Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

kleryk

kleryk (inaczej Alumn) - to student seminarium duchownego, przygotowujący się do pełnienia posługi duchownego.

Katolicyzm

W Kościele katolickim kleryk studiuje filozofię oraz teologię. Podczas trwania formacji seminaryjnej (niekiedy równoległej do formacji zakonnej) podlega rektorowi seminarium. Klerycy zgodnie z miejscowym zwyczajem mają prawo, a często obowiązek, noszenia strojów duchownych (sutanna lub habit zakonu, do którego przynależy). Status, prawa i obowiązki kleryków reguluje Kodeks prawa kanonicznego, zwłaszcza w kanonach 232 - 264 oraz 1024 - 1052.

W czasie formacji kleryk powinien otrzymać posługę liturgiczną lektora i akolity

W zależności od przynależności do rytu albo do zgromadzenia formacja w seminarium może przebiegać w odmienny sposób, ale z zachowaniem podstawowych zasad zawartych w prawie kanonicznym. W zgromadzeniach zakonnych studia połączone są zazwyczaj z formacją zakonną i dlatego np. w Towarzystwie Jezusowym studia są wydłużone o kilka lat. Natomiast w zgromadzeniach tradycjonalistycznych (np. Bractwo Świętego Piotra) po przyjęciu tonsury kleryk otrzymuje niższe święcenia ostiariatu, lektoratu, egzorcystatu, akolitatu oraz subdiakonatu (święcenia wyższe) zgodnie z zasadami z 1962.

Po przyjęciu święceń diakon celibatariusz może nadal być klerykiem i kształcić się aż do przyjęcia święceń prezbiteratu, mimo że jest już duchownym. W zakonach warunkiem dopuszczenia do święceń diakonatu może być uprzednie złożenie ślubów wieczystych.

W Polsce święcenia diakonatu zostają udzielone najczęściej na V roku studiów, natomiast prezbiteratu po VI roku.

Patronem kleryków jest święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej.

Protestantyzm

W Polsce

Kandydaci do stanu duchownego większości Kościołów (m.in. luteranie, reformowani, metodyści, baptyści, adwentyści, zielonoświątkowcy) studiują teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, bądź we własnych seminariach (np. adwentyści - Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. M. Beliny-Czechowskiego]w Podkowie Leśnej, baptyści - Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie-Radości, zielonoświątkowcy - Warszawskie Seminarium Teologiczne), po których często kontynuują naukę w ChAT. Na co dzień klerycy wyznań protestanckich większości polskich kościołów protestanckich, w odróżnieniu od np. kleryków wyznania rzymskokatolickiego, nie noszą wyróżniającego ich stroju (sutanna, koloratka etc).


Inne hasła zawierające informacje o "kleryk":

Duchowieństwo stanów, a to ze względu na obowiązujący w Kościele rzymskokatolickim celibat . Zobacz też Kleryk Klerykalizm Antyklerykalizm Duchowieństwo diecezjalne Rabin Ksiądz ...

Stefan Wyszyński uczeń liceum włocławskiego im. Piusa X (Niższe Seminarium Duchowne). W latach 1920-1924 kleryk Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Kapłaństwo Święcenia kapłańskie przyjął 3 sierpnia 1924, ...

Łukasz Górnicki odegrał jego wuj Stanisław Gąsiorek zwany Anserinusem, znany bliżej jako Stanisław Kleryka ( kleryk kaplicy królewskiej na Wawelu ), autor polskich wierszy patriotycznych, poeta, kompozytor i ...

Jean Froissart parał się kupiectwem , lecz następnie związał swoją przyszłość ze stanem duchownym , zostając klerykiem . Umiejętności literackie, zwłaszcza w zakresie układania poezji, otwarły mu drogę na ...

Święcenia kapłańskie ...

Honoré de Balzac ...

Wieliczka świecka powstała prawdopodobnie w XIII wieku. Przy kościele parafialnym istniała szkoła dla kleryków oraz szkoła parafialna w obu stopniach czyli: trivium i quadrivium. Prawdopodobnie ...

Średniowiecze ...

Henryk III Plantagenet Fryderykowi II, co wywołało niechęć papiestwa. 8 września 1238 r. pewien szalony kleryk próbował zabić Henryka w jego pałacu w Woodstock . Na mękach wskazał ...

Pallotyni ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kleryk":

Świat rycerskich praw i obyczajów ? Henryk Sienkiewicz ˝Krzyżacy˝ (plansza 4) pawęż na gospodzie, a na niej kartę, którą mi uczony w piśmie kleryk foremnie napisze: jako panna Danuta Jurandówna najurodziwsza jest i najcnotliwsza między ...

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 17) ...

049. Rewizja psychoanalizy E. Fromma (plansza 8) e height=380 width=770 > Erich Fromm Średniowieczny kleryk, rycerz i chłop Średniowiecze charakteryzował brak wolności indywidualnej. Człowiek był przykuty do ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie