Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

selektywność

selektywność odbiornika radiowego - to zdolność do wyodrębnienia spośród różnych sygnałów wielkiej częstotliwości doprowadzonych do wejścia odbiornika tylko sygnału o takiej częstotliwości, na którą jest nastrojony.

Selektywność odbiornika zależy od liczby i rodzaju obwodów rezonansowych lub filtrów pasmowych zastosowanych w odbiorniku, od jego układu, od właściwości użytego detektora i od amplitudy odbieranych sygnałów.

Najczęściej używaną miarą selektywności jest tłumienie sygnałów niepożądanych określonego rodzaju, wyrażonych w decybelach dB. Tłumienie sygnału niepożądanego jest to wyrażony w dB stosunek poziomu sygnału wejściowego o częstotliwości niepożądanej do poziomu sygnału o częstotliwości dostrojenia odbiornika, gdy każdy z tych sygnałów zapewnia normalną moc wyjściową.


Inne hasła zawierające informacje o "selektywność":

Procesy poznawcze się ją poprzez następujące charakterystyki, traktowane niekiedy jako odrębne procesy (odrębne systemy uwagi):selektywność uwagi (ang. focused/selective attention) - dotyczy selekcji informacji dostępnych w otoczeniu, ...

Motywacja Rodzaje motywacji3 Zwiększanie motywacji4 Źródło5 Zobacz też Proces motywacyjnywzbudzanie energii;ukierunkowywanie wysiłku na cel;selektywność uwagi w stosunku do bodźców – zwiększenie wrażliwości na bodźce istotne;zorganizowanie ...

Radioodbiornik artykule .Parametry odbiornikówCharakterystycznymi cechami odbiornika radiowego są między innymi: zakresy odbieranych częstotliwości, czułość, selektywność i moc wyjściowa.Inne radiowe urządzenia odbiorczeIstnieją również inne typy urządzeń odbierających ...

Kategoria:Reakcje chemiczne ...

Antagoniści kanału wapniowego rozluźnienia.Leki należące do grupy antagonistów kanału wapniowego podzielono ze względu na ich selektywność (zdolność wybiórczego blokowania tylko kanałów wapniowych) na dwie klasy: A i ...

Sterydy anaboliczne je naturalnymi hormonami proteinowymi, otrzymywanymi na drodze biotechnologicznej , które posiadają znacznie lepszą selektywność anabolicznąregulowanie tempa wzrostu u dzieci, które wykazują zaburzenia tego wzrostu (rosną ...

Szkoły psychoanalizy powstawania jaźni (dobre i złe 'ja'). Na tej kanwie kształtuje się także selektywność spostrzegania zdarzeń co w efekcie pełni rolę mechanizmu obronnego . Psychologia analitycznaCarl ...

György Békésy za przełomową teorię funkcjonowania ludzkiego słuchu. Linki zewnętrzne Biografia noblisty Sprawozdanie z badań przedstawiających selektywność częstotliwościową słuchu ...

Katalizator energia aktywacji jest jednakowa niezależnie od kierunku przebiegu reakcji. Katalizator może zwiększać selektywność reakcji , jeżeli zwiększa szybkość tworzenia się produktu głównego, a nie przyspiesza ...

rzeczywistość i Maya. Rzeczywistość fenomenologiczna W szerszym i podmiotowym sensie, prywatne doświadczenia, ciekawość i selektywność obserwacji wpływają na osobistą interpretacje zdarzeń i kształtują rzeczywistość dostępną dla ...


Inne lekcje zawierające informacje o "selektywność":

Budowa komórki eukariotycznej - część II (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie