Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego

Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego

Tablica upamiętniająca ogłoszenie Aktu
Pieczęć rządu

Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego - akt niepodległości Ukrainy ogłoszony 30 czerwca 1941 o godzinie 20 przez Jarosława Stećko w budynku Proswity przy Rynku we Lwowie .

Spis treści

Historia

30 czerwca o godzinie 4.30 nad ranem, jako pierwsza zwarta jednostka (wcześniej, o 2.30 weszły niemieckie patrole) wkroczył do Lwowa batalion "Nachtigall" , zajmując bez oporu sowieckiego ratusz, Sobór św. Jura i lwowskie więzienia. O 6.30 delegacja żołnierzy batalionu została przyjęta przez metropolitę Andrija Szeptyckiego . Rano dotarli działacze OUN-B z Krakowa: Jarosław Stećko, Lew Rebet , Jarosław Staruch , Iwan Rawłyk , Stepan Łenkawśkyj , Dmytro Jaciw , Jewhen Wreciona , obejmując władzę w mieście. Staruch i Rebet zajęli z żołnierzami Nachtigall lwowską radiostację, Rawłyk zorganizował ukraińską milicję , Stećko i ks. Iwan Hrynioch uzyskali od metropolity Szeptyckiego (wprowadzając go w błąd, że reprezentują wszystkie ukraińskie ugrupowania polityczne) aprobatę na utworzenie rządu i ogłoszenie niepodległości.

O 20.00 rozpoczęło się plenarne posiedzenie. Na początku przemówił Stećko, przekazując pozdrowienia od Stepana Bandery i wzywając od oddania czci poległym. Następnie odczytał Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego. Mastępnie ks. Hrynioch, jako duszpasterz batalionu "Nachtigall", przekazał pozdrowienia od komendanta batalionu Romana Szuchewycza i żołnierzy batalionu. Następnie przemówił delegat Krajowego prowidu OUN, podkreślając wkład OUN w odzyskanie niepodległości. Odczytano pierwszy dekret Bandery o utworzeniu rządu Stećki na Zachodniej Ukrainie, do czasu powołania centralnego rządu w Kijowie . Następnie biskup Josyf Slipyj pozdrowił zebranych w imieniu metropolity Szeptyckiego. Następnie przybyły pod koniec prof. Koch pozdrowił zebranych w imieniu armii niemieckiej. Następnie odśpiewano hymn ukraiński.

Po zebraniu ogłoszono w radio dekret o utworzeniu Krajowego Rządu Zachodnich Obwodów Ukrainy. Akt odczytał student Julijan Sawićkyj . Akt ten proklamował światu, ku zaskoczeniu Niemców, że naród ukraiński jest prawnym gospodarzem na swojej ziemi i będzie jej bronił[1].

Działania

Zaraz po ogłoszeniu Aktu rozpoczęto formowanie rządu z premierem Jarosławem Stećko , z siedzibą we Lwowie.

Skierowano też na wschodnią Ukrainę 6 tysięcy działaczy banderowskiej OUN , podzielonych na 3 grupy pochodne , które obejmowały władzę, tworząc po drodze ukraińską administrację i ośrodki OUN. Największe z nich powstały w rejonie Dniepropietrowska (5 tysięcy osób), Kirowogradu (1100 osób), a także w Donbasie i na Krymie [2].

Tekst proklamacji

Akt proklamowania Państwa Ukraińskiego

1) Wolą Narodu Ukraińskiego Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pod przewodem Stepana Bandery ogłasza utworzenie Państwa Ukraińskiego za które pokładały swe głowy całe pokolenia najlepszych synów Ukrainy

2) Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która pod przewodem jej Twórcy i Wodza Jewhena Konowalca prowadziła w ostatnich dziesięcioleciach krwawego moskiewsko – bolszewickiego ujarzmienia zaciętą walkę o wolność, wzywa cały naród Ukraiński nie składać broni tak długo, dopóki na wszystkich ziemiach ukraińskich nie będzie stworzona Suwerenna Władza Ukraińska.

3) Suwerenna Władza Ukraińska zapewni narodowi ukraińskiemu ład i porządek, wszechstronny rozwój wszystkich jego sił i zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pod przewodem Stepana Bandery wzywa do podporządkowania się stworzonemu we Lwowie Krajowemu Rządowi, przewodniczącym którego jest Jarosław Stećko .

Sława bohaterskiej Armii Niemieckiej i jej Fuhrerowi Adolfowi Hitlerowi !

Ukraina dla Ukraińców! Precz z Moskwą! Precz z obcą władzą na ziemi ukraińskiej! Budujemy swoje Niepodległe Państwo Ukraińskie!

[3]

Przypisy

  1. Z proklamacji rządu Stećki z dnia 1 sierpnia 1941 "Państwo ukraińskie będzie ściśle współdziałać z Narodowo-Socjalistycznymi Wielkimi Niemcami, które pod kierunkiem Adolfa Hitlera tworzą nowy porządek w Europie".
  2. Ryszard Torzecki Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993 s. 116 - 129.
  3. АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ Волею Українського Народу Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує створення Української Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її Творця Євгена Коновальця вела в останніх десятиліттях кривавого московсько-большевицького поневолення завзяту боротьбу за свободу взиває весь український нарід не складати зброї так довго поки на всіх українських землях не буде створена Суверенна Українська Влада. Суверенна Українська Влада запевнить українському народові лад і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб. Організація Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери взиває підпорядкуватися створеному у Львові Краєвому правлінню, якого головою є Ярослав Стецько. Слава героїчній німецькій армії і її Фюрерові Адольфові Гітлерові! Україна для українців! Геть з Москвою! Геть з чужою владою на українській землі! Будуймо свою самостійну Українську Державу. 10 lipca 1941

Bibliografia ,Linki


Inne hasła zawierające informacje o "Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego":

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Ukaz ...

Dogmat ...

Wiktor Sukiennicki ...

Vytautas Landsbergis ...

Iwan IV Groźny ...

XVI wiek ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Akt odnowienia Państwa Ukraińskiego":

056. Państwa Europy i ich mieszkańcy – część 1 (plansza 1) ...

01 Znaki drogowe - tabliczki do znaków drogowych - część 1 (plansza 21) ...

008c. Grecja (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie