Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Anafora

Anafora

  • Anafora - w literaturze: powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych segmentów wypowiedzi.
  • Anafora - w liturgii chrześcijańskiej: centralna część Eucharystii, nazwa powszechna na jej określenie w Kościołach Wschodnich, zarówno prawosławnych jak i przedchalcedońskich (Koptowie, Syriacy, Chaldejczycy itd.) W liturgii rzymskiej (rzymskokatolickiej) przez wieki używana była tylko jedna anafora - Kanon Rzymski, po reformach Soboru Watykańskiego II, powstało ich znacznie więcej i przybrały nazwę Modlitwy Eucharystyczne.


Inne hasła zawierające informacje o "Anafora":

Środki stylistyczne czytelnika (lub u widza) określonych emocji, pobudzenie jego wyobraźni.Istnieją następujące środki stylistyczne: aforyzm anakolut animalizacja antonim aliteracja alegoria aluzja literacka Anafora animizacja antropomorfizacja antyteza apostrofa apozycja (retoryka) archaizm asyndeton dialektyzacja echolalia elipsa enumeracja epifora epitet epitet barokowy epitet metaforyczny epitet stały epitet tautologiczny eufemizm eufonia glosolalia gradacja groteska homonimy hiperbola Instrumentacja głoskowa inwersja inwokacja ironia kolokwializm kontrast lipogram metafora (inaczej przenośnia) metonimia neologizm oksymoron onomatopeja (wyrazy dźwiękonaśladowcze)ożywienie, zobacz ...

Hipolit Rzymski na Wschodzie i Zachodzie);"Tradycja apostolska" - źródło wiedzy o dawnej liturgii rzymskiej. Anafora eucharystyczna Hipolita, została wydana, w: Wieczerza mistyczna : anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu ...

Kategoria:Środki stylistyczne kategorii „Środki stylistyczne”Poniżej wyświetlono 66 spośród wszystkich 66 stron tej kategorii. Środki stylistyczne A Alegoria Aliteracja Anafora (środek stylistyczny) Animalizacja Animizacja Antropomorfizacja Apostrofa Archaizacja Asyndeton D Dygresja E Echolalia (literatura) Elipsa (językoznawstwo) Enumeracja (środek stylistyczny) Epexegesis Epifora Epitet Eufemizm Exhoratio G Glosolalia (literatura) Gra słów Gradacja (literatura) G cd. Groteska H Hiperbola (retoryka) Hiperbola ...

Figura retoryczna gr. aporia = łac. dubitatio powtórzenie anadiploza = łac. geminatio , conduplicatio = palilogia = podwojenie Anafora = epAnafora = łac. repetitio diafora epanalepsa = gr. epanalepsis = powtórzenie bezpośrednie epifora ...

Anafora (środek stylistyczny) Anafora (także epAnafora, gr. anaphorá ‘podniesienie’) – lit. celowe powtórzenie tego samego ...

Anafora Anafora - w literaturze: powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku ...

Kategoria:Retoryka w kategorii „Retoryka”Poniżej wyświetlono 121 spośród wszystkich 121 stron tej kategorii. Retoryka Parezja A Adiunctio Aliteracja Aluzja Amplifikacja (retoryka) Anadiploza Anafora (środek stylistyczny) Anakolut Anantopodon Anastrofa Animizacja Annominacja Antonomazja Antropomorfizacja Antyfraza Antygradacja Antymetabola Antymetateza Antyteza Apulejusz (pisarz) Argument (retoryka) Aspazja Asyndeton Attycyzm Audytorium Aversio Azjanizm B Brachylogia C Chiazm Communicatio Correctio Cum laude Cursus Cyceronianizm D Demonizacja Deprecatio Diafora Dialogizm Dygresja Dysjunkcja (retoryka) E Ekfraza Elipsa (językoznawstwo) Elokucja Emfaza Enallage Epanalepsa Epanodos Epexegesis Epifonem Epifora Epifraza Epitet Erotema Eufemizm F Figura retoryczna Filipika G Geminatio Gradacja (sztuka) H Hiperbola (teoria literatury) Homoieoteleuton Hypallage Hyperbaton Hysteron-proteron J Jugend ...

powtórzenie epifora (powtórzenie na końcu wersu) Anafora (powtórzenie na początku wersu) refren ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Anafora":

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 1) ...

Co nie może się zdarzyć więcej niż raz? - W. Szymborska (plansza 11) ...

Liryczne wtajemniczenie (plansza 15) konstrukcji) Epifora - powtarzanie wyrazu lub grupy wyrazów na końcu wersów, zdań, strof Anafora - powtórzenie jakiegoś wyrazu (zwrotu) na początku następujących po sobie wersów, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie