Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Agenda 21

Agenda 21

Agenda 21 ( ang. Action Programme - Agenda 21) - Agenda 21 jest dokumentem programowym, który przedstawia sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dokument ten został przyjęty na konferencji "Środowisko i Rozwój" z inicjatywy ONZ w 1992 roku na II Konferencji w Rio de Janeiro . Jej polska wersja ukazała się w roku 1993 w opracowaniu "Dokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój".

Wyceniony na 600 mld dolarów program ratowania planety zawarty jest w Agendzie 21 na prawie 500 stronach, w 40 rozdziałach.

Pełna lista rozdziałów :

1. Wstęp

Zagadnienia społeczne i ekonomiczne

2. Międzynarodowa współpraca w celu przyspieszania trwałego i zrównoważonego rozwoju i odpowiedniej polityki wewnętrznej w krajach rozwijających się.

3. Walka z ubóstwem .

4. Zmiana modelu konsumpcji .

5. Dynamika demograficzna a trwały i zrównoważony rozwój.

6. Ochrona i promocja ludzkiego zdrowia.

7. Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich.

8. Włączanie problemów środowiska i rozwoju do procesu podejmowania decyzji.

Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju

9. Ochrona atmosfery .

10. Kompleksowe planowanie i zarządzanie zasobami powierzchni Ziemi.

11. Działania zapobiegające wylesieniom.

12. Zarządzanie wrażliwymi (niestabilnymi) ekosystemami . Przeciwdziałanie pustynnieniu i suszom .

13. Zarządzanie wrażliwymi (niestabilnymi) ekosystemami. Zrównoważony rozwój terenów górskich.

14. Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i wsi.

15. Ochrona różnorodności biologicznej.

16. Bezpieczne dla środowiska wykorzystanie biotechnologii .

17. Ochrona oceanów , wszystkich rodzajów mórz , w tym śródlądowych i otwartych, terenów stref przybrzeżnych oraz ochrona, racjonalne wykorzystywanie i rozwój żywych zasobów morza.

18. Ochrona jakości i wykorzystywanie zasobów wód śródlądowych. Zintegrowane podejście do problemu rozwoju zasobów wód śródlądowych, ich zarządzania i zagospodarowania.

19. Bezpieczne dla środowiska postepowanie z toksycznymi i niebezpiecznymi środkami chemicznymi. Zwalczanie nielegalnego handlu tymi środkami.

20. Bezpieczna dla środowiska gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Zapobieganie nielegalnemu międzynarodowemu handlowi odpadami niebezpiecznymi.

21. Bezpieczna dla środowiska gospodarka stałymi odpadami oraz osadami z oczyszczalni ścieków.

22. Bezpieczne i nieszkodliwe dla środowiska obchodzenie się z odpadami radioaktywnymi .

Wzmacnianie roli głównych grup społecznych i organizacji

23. Wprowadzenie.

24. Rola kobiet w trwałym i zrównoważonym rozwoju.

25. Dzieci i młodzież w trwałym i zrównoważonym rozwoju.

26. Rola ludności tubylczej (grup etnicznych) w trwałym i zrównoważonym rozwoju.

27. Umocnienie roli organizacji pozarządowych - partnerów w działaniach na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju.

28. Wykorzystanie inicjatywy władz lokalnych w realizowaniu zaleceń Agendy 21.

29. Umocnienie roli pracowników i ich związków zawodowych w osiąganiu trwałego i zrównoważonego rozwoju.

30. Umocnienie roli biznesu i przemysłu w osiąganiu trwałego i zrównoważonego rozwoju.

31. Rola społeczności naukowej i technicznej w tworzeniu podstaw i warunków trwałego i zrównoważonego rozwoju.

32. Zwiększenie roli rolników w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Możliwości realizacyjne

33. Środki i mechanizmy finansowania.

34. Transfer technologii proekologicznych. Współpraca i tworzenie możliwości.

35. Nauka dla trwałego i zrównoważonego rozwoju.

36. Promowanie nauczania, kształtowania świadomości społecznej i szkolenia w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

37. Mechanizmy państwowe i współpraca międzynarodowa w tworzeniu możliwości realizacyjnych.

38. Zmiany instytucjonalne na forum międzynarodowym.

39. Międzynarodowe mechanizmy i instrumenty prawne.

40. Informacje do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Agenda 21":

2010 ...

Komisja Europejska ...

Wskaźnik Rozwoju Społecznego ...

The Economist ...

Uniwersytet Techniczny w Delft ...

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce ...

Teoria spiskowa ...

Agenda 21 Agenda 21 ( ang. Action Programme - Agenda 21) - Agenda 21 jest ...

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej ...

Waszyngton ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Agenda 21":

130. Modele rozwoju gospodarczego (plansza 10) Hopetoun Falls w AustraliiPrzykład środowiska przyrodniczegoAutor: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Diliff Modele rozwoju gospodarczego Agenda 21 (polska nazwa to: Globalny Program Działań) określa metody postępowania, mające ...

43. Problemy współczesnego świata (plansza 11) Kioto), dotyczącą redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Zatwierdzono tam również program Agenda 21, będący zbiorem zaleceń dotyczących działań, które należy podjąć w celu ...

130. Modele rozwoju gospodarczego (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie