Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Akord

Akord

Akord – współbrzmienie co najmniej trzech dźwięków o różnej wysokości i nazwie.

Współbrzmienie kilku dźwięków oddalonych o oktawę lub jej wielokrotności nie stanowi akordu. Powoduje jedynie wzmocnienie dźwięku najniższego i wzbogacenie jego barwy.

Dźwięki składające się na akord muszą mieć jednoznacznie określoną wysokość. Wynika z tego, że efekty perkusyjne nie mogą być składnikami akordu.

W niektórych przypadkach współbrzmienia dwudźwięków (odpowiadające definicji interwału ) mogą być traktowane jako akordy niepełne. W nowszej harmonii budowane są akordy na bazie innych interwałów niż tercja, np. ich podstawą jest kwarta .

Spis treści

Budowa akordu

Akordy buduje się tercjami. Zasada ta wynika z istnienia szeregu harmonicznego . Po ułożeniu tonów harmonicznych tercjami pomijając tony zwielokrotnione w oktawach, otrzymuje się pięć rodzajów akordów naturalnych:

Nazwy akordów biorą się od interwału, w jakim są one zawarte.

Pierwszy (najniższy) dźwięk akordu nazywa się prymą, drugi - tercją, trzeci - kwintą, czwarty - septymą, piąty - noną, szósty - undecymą, siódmy - tercdecymą.

Poszczególne składniki akordu mogą być poprzemieszczane względem siebie lub ominięte. Jednak o typie akordu decyduje interwał w jakim zawiera się akord po uporządkowaniu jego dźwięków od najniższego do najwyższego oraz kontekst, w którym się znajduje w utworze.

Podział akordów

Ze względu na ilość dźwięków

 • Trójdźwięk
 • Akord septymowy (czterodźwięk)
 • Akord nonowy (pięciodźwięk)
 • Akord undecymowy (sześciodźwięk)
 • Akord tercdecymowy (siedmiodźwięk)

Ze względu na współbrzmienie

 • Akord konsonansowy - akord, w którym współbrzmienia między wszystkimi składnikami są konsonansowe (trójdźwięki durowe oraz molowe)
 • Akord dysonansowy - akord, w którym przynajmniej jedno współbrzmienie pomiędzy składnikami jest dysonansowe. Przykładowo w akordzie septymowym między pierwszym a czwartym składnikiem znajduje się dysonujący interwał septymy .

Ze względu na pokrewieństwo

 • Akordy pokrewne to takie akordy, które mają co najmniej jeden dźwięk wspólny.
 • Akordy niepokrewne to takie akordy, które nie mają żadnego dźwięku wspólnego.

Stosunek pokrewieństwa/niepokrewieństwa określa się interwałem, jaki tworzą prymy dwóch akordów. I tak C-dur i D-dur są niepokrewne w stosunku sekundy, zaś B-dur i F-dur są pokrewne w stosunku kwinty.

Ze względu na funkcję w danej tonacji

 • Akordy główne, czyli trójdźwięki triady harmonicznej . W C-dur będą to: C-dur, F-dur i G-dur.
 • Akordy poboczne , czyli trójdźwięki nie wchodzące w skład triady harmonicznej. W C-dur będą to trójdźwięki: d-moll, e-moll, a-moll, h-zmniejszony.

Postać akordu

Postać akordu określa jego przewrót . W zależności od tego, który składnik akordu znajduje się najniżej akord może być:

 • w postaci zasadniczej - najniższym dźwiękiem jest pryma akordu
 • w I przewrocie - najniższym dźwiękiem jest tercja akordu
 • w II przewrocie - najniższym dźwiękiem jest kwinta akordu
 • w III przewrocie - najniższym dźwiękiem jest septyma akordu
 • w IV przewrocie - najniższym dźwiękiem jest nona akordu
 • w V przewrocie - najniższym dźwiękiem jest undecyma akordu
 • w VI przewrocie - najniższym dźwiękiem jest tercdecyma akordu

Nie każdy akord musi istnieć w każdej postaci. Trójdźwięk posiada pozycję zasadniczą oraz dwa przewroty, gdyż nie posiada więcej składników.

Pozycja akordu

Pozycja akordu określa składnik, który jest najwyższym dźwiękiem w akordzie (przykładowo trójdźwięk C-dur w pozycji tercji ma najwyżej umieszczoną tercję, czyli dźwięk e).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Akord":

Akompaniament ...

Wielogłosowość ...

Preludium (muzyka) ...

Wariacje ...

Dysonans dominanta z opóźnionymi tercją i kwintą przez (odpowiednio) kwartę i sekstę. Taki Akord brzmi konsonansowo (jak trójdźwięk w drugim przewrocie), ale ze względu na ...

Akord Akord – współbrzmienie co najmniej trzech dźwięków o różnej wysokości i nazwie.Współbrzmienie ...

Leszek Biały się w 1227 Leszka z Węgrami przeciw Danielowi. Był to już ostatni Akord tego długotrwałego konfliktu za życia Leszka. Konflikt z Władysławem LaskonogimBezproblemowe rządy ...

Tonacja ...

Diagram akordu ...

Ruchy głosów w połączeniach harmonicznych ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Akord":

Muzyczna lekcja historii (plansza 18) Służą temu emocjonalne epitety: „skoczne dźwięki”, „słyszalne brzęczenie”… Porównania: „A wtem puścił fałszywy Akord jak syk węży” wzmagające odczucia czytelnika. Przenośnie: „błyszczał żar”, „dźwięki radością oddychają” ...

22. Dochody z pracy (plansza 7) e height=380 width=770 > Formy wynagrodzenia System Akordowy, w którym wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości wykonanej pracy. Akord zwykły ...

Muzyczna lekcja historii (plansza 10) taki! on umyślnie trąca Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca, Coraz głośniej targając Akord rozdąsany, Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany; Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie