Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Akapit

Akapit

Akapit (od łac. a capite, dosł. od głowy, czyli początku) – podstawowy sposób dzielenia łamu na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwiększenia czytelności tekstu. Podstawowa jednostka logiczna dłuższego tekstu, składająca się z jednego lub wielu zdań stanowiących pewną całość treściową (myśl). Zadaniem akapitu jest wyraźne zaznaczenie nowej myśli w bieżącym wątku wypowiedzi.

Czasami jako synonimy akapitu są stosowane terminy: ustęp , werset oraz paragraf ; znaczą one jednak coś innego i tylko w szczególnych przypadkach mogą być stosowane zamiennie z akapitem.

Spis treści

Zasady tworzenia akapitów

Akapity buduje się poprzez:

  • wcięcie akapitowe – odsunięcie pierwszego wiersza akapitu od marginesu ,
  • odstęp międzyakapitowy – zwiększenie odstępu pomiędzy akapitami za pomocą stosownej opcji w programie do składu lub metodą nieprofesjonalną przez wstawienie pustego wiersza.

Pierwszy wiersz akapitu to wiersz akapitowy, a ostatni to wiersz końcowy. Należy dbać, aby wiersz końcowy był rozpoznawalnie krótszy od pozostałych wierszy, ale nie za krótki (co najmniej 7 znaków przy czym należy pamiętać, że np. wielokropek to jeden znak, a nie trzy kropki, a w przypadku dłuższych wierszy nawet więcej lub inaczej licząc – co najmniej dwa razy dłuższy od wcięcia akapitowego).

W przypadku wywiadów, akapit z pytaniem może kończyć łam, choć jest to niewskazane. Szczególnie należy unikać pytania na dole łamu, jeśli odpowiedź będzie na łamie następnej kolumny.

Większe jednostki logiczne tekstu, wieloakapitowe, rozdziela się powiększoną interlinią lub dodatkowym wierszem, ewentualnie oznacza się symbolami graficznymi (np. gwiazdką), inicjałami lub śródtytułami, jak również można numeracją, paragrafami itp. Wtedy w pierwszym akapicie nowej większej jednostki logicznej zaleca się pominięcie wcięcia akapitowego. Oznaczanie każdego akapitu inicjałem jest błędem, szczególnie w dłuższych tekstach. W krótszych tekstach jest to dopuszczalne, jeśli jest to świadomy zamysł artystyczny, np. w tekstach reklamowych, okazjonalnych, ozdobnych notatkach.

Typowe błędy

Przy dzieleniu (inaczej: przenoszeniu) akapitu między sąsiednimi łamami (lub kolumnami ) należy dbać, aby zarówno na początku, jak i na końcu akapitu znajdowały się co najmniej 2 wiersze tekstu. Normy wspominają nawet o wymogu większej liczby wierszy w zależności od wielkości łamu. Błędy w postaci pozostawionych pojedynczych wierszy akapitu na jednym z łamów mają swoje nazwy gwarowe: szewc i bękart. Pojęcia te są często mylone i w efekcie tego stosowane zamiennie. Można jednak wyobrazić sobie skąd pochodzą ich nazwy:

Samotny pierwszy wiersz akapitu – ostatni na dole łamu:
Szewc – bo szewca nie widać, ukrywa się bo ma "szewski poniedziałek", inna nazwa to sierota ( ang. orphan) – bo na sierotę ludzie też nie zwracają uwagi.

Samotny ostatni wiersz akapitu – pierwszy na górze łamu:
Bękart , inna nazwa to wdowa ( ang. widow) – bo i bękart, i wdowa są widoczni, zwracają swoim istnieniem uwagę, mówi się o nich, często plotkuje, są w ognisku zainteresowań wszystkich ludzi, niemal na świeczniku

"Szewce i bękarty" to terminy rodem z czasów zecerstwa , "wdowy i sieroty" – dosłowne kalki z terminologii angielskiej – pochodzą dopiero z czasów upowszechnienia się programów komputerowych, jednak wszystkie te terminy są nadal równie popularne.

Pozostawianie wierszy samotnych na końcu łamu jest obecnie dopuszczalne (ale nie zalecane), natomiast na początku następnego łamu (tzw. wiersz zawieszony) nadal jest niedopuszczalne. Wyjątkiem od tych reguł są łamy bardzo krótkie.

Rys historyczny

  • a capite – tak niegdyś nazywano rozpoczęcie nowego ustępu (fragmentu tekstu), o ile był w jakiś sposób znaczący, np. otwierał rozdział, czy inny nowy znaczeniowo fragment tekstu. Tekst zaczynał się wtedy wcięciem akapitowym oraz inicjałem.
  • a linea – tak nazywano wtedy kolejne akapity. Zaczynały się one bez wcięcia i bez wyróżnienia pierwszej litery.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Akapit":

Buddyzm Gautama Siddhattha Buddha ( ang. ). [dostęp 2009-06-01].↑ Ilustrowana Historia Buddhy - Thailandia cz.2 ↑ Akapit: Podstawowe Punkty Jednoczące Theravadę i Mahayanę – Czcigodny Walpola Rahula (Przy ...

Świadkowie Jehowy nam przewodzą"↑ Strażnica, 15.10.2005, s. 1-6↑ Nasza Służba Królestwa, 12.2005, s. 1↑ Akapit Tradycyjna szkoła ↑ Strażnica, 1.10.2005, s. 26-31↑ Religia i Praca – Gazeta ↑ ...

Inicjał ...

Władysław III Warneńczyk sławnego Królestwa Polskiego, księga XII, s.685, według wydania w Krakowie z 1869 . Akapit: "Było mniemanie, że król Władysław sam spowodował klęskę pod Warną swoim ...

Klemens I Alexandrinus), w którym na końcu brakuje jednej strony, tak że wielka modlitwa (Akapit 55 - 64) pozostała nieznana. W 1875 Philotheus Bryennius opublikował kompletny ...

Akapit Akapit (od łac. a capite, dosł. od głowy, czyli początku) – podstawowy ...

Beskid Śląski Wisła Częstochowa – Wisła Gdynia – Wisła Warszawa – Wisła Dawne przejścia graniczneDawne przejście graniczne Beskidek-BeskydekAkapit ten dotyczy stanu przed 21 grudnia 2007 . Po tej dacie, na ...

Traktat Północnoatlantycki być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same.Jego pierwszy Akapit brzmi on następująco: "Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną ...

Kręgi szyjne kręgi szyjne mają podobną do siebie budowę. Ich też jedynie dotyczy poniższy Akapit. Posiadają, podobnie jak kręgi lędźwiowe , trójkątny otwór kręgowy (foramen vertebrale), podczas ...

Dyskusja:Kabała (by: PavC)6 wątpliwości co do merytorycznej jakości7 Masoneria8 Znak + Znani ZastrzeżeniaPierwszy Akapit wprowadza w błąd - mistycyzm żydowski jest znacznie starszy niż średniowiecze. ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Akapit":

Napiszmy sprawozdanie ze swawolnym Dyziem (plansza 10) nosiły ślady długiego użytkowania, to jeszcze odsłaniały posiniaczone i pokaleczone nogi. Odbiega więc ten Akapit od zasad, jakie kierują sprawozdaniem. W tej formie wypowiedzi nie charakteryzuje ...

Napiszmy sprawozdanie ze swawolnym Dyziem (plansza 11) etapie nie zostaje zachowana cecha sprawozdania – obiektywizm. Wystarczy spojrzeć na pierwszy Akapit. W opisie matki sugeruje się czytelnikowi pewne odczucia: „widzowi mimo woli ...

Rozprawa z rozprawką (plansza 5) potwierdzających argumenty (pamiętaj, aby każdy wprowadzony przez ciebie argument był jednocześnie kolejnym Akapitem pracy, każdy argument powinien być poparty przykładem lub przykładami, każdy Akapit ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie