Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

aldehyd

aldehydy (alkanale) - związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup aldehydowych.

 

 

Wzór ogólny:

Nazewnictwo:

Nazwę tworzy się od alkanu, z którego można wyprowadzić aldehyd dodając końcówkę –al.

Przykłady: n =1  - metanal; n = 2 – etanal; n = 3 – propanal.

Aldehydy mają nazwy zwyczajowe wyprowadzone od nazw odpowiednich kwasów karboksylowych i są one w powszechnym użyciu.

 

Wzór aldehydu

Nazwa systematyczna

Nazwa zwyczajowa

HCHO

metanal

aldehyd mrówkowy (formaldehyd)

CH3CHO

etanal

aldehyd octowy (acetaldehyd)

C2H5CHO

propanal

aldehyd propionowy

C3H7CHO

butanal

aldehyd masłowy

C4H9COH

pentanal

aldehyd walerianowy

 

Otrzymywanie:

  • w reakcji odwodornienia alkoholi I-rzędowych ( przepuszczanie par alkoholi, w temperaturze ok. 300oC, nad rozdrobnioną miedzią):

CH3CH2OH →CH3CHO

  • hydratacja - uwodnienie alkinów w obecności katalizatora rtęciowego (HgSO4).

C2H2 + H2O --> CH3CHO

 

Właściwości fizyczne:

Właściwości fizyczne ( stan skupienia, rozpuszczalność) aldehydów zależne są od liczby atomów węgla w cząsteczce. Wszystkie charakteryzują się zapachem.

  • C1 - C3 - mają nieprzyjemny zapach
  • C4 - C7 - mają odrażającą woń
  • > C8 - mają przyjemny zapach

 

Właściwości chemiczne:

  • posiadają właściwości redukujące
  • utlenianie do kwasów karboksylowych:

2CH3CHO + O2 → 2CH3COOH

 

Próba Trommera polega na redukcji w środowiska zasadowym, wodorotlenku miedzi(II) do tlenku miedzi(I) (charakterystyczne czerwonej zabarwienie). Aldehydy utleniają się wówczas do kwasów karboksylowych:

HCHO + 2Cu(OH)2 --> HCOOH + Cu2O + 2H2O

 

Próba Tollensa - nazywana próbą lustra srebrowego, polega na redukcji tlenku srebra, w roztworze amoniakalnym, do metalicznego srebra, tworzącego na ściankach probówki lustro.

HCHO + Ag2O --> HCOOH + 2Ag

 

  • wchodzą w reakcje uwodornienia, których produktami są alkohole I -  rzędowe.
  • wchodzą w reakcję kondensacji aldolowej. Reakcja ta zachodzi w środowisku słabo alkalicznym lub słabo kwaśnym i polega na połączeniu dwóch cząsteczek aldehydu w cząsteczkę aldolu (aldehydoalkohol).


Inne hasła zawierające informacje o "aldehyd":

Oddychanie komórkowe 1-fosfofruktokinaza (ATP-fosfofruktokinaza), 4 – aldolaza, 5 – izomeraza triozofosforanowa, 6 – dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego, 7 – kinaza fosfoglicerynianu, 8 – mutaza fosfoglicerynianu, 9 – ...

Fruktoza w fruktozo-1-fosforan przez fruktokinazę. Następnie aldolaza fruktozo-1-fosforanu rozszczepia fruktozo-1-fosforan na fosfodihydroksyaceton i aldehyd glicerynowy . Fosofodihydroksyaceton wchodzi do glikolizy dzięki reakcji katalizowanej przez izomerazę triozofosofranową, ...

Aldehyd glicerynowy Aldehyd glicerynowyaldehyd D-(+)-glicerynowyaldehyd (R)-glicerynowyaldehyd L-(-)-glicerynowyaldehyd (S)-glicerynowyaldehyd D-(+)-glicerynowyaldehyd (R)-glicerynowyaldehyd L-(-)-glicerynowyaldehyd (S)-glicerynowyWzór strukturalny aldehydu glicerynowego ...

Aldozy Aldozy lub aldehydocukry - cukry proste , w których cząsteczkach występuje grupa aldehydowa , w przeciwieństwie ...

Grupa karbonylowa połączonego wiązaniem podwójnym z atomem tlenu. Najczęściej kojarzona jest z ketonami i aldehydami , w których połączona jest jedynie z atomami węgla i wodoru. Zapisywana ...

Glikoliza fizjologicznych.etap 4 ΔG'°= 23,8 kJ/molAldolazaRozszczepienie przez aldolazę fruktozo-1,6-bisfosforanu na dwie fosfotriozy - aldehyd 3-fosfoglicerynowy oraz fosfodihydroksyaceton . Dziedziczny niedobór aldolazy w erytrocytach może wywoływać niedokrwistość ...

Aldolazy reakcji katalizowanych przez aldolazęAldolazy – enzymy należące do klasy liaz (liaz węgiel-węgel, aldehydoliaz, EC 4.1.2.13 wg międzynarodowej klasyfikacji enzymów ), które katalizują przede wszystkim reakcję ...

Aldehyd 3-fosfoglicerynowy Aldehyd 3-fosfoglicerynowyOgólne informacjeNomenklatura systematyczna ( IUPAC ):diwodorofosforan 2-hydroksy-3-oksopropyluInne nazwy3-fosforan aldehydu glicerynowego, 3-fosforan gliceraldehydu, kwas 2-hydroksy-3-oksopropylofosforowyWzór sumarycznyC3H7O6P SMILES C(C(C=O)O)OP(=O)(O)O Masa molowa 170,06 g / mol Identyfikacja Numer CAS 142-10-9, 591-59-3, 591-57-1 ...

Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego (EC 1.2.1.12) jest enzymem z klasy oksydoreduktaz . Bierze udział w ...

Szlak pentozofosforanowy są w szlaku określanym jako redukcyjny szlak pentozofosforanowy służącego do odtworzenia z aldehydu fosfoglicerynowego rybulozo-1,5-bisfosforanu w fazie regeneracyjnej cyklu Calvina zachodzącego w fotosyntetyzujących komórkach ...


Inne lekcje zawierające informacje o "aldehyd":

Aldehydy i ketony (plansza 11) do kwasów karboksylowych. Reakcje rozpoznawcze: Próba Tollensa (próba lustra srebrowego) Polega na działaniu na aldehyd amoniakalnym roztworem tlenku srebra. Do jego sporządzenia używa się azotanu (V) ...

Alkohole (plansza 25) pierwszorzędowe, środkowy atom węgla jest drugorzędowy). dlatego podczas utleniania gliceryny otrzymuje się aldehyd glicerynowy i keton zwany dihydroksyacetonem. Utlenianie glikolu, w zależności od warunków ...

Węglowodany (cukry) - część 2 (plansza 3) W ich budowie możemy wyróżnić po kilka grup hydroksylowych, oraz grupę karbonylową: aldehydową lub ketonową. Można spodziewać się, że właściwości tych związków będą zależały ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie