, swobodom i prawom Królestwa uczynili, uznajemy to ipso facto ( łac. tym samym) za nieważne i żadne.", według której król praktycznie nie mógł nic nowego postanowić bez zgody izby poselskiej i senatu . Na tymże sejmie zatwierdzono również tzw. " Statut Łaskiego " spisany przez kanclerza wielkiego koronnego Jana Łaskiego , stanowiący zbiór przywilejów szlacheckich i kościelnych oraz praw miejskich, obowiązujących w Królestwie.

Galeria

Schyłek życia

Wiele kłopotów sprawiały także Aleksandrowi Prusy Zakonne , lenna Mołdawia , a zwłaszcza Tatarzy krymscy , którzy kilkakrotnie najeżdżali Litwę. W 1506 r. doszli oni aż pod Lidę, gdzie 5 sierpnia 1506 pod Kleckiem zostali rozbici przez Litwinów.

Aleksander Jagiellończyk zmarł 19 sierpnia 1506 roku bezpotomnie w wieku 45 lat w Wilnie , został pochowany w katedrze wileńskiej . Wielkim księciem litewskim, a następnie królem polskim obrany został wtedy jego, młodszy o 6 lat, brat Zygmunt I Stary ( 1506 - 1548 ).

Zwłoki Aleksandra Jagiellończyka – wbrew woli zmarłego wyrażonej w testamencie – nie zostały wywiezione z Wilna. Fakt ten został upamiętniony przez współczesnego monarsze kronikarza: "Oto ten jedyny król Polski, który spoczywa na ziemi litewskiej"[2].

Genealogia

Władysław IIJagiełło
ur. ok. 1351
zm. 1 VI 1434
ZofiaHolszańska
ur. ok. 1405
zm. 21 IX 1461
Albrecht IIHabsburg
ur. 16 VIII 1397
zm. 27 X 1439
Elżbieta
Luksemburska[3]
ur. 1409
zm. 1442
     
   
  Kazimierz IVJagiellończyk
ur. 30 XI 1427
zm. 7 VI 1492
ElżbietaRakuszanka
ur. 1436
zm. 30 VIII 1505
   
  
HelenaMoskiewska
ur. 19 V 1476
zm. 20 I 1513
OO   18 II 1495
Aleksander
Jagiellończyk

ur. 5 VIII 1461
zm. 19 VIII 1506

gengen

Zobacz też

Przypisy

  1. (red.) Steponas Maculevičius, Doloresa Baltrušiene, Znajomość z Litwą. Księga tysiąclecia. Tom pierwszy. Państwo, Kraštotvarka, Kaunas, 1999, , s. 31.
  2. łac. Iste unicus Rex Polonorum in Lithuania tumulatus guiescit.
  3. córka Zygmunta Luksemburskiego

Bibliografia

  • Paweł Jasienica , - Polska Jagiellonów
  • T.Biber, A. i M. Leszczyńscy - Poczet Władców Polski

Linki zewnętrzne


Poprzednik
Kazimierz IV Jagiellończyk
wielki książę Litwy
1492 - 1506
Następca
Zygmunt I Stary
Poprzednik
Jan I Olbracht
król Polski
1501 - 1506
Następca
Zygmunt I Stary


Inne hasła zawierające informacje o "Aleksander Jagiellończyk":

Tampere ...

Władysław Komar ...

1484 ...

1499 Oldenburg 1513 Egipt 1498 Kansuh 1500 Francja 1498 Ludwik XII 1515 HrabiaHolandii 1494 Filip I Piękny 1506 WładcaInków 1493 Huayna Capac 1527 Lord Irlandii 1485 Henryk VII Tudor 1509 CesarzJaponii 1464 Go-Tsuchimikado(後土御門天皇) 1500 Kalif 1497 Al-Mustamsik 1508 Król Kastyliii Leónu 1474 Izabela I Katolicka 1504 PatriarchaKonstan-tynopola 1498 Joachim I 1502 Litwa 1492 Aleksander Jagiellończyk 1506 Sułtan Maroka 1472 Muhammad asz-Szajch al-Mahdi 1505 Mediolan 1494 Ludovico il Moro 1499 Lord Monako 1494 Jan II 1505 Nawarra 1484 Katarzyna z Nawarry i Jan ...

XVI wiek Habsburg (1528-1603), c. Karola V, cesarza rzymskiego Władcy Polski w XVI wieku 1501 - 1506  : Aleksander Jagiellończyk 1506 - 1548  : Zygmunt I Stary 1548 - 1572  : Zygmunt II August (koronowany w 1530) 1573 - 1575  : Henryk ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Elegia ...

1362 ...

1361 ...

1884 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Aleksander Jagiellończyk":

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 9) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 7) ...

009. Imperium Macedońskie (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie